Endomines AB – tiedote osakkeiden lukumäärän ja äänien muutoksesta

Endomines AB, pörssitiedote 29.3.2018 klo 12:30 Ruotsin aikaa

Endomines AB:n osakkeiden ja äänien lukumäärä 29.3.2018 on 35 147 785. Osakkeiden lukumäärä on noussut maaliskuussa 2018 Joensuun Kauppa ja Kone Oy:lle suunnatun annin seuruksena. Kuten aiemmin 6.3.2018 annetussa tiedotteessa on kerrottu, annissa suunnattiin Joensuun Kauppa ja Kone Oy:lle 3 688 960 osaketta, joka vastaa 10,5 prosenttia kaikista Endomines AB:n osakkeista annin jälkeen. Endomines AB:n osakepääoma on SEK 281 182 280 ja osakkeen vasta-arvo 8 SEK/osake.

Osakemäärän ja osakepääoman muutokset rekisteröitiin Bolagsverket ja Euroclear Sweden AB:n toimesta maaliskuussa 2018.

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 29.3.2018 kello 12:30 Ruotsin aikaa.

Endomines AB:stä 

Endomines AB on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää laajemmalla alueella Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM). 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit