Status på patentstridigheder med Enercon GmbH, hr. Aloys Wobben

Selskabsmeddelelse fra                             
Vestas Wind Systems A/S                             

Randers, den 2. april 2008                           
Selskabsmeddelelse nr. 19/2008
                                  
Status på patentstridigheder med Enercon GmbH, hr. Aloys Wobben
                                   
I tidligere selskabsmeddelelser1 Selskabsmeddelelser nr. 27/2005 af 19. august 
2005, 30/2005 af 16. september 2005, 39/2005 af 22. november 2005, 22/2006 af 5.
april 2006, 12/2007 af 2. april 2007, 15/2007 af 12. april 2007, 23/2007 af 25. 
maj 2007, 25/2007 af 4. juni 2007, 38/2007 af 14. november 2007, 44/2007 af 18. 
december 2007 og 4/2008 af 16. januar 2008. har Vestas Wind Systems A/S     
informeret om forskellige patentstridigheder med Enercon GmbH/hr. Aloys Wobben. 
Hr. Aloys Wobben har påstået, at Vestas Wind Systems A/S krænker forskellige  
patenter vedrørende tilslutnings­betingelser til forsyningsnettet.       

I selskabsmeddelelse nr. 4/2008 oplyste Vestas, at den hollandske Distriktsret i
Haag den 16. januar 2008 afsagde en dom, der gav Vestas medhold, med den    
retsvirkning at følgende patenter tilhørende hr. Aloys Wobben:         

Spændingskontrol I (EP 1 040 564)                        
Spændingskontrol II (EP 1 164 691)                       

blev fundet ugyldige, samt at alle krav mod Vestas blev afvist.         

I samme selskabsmeddelelse blev det oplyst, at der verserede yderligere en sag 
for den hollandske Distriktsret i Haag vedrørende et patent omhandlende     
frekvenskontrol (EP 1 282 774).                         

Retten har den 2. april 2008 afsagt en dom, der gav Vestas medhold med den   
retsvirkning, at det nævnte frekvenspatent er fundet ugyldigt, samt at alle krav
mod Vestas i lighed med afgørelsen vedrørende spændingskontrolpatenterne er   
blevet afvist.                                 

Vestas har med tilfredshed modtaget dommen.                   

Det vides endnu ikke, om hr. Aloys Wobben vil appellere de afgørelser, der er  
truffet af den hollandske Distriktsret.                     

Status på øvrige sager vedrørende nettilslutning                

Med hensyn til de øvrige retssager vedrørende tilslutnings­betingelser til   
forsyningsnettet er der intet nyt at rapportere i forhold til tidligere     
meddelelser vedrørende disse sager.                       

Eventuelle spørgsmål kan rettes til koncernchef Ditlev Engel eller til Peter  
Wenzel Kruse, Senior Vice President for Group Communications hos Vestas Wind  
Systems A/S, tlf. 9730 0000.                          

Med venlig hilsen                                
Vestas Wind Systems A/S                             


Ditlev Engel                                  
Koncernchef (CEO)

Abonner

Dokumenter og links