ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

DIGIA OYJ       PÖRSSITIEDOTE 27.3.2009 KLO 7.50

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Digia Oyj on vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10
pykälän mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

Jyrki Hallikainen on 26.3.2009 ilmoittanut Digialle, että hänen hallinnassa
oleva osakemäärä ylittää 10 %:n rajan Digian osakkeista ja äänivallasta.

Yhteensä Jyrki Hallikaisella on 2.134.463 Digian osaketta, joka vastaa 10,04 %
Digian osakkeista ja äänistä. 

Tämän ilmoituksen antopäivänä Digian osakepääoma on 2.085.364,50 euroa koostuen
yhteensä 20.853.645 osakkeesta. 


Digia Oyj

Juha Varelius
Toimitusjohtaja

Lisätietoja
toimitusjohtaja Juha Varelius,
gsm +358 400 855849, sähköposti: juha.varelius@digia.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa