• news.cision.com/
  • EY/
  • Viiden vuoden kuluessa kauppa ennustaa kuluttajan ostokäyttäytymisen paremmin kuin kuluttaja itse

Viiden vuoden kuluessa kauppa ennustaa kuluttajan ostokäyttäytymisen paremmin kuin kuluttaja itse

Report this content

Robotiikka ja keinoäly yleistyvät pohjoismaisessa vähittäiskaupassa vähitellen

Vähittäiskauppa elää suurta murrosta etenkin digitalisaation ja kehittyneen analytiikan vauhdittamana. Tulevaisuuden fyysiset myymälät muuttavat muotoaan, kokoaan ja valikoimiaan. Niistä tulee myös entistä älykkäämpiä ja ne hyödyntävät laajemmin erilaisia keinoälyyn perustuvia ratkaisuja pyrkiessään ennakoimaan kuluttajien ostotarpeita ja -mieltymyksiä. Myös robotiikka yleistyy vauhdilla ja lähitulevaisuudessa kuluttajat voivat törmätä robotteihin esimerkiksi myymälälogistiikan tai jopa asiakaspalvelun tehtävissä. Nämä odotukset perustuvat EY:n tuoreeseen pohjoismaisen vähittäiskaupan tulevaisuutta arvioivaan raporttiin. Noin 70 prosenttia tutkimukseen osallistuneista vähittäiskaupan ammattilaisista katsoi, että viiden vuoden kuluessa vähittäiskauppa on parempi ennustamaan kuluttajan ostokäyttäytymistä kuin kuluttaja itse.

Pohjoismainen vähittäiskauppa elää yhtä historiansa haasteellisinta aikaa. Tämä tulee esiin EY:n pohjoismaisen vähittäiskaupan tulevaisuutta arvioivan Future of Nordic Retail -raporttisarjan uusimmassa versiossa. Raportti perustuu kaupan asiantuntijoiden haastatteluihin sekä työpajoihin, ja siinä korostuu erityisesti pohjoismaisten kauppiaiden lisääntynyt paine seurata Yhdysvalloissa ja Kiinassa tapahtuvaa kehitystä.

”Vähittäiskauppa on parastaikaa historiallisessa murrosvaiheessa. Seuraavien 10 vuoden aikana tulemme näkemään suurempia muutoksia kuin olemme nähneet viimeisten 30 vuoden aikana. On väitetty, että Pohjoismaat ovat vielä varsin konservatiivisia ja muuta maailmaa jäljessä useilla alueilla digitalisaation ja datan hyödyntämisessä. Tästä esimerkkejä ovat muun muassa muualla maailmassa jo yleistyneet ja arkipäiväistyneet kehittyneemmät maksuratkaisut, älykkäät kodit sekä verkkokaupan nopeampi jakelu”, sanoo EY:n Suomen vähittäiskaupan konsultoinnista vastaava johtaja Markus Kärki.

EY:n raportissa 81 prosenttia tutkimukseen osallistuneista katsoi, että datan parempi hyödyntäminen on vähittäiskaupan päätavoite seuraavien vuosien aikana. Dataa ja sen reaaliaikaista hyödyntämistä pidetään yhä tärkeämpänä kilpailuetua luovana tekijänä. Taustalla on parantunut kyvykkyys analysoida valtavaa tietomäärää. Noin 70 prosenttia tutkimukseen osallistuneista vähittäiskaupan ammattilaisista katsoikin, että viiden vuoden kuluessa kauppa on parempi ennustamaan kuluttajan ostokäyttäytymistä kuin kuluttaja itse.

”Miehittämättömät kaupat, asiakaspalvelurobotit ja ihmistä jäljittelevät äänirobotit (chatbots) sekä koneoppimista hyödyntävä asiakasdialogi voivat hyvinkin olla lähitulevaisuudessa kuluttajille arkipäivää. Datan hyödyntäminen ja analysointi kehittyvät koko ajan”, toteaa Kärki.

Suuri haaste on, kuinka riittävä osaaminen ja tietämys rakennetaan myös ylimmän johdon tasolla. Tutkimukseen osallistuneet arvioivat, että vain viisi prosenttia pohjoismaisten vähittäiskauppojen johdosta tuntee, mikä kiinalainen internet-alan jättiläinen Tencent on ja mitä se todella tekee. Kuitenkin Tencentin kaltaiset yritykset ovat niitä, jotka määrittävät vähittäiskaupan ekosysteemiä globaalisti: alustatalous on luonut uudenlaisia verkossa toimivia markkinapaikkoja, jotka ovat ylivertaisia kyvykkyydeltään analysoida ja hyödyntää dataa, ja jotka haastavat perinteisiä vähittäiskaupan toimijoita partneroitumaan.

”Raportissamme kerrotaan esimerkkien kautta, mihin asioihin vähittäiskaupan on tartuttava tänään varmistaakseen huomisen kilpailukyky. Raportti osoittaa myös, että kuluttajien enemmistö odottaa tulevansa samalla tavoin henkilökohtaisesti kohdelluksi riippumatta siitä, asioiko hän verkko- tai kivijalkakaupassa”, Kärki sanoo.

Tietoja EY:n Future of Nordic Retail 2018 -raportista

Raportin teema on "Miten data ja digitalisaatio muokkaavat pohjoismaisen vähittäiskaupan tulevaisuutta". Tutkimus suoritettiin kolmessa vaiheessa: yksittäiset syvähaastattelut 13 pohjoismaisen vähittäiskaupan asiantuntijan kanssa, kyselytutkimus laajemmalle joukolle asiantuntijoita ja lopuksi kaksi työpajaa Tukholmassa ja Oslossa. Tutkimuksen ajankohta oli lokakuu 2017 – tammikuu 2018.

Lue lisää Future of Nordic Retail 2018 –tutkimuksesta.

Lisätietoja:

Markus Kärki, johtaja, vähittäiskaupan ja kuluttajatuoteteollisuuden konsultointi, markus.karki@fi.ey.com p. 040 721 8102

Satu Jaatinen, viestintäpäällikkö, satu.jaatinen@fi.ey.com p. 040 722 8068

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Tilaa