Endomines AB - Offentliggörande av det totala antalet aktier och röster

Report this content

Endomines AB, pressmeddelande 29.3.2018 kl 12:30 svensk tid

Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ) uppgår per den 29 mars 2018 till 35 147 785.

Ökningen av det totala antalet aktier i mars 2018 är föranledd av den riktade emissionen av 3 688 960 aktier till Joensuun Kauppa ja Kone Oy motsvarande 10,5% av det totala antalet aktier i Endomines AB. Detta har tidigare rapporterats via pressmeddelande den 6 mars. Aktiekapitalet i Endomines AB uppgår till 281 182 280 kronor. Kvotvärdet uppgår till 8 kronor per aktie.

Ändringen av det totala antalet aktier samt aktiekapital registrerades av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB i mars 2018.

Kontakperson och för mer information:

Saila Miettinen-Lähde
Verkställande direktör, Endomines AB. Tel. + 358 40 548 3695

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars kl. 12:30 svensk tid.

Endomines AB

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar