• news.cision.com/
  • Bioretec/
  • Bioretecin biohajoava ActivaPin™-implantti aikaansai erinomaiset kliiniset tulokset lasten rannemurtumien hoidossa

Bioretecin biohajoava ActivaPin™-implantti aikaansai erinomaiset kliiniset tulokset lasten rannemurtumien hoidossa

Report this content

Bioretec Oy          Lehdistötiedote          25.4.2022 15.00 EET

Julkaistu kliininen tutkimus vahvistaa Bioretecin biohajoavan ActivaPin™-implanttien merkittävät edut lapsipotilaille vakavien rannemurtumien eli kyynär- ja värttinäluun alaosan murtumien hoidossa. Retrospektiivisen monikeskustutkimuksen tulokset osoittavat, että biohajoavilla ActivaPin™-implanteilla hoidetuilla potilailla oli huomattavasti vähemmän komplikaatioita kuin perinteisillä biohajoamattomilla metallisilla Kirschner-piikeillä (K-piikeillä) hoidetuilla potilailla, eikä ActivaPin™-implanteilla hoidetuilla potilailla tarvittu toista kirurgista toimenpidettä.

Rannemurtumat ovat hyvin yleisiä lapsipotilailla, ja vakavat murtumat voivat edellyttää kirurgista toimenpidettä. Tämänhetkinen vallitseva kirurginen toimenpide vakavien rannemurtumien hoitoon on perkutaaninen K-piikillä toteuttava korjaus, jota seuraa murtuma-alueen tukeminen (immobilisaatio). Vaikkakin biohajoamattomat metalli-implantit vaativat usein poistoleikkauksen, joka voi aiheuttaa myös lisäkomplikaatioita. ActivaPin™-implantti on valmistettu biohajoavasta polymeeristä (PLGA), joka häviää turvallisesti elimistössä noin kahdessa vuodessa.

Tutkimuksessa arvioitiin yhteensä 94 potilasta kolmessa lasten traumakeskuksessa. Potilaille tehtiin leikkauksia vakavien kyynärvarren distaalisten radiusmurtumien vuoksi, ja heitä hoidettiin joko metallisella K-piikillä tai biohajoavalla ActivaPin™:llä. Tutkimusryhmien tuloksista tutkittiin pienten ja suurten haittavaikutusten määrää sekä lisätoimenpiteiden tarvetta. ActivaPin™-ryhmän haittavaikutusten määrä oli merkittävästi K-piikkiryhmää pienempi eikä ActivaPin™-ryhmän tuloksista havaittu suuria komplikaatioita. Lisäksi yhdelläkään lapsella ei havaittu merkkejä kasvuhäiriöstä pitkäaikaisessa 18 kuukauden seurannassa vamman jälkeen.

”Tutkimuksen tulokset ovat erittäin rohkaisevia. Uusi kirurginen tekniikka vähentää komplikaatioita ja tarjoaa myös merkittäviä etuja kirurgeille. ActivaPin™-tuotteen hyödyt näkyivät selvimmin kuuden ensimmäisen viikon aikana leikkauksen jälkeen: hoitokäyntien määrä väheni ja lasten hyvinvointi parani leikkauksen jälkeen. Lisäksi merkittäviä kustannussäästöjä saavutetaan implantin poistoleikkauksen aiheuttaman kirurgisen toimenpiteen välttämisestä. Ja mikä tärkeintä, lapset pääsevät nopeammin palaamaan normaaliin arkeen ja toimintaan, sanoo Bioretecin toimitusjohtaja Timo Lehtonen.

ActivaPin™ on ollut markkinoilla vuodesta 2008, ja tuotetta käytetään tällä hetkellä yli 30 maassa.

Tutkimuksen tulokset (Varga et al. BMC Musculoskeletal Disorders (2022) 23:362) julkaistiin tunnetussa, vertaisarvioidussa tieteellisessä lehdessä BMC Musculoskeletal Disorders. Tulokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://bit.ly/3rJj5tX.

Lisätietoja antavat:

Timo Lehtonen, toimitusjohtaja, p. +358 50 433 8493

Johanna Salko, talousjohtaja, p. +358 40 754 8172

Tietoa Bioretecista

Bioretec on suomalainen, globaalisti toimiva lääkinnällisiä laitteita valmistava yhtiö ja biohajoavien ortopedisten implanttien edelläkävijä. Yhtiöllä on ainutlaatuista biologista osaamista aktiivisista implanteista, jotka edistävät luun kasvua ja nopeuttavat murtumien paranemista ortopedisten leikkausten jälkeen. Bioretecin kehittämiä ja valmistamia tuotteita käytetään noin 40 maassa ympäri maailmaa.

Yhtiö kehittää parhaillaan uutta RemeOs™-tuoteperhettä, joka perustuu uuden sukupolven vahvoihin, biohajoaviin materiaaleihin, magnesiumseokseen ja hybridikomposiittiin, joiden lujuus mahdollistaa entistä paremmat leikkaustulokset. RemeOs™-implantit hajoavat biologisesti ja korvautuvat luulla mahdollistaen murtuman paranemisen, jolloin implantin poistoleikkausta ei tarvita. Tuotteilla on mahdollista korvata titaani-implantit, jolloin hoitoyksiköissä voidaan saavuttaa tehokkaasti arvoperusteisen terveydenhuollon tavoitteet (Value-Based Healthcare) ja keskittyä potilaan hyötyyn. RemeOs™-tuoteperheen ensimmäiselle tuotteelle odotetaan myyntilupaa Yhdysvalloissa ja EU:ssa vuoden 2022 aikana, mikä avaa Bioretecille leikkaushoidon uudistajana 7 miljardin Yhdysvaltain dollarin globaalit, ortopedisten traumatuotteiden markkinat. Tavoitteenamme on edistää parempaa paranemista ja parempaa elämää. Better healing – Better life. www.bioretec.com.  

Tilaa