• news.cision.com/
  • EY/
  • EY:n ja Forbes Insightsin tutkimus: Ennakoivan analytiikan edelläkävijäyritykset kasvattaneet liikevaihtoaan 15 %

EY:n ja Forbes Insightsin tutkimus: Ennakoivan analytiikan edelläkävijäyritykset kasvattaneet liikevaihtoaan 15 %

Report this content

Konsulttiyhtiö EY:n ja Forbes Insightsin tuoreen kansainvälisen selvityksen mukaan ennakoivaa analytiikkaa ja data-analytiikkaa hyödyntävistä edelläkävijäyrityksistä 66 % kasvoi kaksinumeroisilla luvuilla vuonna 2016. Kyseisten yritysten menestystä viitoittaa selkeä toteutettava analytiikkastrategia. Erityisesti organisaatioissa, joissa kuljetaan jälkijunassa strategiatasolla, haasteena ovat organisaation osaamisen ja analytiikan vaatiman kokonaisvaltaisen muutostarpeen ymmärtäminen. Peräti 41 prosentissa yrityksistä ei edelleenkään tehdä riittävää yhteistyötä esimerkiksi IT:n, liiketoiminnan ja data-analytiikkatiimien välillä.

Datan ja analytiikan merkityksen oivaltaneet ja sitä vahvasti liiketoimintastrategiassaan hyödyntävät yritykset disruptoivat eli häiriköivät entistä useammin kankeampia prosessiohjattuja yrityksiä joko omalla toimialallaan tai sen ulkopuolella – ja tekevät sen hyvällä menestyksellä. Konsulttiyhtiö EY:n ja Forbes Insightsin Data & Advanced Analytics: High Stakes, High Rewards -tutkimuksen mukaan yrityksistä, joilla on liiketoimintastrategian ytimessä oleva selkeä jalkautettava analytiikkastrategia, jopa kaksi kolmesta (66 %) kertoo saavuttaneensa vähintään 15 prosentin liikevaihtokasvun vuonna 2016. Sen sijaan niistä yrityksistä, joissa tällaista analytiikkastrategiaa ei ole, vain 13 % raportoi vastaavansuuruisista kasvuluvuista. Edelläkävijäyrityksistä 63 % vastasi myös käyttökatteensa kasvaneen vähintään 15 prosentilla viime vuonna. Tutkimuksen yrityksistä 7 % lukeutuu edelläkävijöiksi, 10% häntäpään pitäjiksi.

Kansainvälisellä tasolla Kiina, USA ja Iso-Britannia ovat pisimmällä kehittyneemmässä analytiikan hyödyntämisessä. Toimialoja vertailtaessa kärkikolmikkoon nousevat tieto- ja teleliikenne, teknologia sekä valmistava teollisuus. Tutkimuksessa haastateltiin yli 1 500:ttä yritysjohtajaa suurissa, vähintään 500 miljoonan dollarin liikevaihtoa tekevissä yrityksissä.

Sudenkuoppina ihmisnäkökulma ja muutoksen kokonaisvaltainen huomioiminen

Edellisessä vuonna 2015 toteutetussa EY:n ja Forbes Insightsin tutkimuksessa vain 16 prosenttia vastaajista kertoi yrityksensä saavuttaneen strategisen tason, jossa ennakoiva analytiikka yhdistää yrityksen eri yksiköitä ja niiden tekemistä. Tuoreimmassa vuoden 2016 syksyllä toteutetussa selvityksessä näkyi pieni askel parempaan suuntaan (23 %).

Isoimpana haasteena yrityksissä on edelleen ihmisnäkökulma ja analytiikan vaatima kokonaisvaltainen muutos koko organisaation rakenteeseen, kulttuuriin, johtamiseen ja kehittämiseen. Tutkimuksemme mukaan 41 prosentissa yrityksistä ei ole vieläkään riittävää yhteistyötä esimerkiksi IT:n, liiketoiminnan ja data-analytiikkatiimien välillä. Muutos on suuri, eivätkä kaikki yritykset ole ymmärtäneet, mitä ja miten toimintaa pitäisi muuttaa kilpailukyvyn parantamiseksi tai edes markkina-aseman säilyttämiseksi. Työnsarkaa löytyy, sanoo digitaalisista konsultointipalveluista Pohjoismaissa vastaava partner Anne Nahkala EY:ltä. 

Analytiikka muuttaa liiketoiminnan perusteita ja koko organisaatiota

Tutkimuksesta käy ilmi, että 70 % edistyneemmistä yrityksistä on hyödyntänyt ennakoivaa analytiikkaa uudelleenarvioidakseen liiketoimintastrategiaansa ja kilpailukykyään.

- Edistyneimmät yritykset ovat siirtyneet analytiikkapiloteista jatkuvaan tekemiseen ja analytiikan sisällyttämiseen osaksi liiketoimintaa. Näissä yrityksissä analytiikka on käytössä laajasti organisaation eri toiminnoissa. Edelläkävijät myös uudelleenarvioivat liiketoimintaansa ja liiketoimintamallejaan ja etsivät aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kasvaa. Suomessa ennakoivan analytiikan käytöstä on nähty hyviä esimerkkejä muun muassa kaupan alalla, mediapuolella ja kone- ja laitevalmistuksen aloilla. Se, mikä erottaa jyvät akanoista, on rooli, jonka data ja analytiikka saavat yritysten strategiassa ja liiketoimintamalleissa sekä miten analytiikkaa hyödynnetään läpi koko organisaatioin aina asiakaskokemuksesta tuotteisiin, palveluihin, toimituksiin, huoltoon ja henkilöstöhallintoon, kertoo Nahkala. 

Yli puolet yritysjohdosta aikoo investoida rajusti analytiikkaan

Kansainvälisellä tasolla data-analytiikan arvo ymmärretään yritysjohdossa ja siihen myös uskotaan. EY:n ja Forbesin tutkimuksen mukaan seuraavan kahden vuoden aikana yli puolet yritysjohdosta arvioi yrityksensä sijoittavan vähintään 10 miljoonaa dollaria kehittyneeseen data-analytiikkaan.

Data ja analytiikka tarjoavat mahdollisuuksia tulla paremmaksi myynnissä ja markkinoinnissa sekä kehittää aivan uudenlaisia palveluita ja tarjoamaa asiakkaille. Suomalaisyritysten tulisi rohkeammin kokeilla analytiikkaa, vaikka kaikkea dataa ei vielä olisi. Ensin pitää kuitenkin määrittää selkeä strateginen visio ja tahtotila sekä organisoitua liiketoimintalähtöisesti datan hyödyntämisen ympärille, Nahkala sanoo.

Tutkimuksesta: EY:n ja Forbes Insightsin syksyllä 2016 tehdyssä tutkimuksessa haastateltiin yli 1 500:ttä yritysjohtajaa suurissa, vähintään 500 miljoonan dollarin liikevaihtoa tekevissä yrityksissä eri toimialoilta sekä koottiin yhteen heidän näkemyksiään analytiikasta ja sen tuomista hyödyistä liiketoiminnalle. Haastatelluista 34 % oli Aasian alueelta, 34 % Amerikasta ja 32 % Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelta (EMEA). Tutkimuksessa hahmottui neljä ryhmää, joista analytiikkaa edistyksellisimmin hyödyntävien yritysten osuus muodostui 7 % suuruiseksi. Näissä yrityksissä kehittynyt analytiikka ja sen käyttö ovat liiketoimintastrategian ydintä. Kyseiset yritykset myös loistavat data- ja analytiikkaosaamisensa osalta markkinajohtajina. Suurin osa haastatelluista (45 %) sijoittui seuraavalle tasolle eli ns. ”haastajat”-ryhmään. Haastajat-ryhmän yrityksillä on strategia analytiikan suhteen, mutta ne eivät ole vielä vakiinnuttaneet sitä osaksi ydinstrategiaansa, jotta voisivat aidosti haastaa edelläkävijät. Kehittyviksi yrityksiksi tutkimuksessa luokiteltiin puolestaan 38 % vastanneista ja häntäpään pitäjiksi 10%.

Lisätietoja:

Anne Nahkala, liikkeenjohdon konsultointipalveluiden partner, EY, puh. 040 760 5811, anne.nahkala@fi.ey.com
Katriina Puro, viestintäpäällikkö, EY, puh. 0400 791 537, katriina.puro@fi.ey.com

Lue lisää tutkimuksesta: Data & Advanced Analytics: High Stakes, High Rewards

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia