Tutkimus: Milleniaalien luottamus yritysjohtajiin horjuu

Milleniaalit ovat pettyneitä yritysjohtajien kykyyn vastata yhteiskunnan haasteisiin. Lisäksi he odottavat nyt erityisesti, että johtajat auttavat organisaatioita ja työntekijöitä valmistautumaan neljännen teollisen vallankumouksen tuomiin muutoksiin. Pohjoismaissa organisaation kulttuuri nousi palkkaa tärkeämmäksi sitouttavaksi tekijäksi.

Milleniaalit, eli vuosien 1983-1994 välillä syntyneet, ovat kuluvan vuoden aikana alkaneet epäillä organisaatioiden liiketoiminnan motiiveja ja etiikkaa. Vuoden 2014 jälkeen luottamus molempiin on noussut tasaisesti, mutta tämän vuoden tutkimuksessa nähdään dramaattinen käänne: vain 31 % pohjoismaisista milleniaaleista näkee, että yritykset toimivat eettisesti (viime vuonna luku oli 44 %). Työnantajat eivät myöskään näytä sitoutuvan etsimään ratkaisuja yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin ja ympäristöllisiin haasteisiin milleniaalien toivomalla laajuudella. Vain joka kolmas vastaaja Pohjoismaissa kokee, että yritysten johtajat ovat toiminnallaan sitoutuneet kehittämään yhteiskuntaa (viime vuonna luku oli 41 %).

“Viimeisen vuoden aikana todistamamme kiivas yhteiskunnallinen, teknologinen ja geopoliittinen muutos on vaikuttanut vahvasti milleniaaleihin”, toteaa Deloitten toimitusjohtaja Tomi Pitkänen. ”He selvästi kokevat, että yritysten johto keskittyy liiaksi omaan tekemiseensä ajattelematta vaikutustaan laajemmin. Mikäli yritykset haluavat palauttaa milleniaalien luottamuksen, niiden on tärkeä löytää omat tapansa vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnassa esimerkiksi kestävien arvojen ja monimuotoisuuden kautta”, Pitkänen jatkaa.

Neljäs teollinen vallankumous mietityttää

Neljäs teollinen vallankumous tarkoittaa fyysisten ja digitaalisten teknologioiden, kuten analytiikka, keinoäly, kognitiiviset teknologiat ja IoT, yhdistymistä. Milleniaalit ovat hyvin tietoisia meneillään olevasta suuresta työn murroksesta. Pohjoismaalaisista vastaajista 44 % odottaa saavansa tukea asiassa nimenomaan työnantajalta. Samalla Pohjoismaissa vain alle joka kolmas vastaajista kertoo, että työnantaja auttaa heitä paraikaa valmistautumaan neljännen teollisen vallankumouksen vaikutuksiin omassa työssään.

“Mielenkiintoinen tutkimustulos on, että vastaajat kaipaavat tukea paljon teknistä osaamista laajemmin. Varsinkin nuorimmat osaajat haluavat apua pehmeämpien taitojen, kuten itsevarmuuden, vuorovaikutuksen ja eettisten taitojen kartuttamisessa. Tämä on meille johtajille tärkeä viesti ja kertoo siitä, miten milleniaalit ymmärtävät ihmisen roolimuutoksen yhä vuorovaikutteisemmaksi ja inhimillisemmäksi robottien ja keinoälyn rinnalla”, Pitkänen pohtii.

Vahva organisaatiokulttuuri ohittaa rahan sitouttajana

Milleniaalien työnantajauskollisuus heikkenee, jos milleniaalin tärkeänä pitämät asiat eivät toteudu yrityksen toiminnassa. Yksinomaan tuloksen tekemiseen keskittyvät yritykset eivät tutkimuksen mukaan lisää milleniaalien uskollisuutta. Tärkeimpiä milleniaalien sitouttajia ovat palkan ja organisaatiokulttuurin lisäksi joustavuus ja tasa-arvo. Pohjoismaat ovat poikkeus globaalisti siinä, että täällä milleniaalit kokivat organisaatiokulttuurin työpaikkaan sitouttavimpana tekijänä – palkitseminen oli vasta toisella sijalla. Globaalisti palkitseminen oli edelleen ykkössijalla.

"Kulttuurin kehittämisessä on tärkeää, että milleniaalit voivat kokea tekevänsä mielekästä ja merkityksellistä työtä, joka tukee heidän arvojaan. Tässä hyvä esimiestyö ja luottamus johtoon ovat avainasemassa. Lisäksi houkuttelevassa työkulttuurissa panostetaan positiiviseen työympäristöön ja yksilön mahdollisuuksiin kehittyä ja vastata työelämän muuttuviin tarpeisiin. Milleniaalit arvostavat esimerkiksi työantajan tarjoamaa koulutusta”, toteaa Deloitten organisaatiomuutospalveluista vastaava Kirsi Kemi.

Löydökset pohjautuvat Deloitten toteuttamaan tutkimukseen, johon vastasi 10 455 milleniaalia 36 maasta, joista 402 milleniaalia Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Kaikki vastaajat kuuluivat milleniaalisukupolveen (syntynyt välillä tammikuu 1983 – joulukuu 1994), heillä oli loppututkinto, he olivat haastatteluhetkellä kokopäiväisessä työsuhteessa ja työskentelivät pääosin suurissa, yksityisen sektorin organisaatioissa. Milleniaalit saavat yhä enemmän johtavia rooleja, mikä voi myös heijastaa heidän organisaationsa tapaan vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Voit ladata sekä globaalit että Pohjoismaiden milleniaalitutkimuksen tulokset verkkosivuiltamme.

Lisätietoja:

Tomi Pitkänen
Toimitusjohtaja
Deloitte Oy
tomi.pitkanen@deloitte.fi
040 534 3637

Kirsi Kemi
Organisation Transformation and Talent Leader
Deloitte Oy
kirsi.kemi@deloitte.fi
040 537 4731

Yrityksestä

Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Toimimme yli 150 maassa ja palvelemme asiakkaitamme tilintarkastukseen, verotukseen, liikkeenjohdon konsultointiin, riskienhallintaan ja yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa. Deloitten kansainvälisen verkoston ja vahvan paikallisen osaamisen ansiosta tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia, innovatiivisia ratkaisujaja autamme heitä menestymään. Suomessa meitä deloittelaisia on 560 ja maailmanlaajuisesti n. 312 000.

Tilaa

Lainaukset

Mikäli yritykset haluavat palauttaa milleniaalien luottamuksen, niiden on tärkeä löytää omat tapansa vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnassa esimerkiksi kestävien arvojen ja monimuotoisuuden kautta.
Tomi Pitkänen
Kulttuurin kehittämisessä on tärkeää, että milleniaalit voivat kokea tekevänsä mielekästä ja merkityksellistä työtä, joka tukee heidän arvojaan. Tässä hyvä esimiestyö ja luottamus johtoon ovat avainasemassa.
Kirsi Kemi