Tutkimus: urakehitys ja oppiminen tulevaisuuden työntekijöille tärkeintä - EY palkkasi Pohjoismaissa 700 nuorta asiantuntijaa

EY:n tuoreen työnantajaluottamusta selvittäneen tutkimuksen mukaan 66 % aikuisiän kynnyksellä olevista kokee mahdollisuuden oppia ja edistyä urallaan täkeimmäksi työnantajaa kohtaan luottamusta rakentavaksi tekijäksi. Jo työelämässä oleville 19–68-vuotiaille tärkeintä oli työnantajan antamien lupausten lunastaminen. Silti myös yli puolelle 19–68-vuotiaista oppimis- ja uramahdollisuudet olivat merkityksellisiä.

Tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY:n Global Generations 3.0 -tutkimuksen mukaan Generation Z -ikäryhmän (16-18-vuotiaat) vastaajista 66 % arvioi mahdollisuuden oppia ja edistyä urallaan erittäin tärkeäksi työnantajaluottamuksen syntymisen kannalta. Samoin 66 % koki tasapuoliset palkitsemismahdollisuudet esimerkiksi sukupuoleen tai asuinpaikkaan katsomatta erittäin tärkeäksi. Kolmanneksi merkityksellisintä luottamuksen suotuisan kehityksen näkökulmasta olivat palkka ja työsuhde-edut (64 %). Neljänneksi eniten 16–18-vuotiaat tulevaisuuden työntekijät arvostivat työsuhteen pysyvyyttä (62 %).

Jo työelämässä olevat 19–68-vuotiaat mainitsivat työnantajaluottamuksen syntymisen kannalta erittäin tärkeäksi lupausten lunastamisen (67 %). Toiseksi merkityksellisintä heille oli työsuhteen pysyvyys (64 %). Kolmannelle sijalle nousivat palkitseminen ja työsuhde-edut (63 %), neljännelle työnantajan avoin ja läpinäkyvä tapa kommunikoida (59 %).

Parhaiten luottamusta esimieheen rakensi puolestaan arvostuksen kokeminen esimiehen suunnalta (67 % tätä mieltä) – sama päti kollegoihin (64 %). Kansainväliseen tutkimukseen osallistui maalis-toukokuussa yli 9 800 iältään 19-68-vuotiasta kokoaikaisesti työskentelevää aikuista. 16-18-vuotiaiden näkemyksiä kerättiin maalis-huhtikuussa yli 3 200 Generation Z -ikäryhmään kuuluvalta. 

52 % arvostaa hyviä oppimis- ja uramahdollisuuksia 

Yli puolet (52 %) kaikista 19–68-vuotiaista EY:n Global Generations 3.0 -tutkimuksen vastaajista koki, että työnantajan tarjoamat oppimismahdollisuudet sekä mahdollisuus edetä uralla ovat erittäin tärkeitä luottamuksen syntymisen kannalta. Kahdelle viidestä (38 %) oli merkityksellistä työskennellä monimuotoisessa – esimerkiksi kansainvälisessä – työympäristössä. Tutkimustietoa hyödynnetään myös EY:n sisällä, kun EY toivotti tällä viikolla tervetulleeksi riveihinsä 700 uutta työntekijää Pohjoismaissa. Ensitöikseen nuoret asiantuntijat Suomesta, Norjasta, Tanskasta ja Ruotsista läpikäyvät laajamittaisen intensiivikoulutuksen Espanjan Toledossa.

EY panostaa vahvasti uusien työntekijöiden perehdytykseen. Viikon mittaisessa koulutuksessa 700:ää nuorta tilintarkastajaa ja konsulttia on kouluttamassa peräti 100 EY:n partneria ja johtajaa. Perehdytysohjelma keskittyy ammatilliseen koulutukseen, mutta samalla se on todella hyvä mahdollisuus rakentaa verkostoja ja luoda suhteita, jotka ovat arvokkaita uraansa aloittaville asiantuntijoille. Tällainen kattava koulutusohjelma ja mahdollisuus työskennellä yli 230 000 hengen kansainvälisessä yrityksessä ovat tärkeitä tekijöitä uransa alkumeterillä oleville, sanoo tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.

EY merkittävä maailmanlaajuinen työllistäjä – opiskelijoiden suosikkityönantaja

Globaali tilintarkastuksen, verotuksen, yritysjärjestelyiden ja liikejuridiikan asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti EY sijoittui keväällä julkistetun Universum-tutkimuksen mukaan yli 18 000 pohjoismaisen kauppatieteiden opiskelijan mielissä kaikkien alojen suosituimmaksi työnantajaksi jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Myös Suomessa sekä kaupallisen että juridisen alan opiskelijat valitsivat EY:n alansa halutuimmaksi työnantajaksi. EY:ssä työskentelee yli 230 000 henkeä erilaisilla koulutus- ja osaamistaustoilla yli 150 maassa. Asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä yli maarajojen. Pohjoismaissa EY työllistää noin 7 000 henkeä, joista Suomessa noin 750 asiantuntijaa.


EY:n Global Generations 3.0 –tutkimus:
Kansainväliseen tutkimukseen osallistui yli 9 800 iältään 19-68-vuotiasta kokoaikaisesti työskentelevää aikuista. EY selvitti myös yli 3 200 Generation Z:n eli 16-18-vuotiaan näkemyksiä. Kolmatta kertaa toteutettavan tutkimussarjan tutkimuskohteeksi valikoitui tänä vuonna työpaikoilla luottamusta herättävät ja vähentävät tekijät. Lue tarkemmin EY:n Global Generations 3.0 –tutkimuksen tuloksista täältä: http://www.de.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Global_Generations_Survey/$FILE/EY%20Global%20Generations%20Survey%203.0.pdf 


Lisätietoja:

EY ja työllistäminen: Jaakko Hirvola, toimitusjohtaja, EY, p. 0400 633 751, jaakko.hirvola@fi.ey.com 

EY:n Global Generations 3.0 -tutkimus: Hannu Tyyskä, Senior Manager, EY, hannu.tyyska@fi.ey.com, 050 544 6623

Katriina Puro, viestintäpäällikkö, EY, katriina.puro@fi.ey.com, 0400 791 537

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia