Teknologiatrendit: Johdon nähtävä hehkutusta pidemmälle

Report this content

Yritys voi saada todellisen kilpailuedun innovatiivisista teknologiatrendeistä, jos johtoportaassa nähdään teknologiahehkutusta pidemmälle. Yritysten täytyy nyt seuloa mainoshäly ja liioittelu uusien teknologioiden ympäriltä ja löytää heidän yritykselleen aidosti varteenotettavat ratkaisut.

Deloitten globaali Tech Trends 2017 -tutkimus tarkastelee teknologian seitsemää päätrendiä, jotka todennäköisesti mullistavat yritysteknologian seuraavan puolentoista tai kahden vuoden aikana. Trendeihin kuuluvat esimerkiksi koneäly, älykäs syväanalytiikka ja tehostettu todellisuus eli mixed reality, joka on lisätyn todellisuuden (augmented reality), esineiden internetin ja virtuaalitodellisuuden (virtual reality) yhdistelmä.

”Teknologiatrendit koskettavat muitakin kuin tietohallintojohtajia ja IT-osastoa. Teknologia vaikuttaa koko yritykseen ja osa teknologiatekijöistä muuttaa yritystoiminnan jokaisen elementin. Esimerkiksi koneäly vaikuttaa suuresti niin työntekijöihin kuin koko yritykseen ja sen toimintoihin”, sanoo Deloitten teknologiakonsultoinnista vastaava osakas Jukka-Petteri Suortti.

”Moni näistä trendeistä vaikuttaa lopulta ihmisen käyttäytymiseen, joten asiakasymmärryksen rooli korostuu yhä enemmän. Jos päättäjät ymmärtävät miksi ihmisten käyttäytymistä halutaan muuttaa, uuden teknologian käyttöönottaminen osaksi organisaation päivittäistä toimintaa on helpommin perusteltavissa”, huomauttaa Deloitte Digitalin Suomen johtaja Mikko Räty.

Liiketoimintamaisemaa muuttavat seuraavat päätrendit:

  • Älykäs syväanalytiikka: Tietokonenäön ja hahmontunnistuksen edistyessä yritykset pystyvät etsimään järjestämättömän datan kätköistä muun muassa kuvia, ääntä, videota ja ”syvässä verkossa” olevaa tietoa. Nämä analytiikkatyökalut antavat yrityksille vahvoja strategisia ja operatiivisia oivalluksia teknologiavetoisen valaistumisen seuraavalla tasolla.

  • Pilvipalvelut: Palveluperusteiset ekosysteemit ovat yhä yleisempiä liike-elämässä ja ne vaativat avoimia ja ketteriä järjestelmiä. Tämä voi tarjota syyn vanhojen ydinjärjestelmien uudistamiselle. Pilvipalvelut uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmistä räätälöityihin taustasovelluksiin voivat tehostaa yrityksen tietotekniikkaratkaisuja ja mahdollistaa liiketoiminnan innovaatioita ja kasvua.

  • Koneäly: Keinoäly ja koneoppiminen eivät pelkästään tuota näkemyksiä ja suosituksia, vaan myös täydentävät ja automatisoivat organisaatioissa yhä monimutkaisempia ydintehtäviä. Tämä muutos pitää sisällään kognitiivisen ja ennustavan analyysin sekä bottien ja robotiikan avulla toteutetun prosessiautomaation. Nämä toisiinsa liittyvät mutta erilliset alat toteuttavat koneälyn kokonaislupausta. 

Deloitten Tech Trends 2017 -tutkimuksessa on myös kybervaikutuksia käsittelevä osio, jota tietohallintojohtajat voivat käyttää apunaan tasapainottaessaan vastuita, jotka liittyvät teknologioiden tuomaan potentiaaliin, turvallisuuteen, yksityisyyteen ja vaatimustenmukaisuuteen. Menestyvässä yrityksessä tasapainon löytäminen on välttämätöntä ja heijastaa siirtymistä ajattelutapaan, jossa riskit nähdään strategisesti ydintoimintona. Tutkimus pitää sisällään myös hallintoa, liiketoimintaa ja yhteiskuntaa koskevia tapaustutkimuksia, alan merkkihenkilöiden näkemyksiä ja Deloitten ammattilaisten kokemuksia.

Tutustu raporttiin verkkosivuillamme.

Lisätietoja:

Jukka-Petteri Suortti
Partner
jukka-petteri.suortti@deloitte.fi
Deloitte

Mikko Räty
Partner, Deloitte Digital
mikko.raty@deloitte.fi
Deloitte

Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijayrityksistä ja tavoitteenamme on vaikuttaa asiakkaisiimme, toisiimme ja yhteiskuntaamme merkityksellisellä tavalla päivittäisen työmme kautta. Palvelemme asiakkaitamme yli 150 maassa tilintarkastuksella, vero- ja lakipalveluilla, liikkeenjohdon konsultoinnilla, riskienhallinnalla ja yritysjärjestelypalveluilla. Suomen 450 deloittelaista tuovat asiakkaillemme globaalia osaamista yli 245 000 kollegan kanssa. www.deloitte.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Deloitten globaali Tech Trends 2017 -tutkimus tarkastelee teknologian seitsemää päätrendiä, jotka todennäköisesti mullistavat yritysteknologian seuraavan puolentoista tai kahden vuoden aikana.
Tweettaa

Lainaukset

Teknologiatrendit koskettavat muitakin kuin tietohallintojohtajia ja IT-osastoa. Teknologia vaikuttaa koko yritykseen ja osa teknologiatekijöistä muuttaa yritystoiminnan jokaisen elementin. Esimerkiksi koneäly vaikuttaa suuresti niin työntekijöihin kuin koko yritykseen ja sen toimintoihin.
Jukka-Petteri Suortti
Moni näistä trendeistä vaikuttaa lopulta ihmisen käyttäytymiseen, joten asiakasymmärryksen rooli korostuu yhä enemmän.
Mikko Räty