• news.cision.com/
  • Gasum/
  • Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä avasi Gasumin uuden Lohjan biokaasulaitoksen

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä avasi Gasumin uuden Lohjan biokaasulaitoksen

Report this content

Gasumin Lohjan biokaasulaitoksen avajaisia vietettiin tänään 2.6.2021 virtuaalisin menoin. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä avasi uuden laitoksen. Laitoksella pääkaupunkiseudun biohajoavista jätteistä tuotetaan uusiutuvan biokaasun lisäksi luomuviljelyyn soveltuvaa orgaanista kierrätyslannoitetta. Uusiutuvan biokaasun jatkuvasti kasvava kysyntä nostaa biokaasun raaka-aineeksi kelpaavien orgaanisien jätteiden tarvetta.

Energiayhtiön Gasumin uusin biokaasulaitos Lohjan Munkkaalla avattiin virallisesti 2. kesäkuuta, 2021 virtuaalisella avajaistilaisuudella. Laitoksen avasi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Lohjan biokaasulaitos käsittelee vuosittain tuottaa vuosittain noin 60 000 tonnia biomassaa, josta se tuottaa 40 GWh liikenteen uusiutuvaa polttoainetta biokaasua. Määrä vastaa peräti 4 000 henkilöauton vuotuista kulutusta.

”Biokaasun kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja se on esimerkiksi raskaalle liikenteelle tällä hetkellä ehdottomasti paras keino vähentää päästöjä. Kysynnän myötä myös biokaasun raaka-aineita eli orgaanisia jätteitä tarvitaan jatkuvasti enemmän. Lohjan biokaasulaitos tarjoaa pääkaupunkiseudun yrityksille mahdollisuuden päästä osaksi kiertotaloutta ja puhtaampaa tulevaisuutta kierrättämällä biojätteensä täysin uusiutuvaksi biokaasuksi”, sanoo Johan Grön Gasumin biokaasun johtaja.

Biokaasun avulla polttoaineen elinkaaren aikaisia päästöjä voidaan vähentää jopa 90 prosenttia. Lisäksi biokaasulla kulkevat ajoneuvot eivät tuota juuri lainkaan liikenteelle tyypillisiä typpioksidi- ja rikkioksidipäästöjä.

Biokaasun tuotantopotentiaali huomioidaan hallitusohjelmassa

Suomessa biokaasun merkitys liikenteen päästöjen vähentäjänä tunnistetaan hyvin. Kansalliseen fossiilittoman liikenteen tiekarttaan on listattu useita toimenpiteitä, joiden avulla kaasuliikennettä voidaan lähivuosina tukea. Lisäksi Suomelle on laadittu hallitusohjelmaan kirjattu kansallinen biokaasuohjelma, jonka toteuttamisella pyritään tulevaisuudessa ottamaan tehokkaammin käyttöön biokaasun tuotantopotentiaali.

”On hienoa olla mukana avaamassa Lohjan biokaasulaitosta. Biokaasun edistäminen tukee erityisesti siirtymää fossiilisista raaka-aineistoa kohti uusiutuvia. Kiertotalouden edistäminen ja kestävä kehitys on hallitusohjelman keskiössä. Biokaasutuotannon lisääntymisen kautta tarjolle tulee entistä enemmän kierrätysravinnepohjaisia lannoitevalmisteita. Maatalouden tärkein tehtävä on tuottaa hyvää ja ravitsevaa ruokaa”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Biokaasun sivutuotteena laitos tuottaa orgaanisia kierrätyslannoitteita, jotka soveltuvat erityisesti luomuviljelyyn. Kierrätyslannoitteelle on tarvetta pääkaupunkiseudun maanviljelyksessä, kun alueella on paljon luonnonmukaisesti viljeltyä peltoalaa. Kierrätyslannoitteiden etu fossiilisiin lannoitteisiin verrattuna on niiden sisältämä orgaaninen aines, joka vaikuttaa positiivisesti peltojen kasvukuntoon ja säänkestävyyteen.

Gasumilla on nyt yhteensä 17 biokaasulaitosta Suomessa ja Ruotsissa, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista biokaasun tuottajista. Yhtiö avasi aiemmin keväällä Ruotsin Nymöllaan 80 GWh nesteytetty Stora Enson sellutehtaan yhteydessä toimivan biokaasulaitoksen, joka käyttää raaka-aineenaan tehtaan prosessivesiä.

Yhtiö vauhdittaa biokaasun tarjontaa rakentamalla uusia laitoksia ja laajentamalla biokaasun hankintaa muiden toimijoiden tuotantolaitoksista. Gasum rakentaa parhaillaan myös vuoden 2023 alkuun mennessä valmistuvaa teollisen kokoluokan lantapohjaista biokaasulaitosta (120 GWh/a) Göteneen, Ruotsiin.

Lisätietoja:
Johan Grön, johtaja, biokaasu, Gasum

p. 040 546 41 86, johan.gron@gasum.com

Ari Suomilammi, johtaja, biokaasun tuotanto, Gasum
p.  040 065 33 51, ari.suomilammi@gasum.com 

Mediakuvia laitoksestamme kuvapankistamme >

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Gasumilla on nyt yhteensä 17 biokaasulaitosta Suomessa ja Ruotsissa, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista biokaasun tuottajista. Yhtiö avasi aiemmin keväällä Ruotsin Nymöllaan 80 GWh nesteytetty Stora Enson sellutehtaan yhteydessä toimivan biokaasulaitoksen, joka käyttää raaka-aineenaan tehtaan prosessivesiä.
Tweettaa

Lainaukset

Biokaasun avulla polttoaineen elinkaaren aikaisia päästöjä voidaan vähentää jopa 90 prosenttia. Lisäksi biokaasulla kulkevat ajoneuvot eivät tuota juuri lainkaan liikenteelle tyypillisiä typpioksidi- ja rikkioksidipäästöjä.
Johan Grön, VP, biogas, Gasum
Vauhditamme biokaasun tarjontaa rakentamalla uusia laitoksia ja laajentamalla biokaasun hankintaa muiden toimijoiden tuotantolaitoksista. Rakennamme parhaillaan myös vuoden 2023 alkuun mennessä valmistuvaa teollisen kokoluokan lantapohjaista biokaasulaitosta (120 GWh/a) Göteneen, Ruotsiin.
Ari Suomilammi, johtaja, biokaasun tuotanto, Gasum
On hienoa olla mukana avaamassa Lohjan biokaasulaitosta. Biokaasun edistäminen tukee erityisesti siirtymää fossiilisista raaka-aineistoa kohti uusiutuvia. Kiertotalouden edistäminen ja kestävä kehitys on hallitusohjelman keskiössä.
maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä