Työpaikan ihmissuhdeongelmat kuormittavat terveyttä

Työpaikkojen konfliktien ratkonta on haasteellista. Ongelmiksi kärjistyneinä ristiriidat ovat merkittävä haitta niin organisaatioiden toimivuudelle kuin niissä työskentelevien terveydelle.

Ristiriitoja ei voida hävittää. Niitä voidaan kuitenkin hallita tavalla, joka pyrkii minimoimaan jännitteiden haitat ja maksimoimaan niiden hyödyt.

Työterveyshuollolla on avainrooli työelämän konflikteissa. Monen työssä käyvän terveydellisen oireilun taustalla vaikuttavat työpaikan ihmissuhdeongelmat. Riitatilanteissa työ- suojeluviranomaiset tiedustelevat ensimmäiseksi, onko tilannetta ratkottu yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Uutuuskirjassa Törmäyksistä työniloon – Työterveyshuolto tukena työn ristiriidoissa työterveyspsykologi Sanna Aulankoski kuvaa työterveyshuollon tarjoaman avun eri muotoja työyhteisön henkilösuhteisiin liittyvissä haasteissa.

– Työterveyden rooli työn ristiriidoissa on paitsi vaativa myös monipuolinen. Voidaan neuvoa, arvioida, sovitella ja tukea. Auttamisessa onnistuminen edellyttää sopivia toimia ja niiden hallintaa, Aulankoski toteaa.

– Työn ihmissuhdepulmissa tulee näkyväksi, kuinka ainutlaatuinen toimija työterveyshuolto kuluttajakeskeiseksi muuttuvassa maailmassamme on. Sen riippumattomaan asiantuntija-asemaan kätkeytyy voimaa, jota ei kannattaisi hukata, vaan hyödyntää entistä paremmin, korostaa Aulankoski.

Toisin kuin usein ajatellaan, työhyvinvointi ei täydennä työterveyttä. Subjektiivisen ja objektiivisen yhdistävänä terveys on hyvinvointia kattavampi käsite.


Miten johtaa työkykyä digitaalisessa maailmassa?

Psyykkinen terveys on tietotyöntekijän työkyvyn perusta. Mielenterveyden häiriöistä johtuvien työkykyongelmien suuri määrä heijastanee osaltaan työn muuttumista yhä enemmän mieltä kuormittavaksi.

Työelämää ja terveydenhuoltoa ei tulisi kehittää vain teknologisin uudistuksin. Vaikka niitäkin tarvitaan, muutosta syntyisi myös selkeämmillä puhe- ja toimintatavoilla sekä sovittamalla yhteen toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet nykyistä toimivammin, Sanna Aulankoski sanoo.

Lisäksi muutosta voi tavoitella ratkaisukeskeisillä toimintamalleilla ja tietoisuustaidoilla. Etenkin johtamistyössä tietoisuustaitojen merkitys korostuu. Johdettaessa oma ja muiden elämä kietoutuvat toisiinsa: johtajat luovat puitteet tavoille, joilla muut voivat hallita elämäänsä.

Ilman mielensisäisen komentokeskuksen toimivuutta on vaikea hallinnoida omaa elämää laajempiakaan kokonaisuuksia.

Digitaalisen työympäristön mahdollistama etätyö vaatii myös johtamiskäytäntöjen sopeuttamista.  Kanssakäymisen määrän vähentyessä ja sen laadun ohentuessa on entistä tärkeämpää hallita esimiestyön perusasiat.

  Ristiriidoissa digiviestintä ei auta. Yhteistyön solmut aukeavat parhaiten perinteisen vuorovaikutuksen keinoin, Aulankoski muistuttaa. Mahdollisesti moni ongelma voitaisiin alun perinkin välttää keskustelemalla tärkeistä asioista kasvokkain.

Törmäyksistä työniloon – Työterveyshuolto tukena työn ristiriidoissa -kirja tarjoaa uusia näkökulmia ja työkaluja konfliktien hallintaan kaikille työn ihmissuhdeongelmia kohtaaville. Kirjasta on hyötyä erityisesti työn ihmissuhdepulmia työkseen ratkoville työterveyshuollon työntekijöille ja heidän kanssaan yhteistyötä tekeville johtajille, esimiehille sekä työsuojelun ja henkilöstöhallinnon edustajille.

Lisätietoja:

työterveyspsykologi Sanna Aulankoski, p. 040 7271782, sanna.aulankoski@pragmatum.fi

viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 741 8654, anu.koivusipila@duodecim.fi

Arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen: kirjat@duodecim.fi

Törmäyksistä työniloon - Työterveyshuolto tukena työn ristiriidoissa
Sanna Aulankoski
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2016
111 sivua, nidottu
ISBN 978-951-656-555-5
sh. 34 euroa

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Ristiriitoja voidaan hallita tavalla, joka pyrkii minimoimaan jännitteiden haitat ja maksimoimaan niiden hyödyt.
Tweettaa
Ongelmiksi kärjistyneinä ristiriidat ovat merkittävä haitta niin organisaatioiden toimivuudelle kuin niissä työskentelevien terveydelle.
Tweettaa
Psyykkinen terveys on tietotyöntekijän työkyvyn perusta.
Tweettaa
Työterveyshuollolla on avainrooli työelämän konflikteissa.
Tweettaa

Lainaukset

Työn ihmissuhdepulmissa tulee näkyväksi, kuinka ainutlaatuinen toimija työterveyshuolto kuluttajakeskeiseksi muuttuvassa maailmassamme on.
työterveyspsykologi Sanna Aulankoski
Työelämää ja terveydenhuoltoa ei tulisi kehittää vain teknologisin uudistuksin.
työterveyspsykologi Sanna Aulankoski