Summa Equity förvärvar Lakers

Summa Equity har signerat ett avtal för att förvärva Lakers Holding AB (“Lakers”), en nordisk koncern verksam inom vatten-, avlopps-, byggservice- och industrisektorn. Transaktionen är föremål för konkurrensmyndighetens godkännande och förväntas slutföras under oktober 2018.  

Den nordiska vatten- och avloppsinfrastrukturen är föråldrad och till stor del ineffektiv. Växande befolkningar, urbanisering, ökad tillkoppling och höjd miljöstandard orsakar också behov av omstrukturering och uppgradering av infrastrukturen. Dessa utmaningar kommer att bidra till tillväxt för Lakers genom företagets bidrag till att säkerställa tillgänglighet och en hållbar hantering av vatten och avloppsvatten, helt i linje med Summa Equitys investeringstema Resurseffektivitet och FN:s globala hållbarhetsmål nr 6 om Rent vatten och sanitet för alla.

Lakers grundades 2016 av Carl Hall och Carl-Johan Callenholm och erbjuder underhåll, service, utveckling och teknisk rådgivning relaterat till vattenpumpar, pumpstationer, elektriska motorer och tillhörande komponenter. Företaget har 130 medarbetare i Norge, Sverige och Danmark och en omsättning på 280 miljoner SEK.

Genom Lakers kommer vi att bidra till att underhålla och förbättra kritiska delar av vår vatteninfrastruktur. Vi är imponerade av den lönsamma tillväxt som Lakers team har åstadkommit hittills och ser fram emot att stötta företagets tillväxt och utveckling under kommande år, säger Johannes Lien, partner på Summa Equity.

Lakers förvärvas från MVI Fund I AB, grundarna och ett antal minoritetsägare som är aktiva i verksamheten. Grundarna och ledningsgruppen kommer att fortsätta vara betydande aktieägare i bolaget.

Att ha Summa Equity som vår nya majoritetsägare och partner kommer att hjälpa Lakers att ta nästa steg i vår utveckling. Vi ser fram emot ett samarbete genom vilket vi kan accelerera vår tillväxtresa och vidareutveckla vår organisation samtidigt som vi behåller vår entreprenöriella anda. I Summa Equity har vi hittat en bra matchning inte bara för vår strategi, utan även för vårt team och våra intressenter, säger Carl-Johan Callenholm, grundare och VD på Lakers.

Slut

För mer information, vänligen kontakta: 

Johannes Lien, Partner, Summa Equity, +46 722 066 900, johannes.lien@summaequity.com 

Carl-Johan Callenholm, VD, Lakers, +47 900 978 06, cj.callenholm@lakers.no 

Om Summa Equity 

Summa Equity grundades 2016 och stängde sin första private equity-fond i februari 2017 med åtaganden på 4,7 miljarder kronor att fokusera på investeringar i den nordiska marknaden för små- och medelstora företag. Bolaget investerar i sektorer kopplade till tre megatrenddrivna teman: resurseffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet, och har byggt en portfölj av bolag som bidrar till en positiv utveckling av FN:s hållbarhetsmål på områden som hälsa, utbildning, jordbruk, vatten och sanitet och teknologi.

Om Lakers 

Lakers består av en grupp människor med brinnande intresse för och bakgrund inom vatten- och avloppsindustrin. Ett starkt engagemang för miljöfrågor och vattenhantering karaktäriserar hela bolaget. Lakers kombinerar den entreprenöriella andan hos ett mindre företag med strukturen och professionalismen hos en större koncern, med syftet att ge kunderna bästa service och säkerställa högsta kvalitet och kundnöjdhet. Lakers har sitt huvudkontor i Oslo och har 130 anställda i Norge, Sverige och Danmark och en omsättning på 280 miljoner SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar