Käyttöehdot.

Ehtojen hyväksyminen

Sivuston käyttäminen merkitsee näiden Käyttöehtojen hyväksymistä. Jos et hyväksy jotakin Käyttöehdoista, älä käytä sivustoa.

Palvelussa voit tilata aineistoa, uutisia ja tietoja valintasi ja kiinnostuksesi mukaan. Voit muuttaa profiiliasi tai lopettaa tilaamisen milloin tahansa ilmoittamalla siitä osoitteeseen support.se@cision.com.

Käyttöehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta päivittämällä tämä tiedote. Käy tällä sivulla säännöllisesti pysyäksesi ajan tasalla Käyttöehdoista. Käyttöehdot on päivitetty viimeksi 18.8.2008.

Yhteydenotto Cisioniin

Sivustoa hallinnoi ja ylläpitää Cision Sverige AB, SE-114 88 Stockholm, Ruotsi, puhelinnumero +46 8 507 410 00. Mahdolliset palautteet ja huomautukset pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteeseen support.se@cision.com.

Rekisteröityminen

Sivuston ja joidenkin sen osien käyttöä varten sinun on annettava pyydetyt rekisteröintitiedot. Yhtenä Sivuston käyttöehtona on, että kaikki antamasi tiedot ovat oikeita, ajantasaisia ja täydellisiä. Jos epäilemme, että tietosi eivät ole oikeita, ajantasaisia tai täydellisiä, meillä on oikeus kieltää sivuston tai sen resurssien käyttö sekä lopettaa käyttäjätilisi tai evätä sen käyttö väliaikaisesti.

Tietosuojalausunto

Lue Tietosuojalausunto ennen Sivuston käyttöä. Napsauttamalla tästä voit lukea kyseisen tiedotteen, joka on osa Käyttöehtoja.

Tiedot, tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Sivustoa sekä kaikkia Cision Sverige AB:n Sivustossa julkaisemia aineistoja, uutisia ja tietoja (”Tiedot”) suojaavat tekijänoikeudet, patentit, liikesalaisuudet tai muut omistusoikeudet. Jotkin Cision Sverige AB:n Sivustossa käyttämät merkit, logot tai muut kuvat ovat Cision Sverige AB:n, Cision Sverige AB:n asiakkaiden tai muiden osapuolten suojattuja tavaramerkkejä, rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tuotenimiä.

Tietojen käyttö

Oikeutesi hyödyntää Sivustoa ja siinä esiintyviä Tietoja tai muuta sisältöä edellyttää Käyttöehtojen noudattamista. Sivustossa esiintyvien Tietojen tai muun sisällön käyttö tai muokkaaminen mihin tahansa Käyttöehtojen vastaiseen tarkoitukseen voi olla vastoin tekijänoikeuksia ja/tai tavaramerkkejä suojaavaa lakia ja on näin ollen kiellettyä.

Voit käyttää ja esittää Sivustossa esitettyjä Tietoja ja muuta sisältöä ei-kaupallisessa ja yksityisessä tarkoituksessa ja vain yhdessä tietokoneessa. Sivustossa esiintyviä Tietoja ja muuta sisältöä ei saa muutoin kopioida, toisintaa, julkaista uudelleen, välittää, levittää tai käyttää hyväksi millään tavalla, ellei Cision Sverige AB sitä erikseen salli. Käyttö edellyttää kaikkien tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien noudattamista. Sivustossa esiintyvien Tietojen käyttö toisessa sivustossa tai verkkoympäristössä ja Tietojen siirto toiseen sivustoon tai verkkoympäristöön on kielletty, ellei Cision Sverige AB sitä erikseen salli. Lisäksi missä tahansa Sivuston ohjelmistossa käytetyn koodin purkaminen, takaisinmallinnus tai muu muuntaminen luettavaan muotoon ohjelmiston rakenteen selvittämiseksi ja/tai kopioimiseksi tai muiden tuotteiden kehittämiseksi (osin tai kokonaan) ohjelmiston pohjalta on kielletty.

Vastuuvapauslauseke ja vastuunrajoitukset

Sivustossa esiintyvät Tiedot ja muu sisältö ovat esillä ainoastaan tiedon tarjoamista varten. Vaikka Sivuston Tietojen oikeellisuus pyritään varmistamaan mahdollisimman tarkoin, Cision Sverige AB esittää Tiedot ”sellaisenaan” eikä ole millään tavalla vastuussa tai anna takeita Sivuston käytöstä tai sen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Käyttäjänä hyväksyt, että Tietojen ja Sivuston käyttö on täysin omalla vastuullasi, että kannat täyden vastuun kaikista Sivuston käytöstä aiheutuvista kuluista ja että Cision Sverige AB ei ole vastuussa mistään suorasta, epäsuorasta, satunnaisesta tai jonkin seurauksena tapahtuvasta vahingosta, joka aiheutuu Sivustossa käytettävien ohjelmistojen tai tarjottavien Tietojen käytöstä.

Sivustossa esiintyvät Tiedot, Tietoihin sisältyvät ja/tai niissä ilmaistut mielipiteet sekä sinulle lähetetyt tiedot ovat kolmansien osapuolten tietoja, jotka osapuolet ovat antaneet Cision Sverige AB:lle. Cision Sverige AB ei valvo tai tarkista Tietojen sisältöä eikä ole vastuussa Tietojen sisällöstä. Tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla sekä edellä esitettyjen vastuuvapauslausekkeiden ja rajoitusten alaisuudessa.

Järjestelmän väärinkäyttö

Käyttäjänä sitoudut rajoituksetta olemaan lähettämättä ja luomatta ”kirjepommeja” (ts. saman yksittäisen sähköpostiviestin lähettäminen useille käyttäjille, tai suurten tai useiden tiedostojen tai viestien lähettäminen yksittäiselle käyttäjälle vahingoittamistarkoituksessa) sekä olemaan vastaamatta niihin. Sitoudut myös pidättäytymään roskapostin lähettämisestä (ts. pyytämätön sähköpostitus kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa) ja kaikesta muusta toiminnasta, joka voi haitata muiden henkilöiden Sivuston käyttöä.

Tietoturva

Sivustossa käytettävät salasanat ovat vain henkilökohtaiseen käyttöön. Olet itse vastuussa salasanasi suojaamisesta ja turvallisuudesta. Cision Sverige AB:lla on oikeus valvoa salasanaasi ja harkintansa mukaan vaatia sinua vaihtamaan se. Jos käytät salasanaa, jota Cision Sverige AB ei katso turvalliseksi, Cision Sverige AB:lla on oikeus vaatia salasanan vaihtamista ja/tai lopettaa käyttäjätilisi.

Sivuston yhteydessä tarjottujen Tietojen, palvelujen ja toimintojen käyttö turvallisuuden vaarantamiseen tai järjestelmäresurssien ja/tai käyttäjätilien peukalointiin on kielletty.

Tutkimukset

Cision Sverige AB pidättää itsellään oikeuden tutkia epäiltyjä Käyttöehtojen rikkomuksia ja voi evätä Sivuston käytön käyttäjältä, jonka toimintaa tai postituksia tutkitaan. Cision Sverige AB voi poistaa Käyttöehtojen vastaiset Tiedot ja muun sisällön palvelimiltaan ilmoittamatta, mikäli katsoo sen sopivaksi.

Cision Sverige AB pidättää itsellään oikeuden väliaikaisesti tai pysyvästi muuttaa tai lopettaa Sivusto tai mitä tahansa sen osia ja/tai ohjelmistoja, toimintoja ja palveluja ilmoittamatta tai ilmoituksen kanssa, ja/tai antaa niiden käyttöä koskevia suosituksia ja rajoituksia.

Kolmansien osapuolten sivustot

Sivustosta voi olla linkkiyhteys muihin Internet-sivustoihin. Muut sivustot eivät ole Cision Sverige AB:n valvonnassa, ja käyttäjänä hyväksyt, että Cision Sverige AB ei ole vastuussa kyseisten sivustojen sisällön oikeellisuudesta, tekijänoikeuksien noudattamisesta, laillisuudesta, siveellisyydestä tai muista ominaisuuksista. Linkin olemassaolo ei merkitse, että Cision Sverige AB tukee kyseistä sivustoa tai on missään suhteessa sen ylläpitäjään.

Lainkäyttö

Käyttöehtoja hallitaan, sovelletaan ja tulkitaan Ruotsin lakien mukaisesti.