Framtidssatsning på Lilla Teatern / Lilla Teatern käynnistää kehityshankkeen

Pressmeddelande / Lehdistötiedote 10.6.2019

Helsingfors Stadsteater och Lilla Teatern inleder ett utvecklingsprojekt ”Publiken i fokus på Lilla Teatern”. Projektets tre tyngdpunkter ligger på publikarbete, servicedesign och kommunikation. Projektet är treårigt och kommer att ledas av Johanna Welander som har en lång erfarenhet av kulturadministration och strategi- och brandutveckling.

Lilla Teaterns avgående konstnärliga ledare Marina Meinander har initierat projektet, som fått uppbackning av styrelsen för Helsingfors teaterstiftelse.

”Publikens önskemål och vanor har förändrats under de senaste decennierna och konkurrensen om människors fritid har ökat markant. Utvecklingsprojektet ger oss möjlighet att göra Lillan till en vital och relevant scen för en allt större publik. Som svenskspråkig scen har vi ett mindre publikunderlag än de övriga scenerna på Stadsteatern. Det gör oss känsliga för trender, men det innebär också att de lösningar vi nu hittar, kan vara lösningar som i framtiden kan implementeras på övriga scener. Utvecklingsprojektet gör Lillan till ett framtidslaboratorium och målsättningen är att öka scenkonstens relevans under 2020-talet”, säger Marina Meinander.

”Det är fantastiskt roligt att kunna fortsätta med kulturadministration och att få vara en kugge i Lilla Teaterns utveckling är ju nästan högtidligt! Jag upplever att Lillan står inför ett spännande skede och verkligen har en unik chans att satsa på publikutveckling och servicedesign på ovanligt bred front - som strategisk satsning, inte bara kompletterande verksamhet i marginalen. Som en av Helsingfors stadsteaters scener ingår Lilla Teatern i ett större sammanhang. Här finns en tillhörighet som berikar, och som samtidigt tillåter Lillan att understryka sin egen särprägel”, kommenterar projektledare Johanna Welander, som tillträder i början av augusti. Hon kommer att samarbeta tätt med nya konstnärlige ledaren Jakob Höglund som i sin tur tillträder i november.

Projektet stöds inledningsvis med betydande summor av Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder.

 

******************************************

 

Helsingin Kaupunginteatteri ja Lilla Teatern käynnistävät kehityshankkeen ”Yleisö keskiössä Lilla Teaternissa”. Hanke on kolmivuotinen, ja sitä vetää Johanna Welander, jolla on pitkä kokemus kulttuurihallinnosta, sekä strategia- ja brändityöstä.

Hankkeen pääpaino on yleisötyössä, palvelumuotoilussa ja viestinnässä. Lilla Teaternin väistyvä taiteellinen johtaja Marina Meinander on alulle panija hankkeessa, jota Helsingin teatterisäätiön hallitus tukee.

”Yleisön toiveet ja tavat ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana, ja kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on kiristynyt huomattavasti. Kehityshanke mahdollistaa Lillanin tekemisen elinvoimaiseksi ja merkitykselliseksi näyttämöksi entistä laajemmalle yleisölle. Ruotsinkielisenä näyttämönä meillä on pienempi yleisöpohja kuin muilla Kaupunginteatterin näyttämöillä. Se tekee meidät alttiiksi trendeille, mutta se tarkoittaa myös, että ne ratkaisut, joita nyt löydämme, voivat olla ratkaisuja, jotka tulevaisuudessa ovat toteutettavissa muilla näyttämöillä. Kehityshanke tekee Lillanista tulevaisuuslaboratorion, jonka tavoite on lisätä näyttämötaiteen merkitystä 2020-luvulla”, sanoo Lilla Teaternin taiteellinen johtaja Marina Meinander.

”On todella hauskaa jatkaa kulttuurialalla, ja melkein juhlallista päästä osaksi Lilla Teaternia kehittävää koneistoa! Koen, että Lillanilla on jännittävä vaihe edessään, ja nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus panostaa yleisösuhteiden kehittämiseen ja palvelumuotoiluun usealla taholla – strategisena valintana, ei pelkästään täydentävänä toimintana marginaalissa. Yhtenä Helsingin Kaupunginteatterin näyttämönä Lillan on osa suurempaa kokonaisuutta. Se on rikkaus, ja samalla se sallii Lillanin toteuttaa omaleimaisuuttaan”, sanoo projektipäällikkö Johanna Welander, joka aloittaa elokuun alussa. Hän tulee tekemään tiivistä yhteistyötä uuden taiteellisen johtajan Jakob Höglundin kanssa, joka puolestaan aloittaa marraskuun alussa.

Hanketta rahoittavat alkuun Svenska Kulturfonden ja Stiftelsen Tre Smeder.

 

 

Ytterligare information, intervjuförfrågningar och pressbiljetter: Lilla Teatern, Ida Virkkunen, PR & marknadsföring, ida.virkkunen@lillateatern.fi, 050-3574250.

Bilder hittar du i bildbanken.

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin Kaupunginteatteri (HKT) on Suomen suurin ja monipuolisin ammattiteatteri, joka haluaa tarjota yleisölle unohtumattomia elämyksiä ja merkityksellisiä tarinoita kaikilla viidellä näyttämöllään. Vuosittain ohjelmistossa on yli 30 eri tuotantoa, ensi-iltoja on yli 20 ja esityksiä yli 800. Kaupunginteatterin laajaan ohjelmistotarjontaan kuuluvat kotimaiset ja ulkomaiset puhenäytelmät, komediat, musiikkiteatteri, oman tanssiryhmän Helsinki Dance Companyn tuotannot, lastenesitykset ja ruotsinkieliset esitykset kaksikielisellä Lilla Teaternin näyttämöllä. Talossa työskentelee noin 240 intohimoista teatterialan ammattilaista näyttelijästä puuseppään ja lipunmyyjästä pukusuunnittelijaan. Lisäksi tilapäistä henkilökuntaa on noin 100.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Helsingfors Stadsteater och Lilla Teatern inleder ett utvecklingsprojekt ”Publiken i fokus på Lilla Teatern”.
Tweettaa
Helsingin Kaupunginteatteri ja Lilla Teatern käynnistävät kehityshankkeen ”Yleisö keskiössä Lilla Teaternissa”.
Tweettaa

Lainaukset

Utvecklingsprojektet gör Lillan till ett framtidslaboratorium och målsättningen är att öka scenkonstens relevans under 2020-talet
Marina Meinander
Kehityshanke tekee Lillanista tulevaisuuslaboratorion, jonka tavoite on lisätä näyttämötaiteen merkitystä 2020-luvulla
Marina Meinander