Aktia Pankki Oyj: Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpano ja palkkiot vuonna 2015

 

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
11.12.2014 klo 19.00

 

Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpano ja palkkiot vuonna 2015

Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvosto on valinnut hallituksen ja vahvistanut hallituksen jäsenten palkkiot kalenterivuodeksi 2015.

Hallintoneuvosto päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan ja vahvisti sen seitsemäksi.

Hallituksen nykyisen kokoonpanon ja yhtiön kehitysvaiheen huomioiden hallintoneuvosto päätti valita nykyisen hallituksen, johon kuuluvat Sten Eklundh, Hans Frantz, Kjell Hedman, Catharina von Stackelberg-Hammarén, Arja Talma, Dag Wallgren ja Nina Wilkman, kokonaisuudessaan uudelleen. Lisäksi hallituksen nykyinen puheenjohtaja Dag Wallgren nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi ja nykyinen varapuheenjohtaja Nina Wilkman hallituksen varapuheenjohtajaksi. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Aktia Pankki Oyj:stä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallintoneuvosto päätti korottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioita 10 %:lla johtuen luottolaitoksen hallituksen jäsenen tehtävän aiheuttamasta vastuun ja rajoitusten kasvusta. Vuosipalkkioina maksetaan:

Puheenjohtaja  58 300 €/vuosi (2014: 53 000)
Varapuheenjohtaja 33 000 €/vuosi (2014: 30 000)
Jäsen  25 850 €/vuosi (2014: 23 500)

Korotus maksetaan kokonaisuudessaan Aktia A -osakkeina siten, että 35 % vuosipalkkiosta maksetaan A-osakkeina. Kokouspalkkio pidetään ennallaan, eli 500 € kokoukselta, jossa henkilö on ollut läsnä, ja 1 000 € valiokunnan kokouksesta, jossa henkilö on ollut puheenjohtajana.

Lisätietoja Aktia Pankki Oyj:n hallituksesta ja palkkioista on osoitteessa www.aktia.com  >Johto ja hallinto.

 

AKTIA PANKKI OYJ


Lisätietoja:
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Håkan Mattlin, puh. 0500 459 059

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
tiedotusvälineet
www.aktia.com

 

Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa lähes 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com