Valta siirtyy pyramidin huipulta henkilöstölle

Kilpailu parhaasta työvoimasta on kovaa. Se saa yritykset ympäri maailman kamppailemaan sitouttaakseen henkilöstöään, kehittääkseen johtamistaan ja rakentaakseen merkityksellistä yrityskulttuuria. Muutospaine pakottaa yritysjohtajia uudistamaan organisaatioitaan ja liiketoimintamallejaan radikaalisti.

Deloitten Human Capital Trends -tutkimukseen vastanneista liiketoiminta- ja HR-johtajista globaalisti yli 90 % myöntää, että organisaatiorakenteiden uudistaminen on yksi heidän pääprioriteeteistaan tulevana vuonna. Tutkimus on yksi maailman laajimmista henkilöstöalan trendejä tutkivista julkaisuista.

”Työn digitalisoituminen, työvoiman muutokset (mm. ikä, sukupuoli, kulttuuri) ja innovaation nopeus ajavat yritykset uudistumaan, kehittämään johtamismallejaan ja vahvistamaan työntekijäkeskeistä kulttuuria. Organisaatiorakenteiden muokkaamisella pyritään vastaamaan näihin muutoksiin. Suomessakin yli 80 % tutkimuksemme vastaajista tunnistaa organisaatiorakenteiden uudistamisen tärkeäksi kehityskohdaksi”, toteaa Deloitten HR Transformation -johtaja Eva Tuominen.

Deloitten tutkimuksesta selviää, että yhä useampi yritys on halukas siirtymään pois hierarkkisista, siiloutuneista liiketoimintayksiköistä kohti funktiorajat ylittäviä verkostoja ja tiimejä, jotka ovat entistä ketterämpiä, yhteistyöhön kannustavia ja ennen kaikkea asiakaslähtöisiä. Malli tuo henkilöstölle enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja valtaa - sekä kehittää nuorekasta ja entistä avoimempaa johtamista. 

”Yritykset ovat ennennäkemättömän kiinnostuneita toimintatavasta, jossa luovutaan perinteisistä rakenteista ja rakennetaan tiimit projektien mukaan”, Deloitten Suomen Human Capital -palvelualueesta vastaava Kirsi Kemi valottaa. Kuitenkin globaalisti vain noin 20 % vastaajista myöntää olevansa eksperttejä funktiorajat ylittävien tiimien rakentamisessa. ”Suomessa tämän pitäisi onnistua suhteellisen helposti, sillä täällä on totuttu melko matalahierakkisiin organisaatioihin. Toisaalta omasta tontista huolehtiminen nähdään hyvin tärkeänä. Tehdään, mitä pomo pyytää. Meilläkin tarvitaan enemmän uskallusta ja mahdollisuuksia siirtyä tiimistä toiseen”, Kemi jatkaa.

Johtamismallit muuttuvat – yritykset luopuvat klassisista pyramideista
 
Muutosta vauhdittavat myös milleniaalit, tulevaisuuden johtajat, jotka vuosi vuodelta edustavat yhä suurempaa osuutta työvoimasta. Työtavat muuttuvat, kun he työskentelevät yhdessä suurien ikäluokkien kanssa. Milleniaaleilla on valtavat odotukset henkilökohtaisen kasvunsa osalta ja he vaativat nopeaa urakehitystä ja joustavia työjärjestelyitä. Samanaikaisesti määrä- ja osa-aikaisten työntekijöiden lisääntyminen muovaa työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta.

Deloitten tutkimuksen mukaan perinteiset johtamispyramidit eivät enää kasvata uusia johtajia tarpeeksi nopeasti. Valtaosa vastaajista (89 %) myöntääkin, että johtajuuden vahvistaminen, sen uudelleen suunnittelu ja parantaminen ovat heille ensisijaisen tärkeää tänä vuonna. Kuitenkin globaalisti yli 20 % vastaajista myöntää, että heillä ei tällä hetkellä ole johtamisohjelmaa milleniaaleilleen.

”Yritykset eivät enää pärjää perinteisillä johtamismalleilla. Yritysten täytyy varmistaa ja ylläpitää investointeja tunnistaakseen ja vaaliakseen johtajia jo heidän uriensa alkuvaiheessa. Ketterän organisaation rakentaminen vaatii usein yrityksen perinteisen hierarkian kääntämistä päälaelleen. Lähiesimiesten ja projektitiimien roolien vahvistaminen tukee samalla itsessään yrityskulttuurin ja johtajuuden kehittymistä", Tuominen summaa. 

”Organisaation ja sen kulttuurin onnistunut uudistaminen vaatii johtamistavan radikaalia muuttamista. Käytännön esimerkkinä kerrottakoon, että olemme itse Deloittella ottaneet käyttöömme uuden johtamistavan. Siinä johtaminen perustuu henkilöstön vahvuuksille ja esimiehet on koulutettu valmentajiksi. Puolivuosittaisten kehityskeskusteluiden sijaan käytämme uudenlaisia työntekijää kuuntelevia toimintatapoja ja työkaluja, kuten jatkuvaa palautetta, ”pulssi-kyselyitä” ja lähijohtamista nk. check-in -keskustelujen avulla”, huomauttaa Kemi. ”Henkilöstöltä saatu palaute uudesta mallista on ollut hyvin kannustavaa ja ilahtunutta, mistä olemme ylpeitä”, Kemi jatkaa.

Lue koko tutkimus Deloitten verkkosivuilla.

Deloitten Global Human Capital Trends 2016 -tutkimus kokoaa yhteen yli 7 000 liiketoiminta- ja HR-johtajan näkemykset 130 maasta ympäri maailman. Deloitten Global Human Capital Trends -julkaisu on yksi maailman suurimmista osaamis-, johtajuus- ja HR-haasteisiin keskittyvistä tutkimuksista. Suomesta tutkimukseen vastasi yhteensä 86 liiketoiminta- ja HR-johtajaa ja asiantuntijaa.

Eva Tuominen
Director, HR Transformation Leader
eva.tuominen@deloitte.fi
040 5555 646
Deloitte

Kirsi Kemi
Senior Manager, Human Capital Leader
kirsi.kemi@deloitte.fi
040 5374 731
Deloitte

Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Toimimme yli 150 maassa ja palvelemme asiakkaitamme tilintarkastukseen, verotukseen, liikkeenjohdon konsultointiin, riskienhallintaan ja yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa. Deloitten kansainvälisen verkoston ja vahvan paikallisen osaamisen ansiosta tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia, innovatiivisia ratkaisuja ja autamme heitä menestymään. Suomessa deloittelaisia on yli 400 ja maailmanlaajuisesti yli 200 000. www.deloitte.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Toimimme yli 150 maassa ja palvelemme asiakkaitamme tilintarkastukseen, verotukseen, liikkeenjohdon konsultointiin, riskienhallintaan ja yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa. Deloitten kansainvälisen verkoston ja vahvan paikallisen osaamisen ansiosta tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia, innovatiivisia ratkaisujaja autamme heitä menestymään. Suomessa meitä deloittelaisia on 600 ja maailmanlaajuisesti 312 000.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Deloitten Global Human Capital Trends 2016 -tutkimus kokoaa yhteen yli 7 000 liiketoiminta- ja HR-johtajan näkemykset 130 maasta ympäri maailmaa. Deloitten Global Human Capital Trends -julkaisu on yksi maailman suurimmista osaamis-, johtajuus- ja HR-haasteisiin keskittyvistä tutkimuksista. Suomesta tutkimukseen vastasi yhteensä 86 liiketoiminta- ja HR-johtajaa ja asiantuntijaa.
Tweettaa

Lainaukset

Yritykset eivät enää pärjää perinteisillä johtamismalleilla. Yritysten täytyy varmistaa ja ylläpitää investointeja tunnistaakseen ja vaaliakseen johtajia jo heidän uriensa alkuvaiheessa. Ketterän organisaation rakentaminen vaatii usein yrityksen perinteisen hierarkian kääntämistä päälaelleen.
Eva Tuominen
Yritykset ovat ennennäkemättömän kiinnostuneita toimintatavasta, jossa luovutaan perinteisistä rakenteista ja rakennetaan tiimit projektien mukaan. Suomessa tämän pitäisi onnistua suhteellisen helposti, sillä täällä on totuttu melko matalahierakkisiin organisaatioihin. Toisaalta omasta tontista huolehtiminen nähdään hyvin tärkeänä.
Kirsi Kemi