Visit Arctic Europe sai aikaan 130 000 uutta yöpymistä talven 2016–2017 aikana

Visit Arctic Europe ‑hankkeen yhteistyö 12 eurooppalaisen matkanjärjestäjän kanssa toi viime talvikauden aikana 21 000 uutta matkailijaa arktisiin matkakohteisiin. Tämä vastaa yli 130 000:ta yöpymistä paikallisissa lomakohteissa.

Kolmen Pohjoismaan – Suomen, Ruotsin ja Norjan – yhteinen hanke käynnistettiin elokuussa 2015. Hankkeen tavoitteena on lisätä rajat ylittävää matkailua Lapin arktisella alueella ja näin pidentää vierailujen kestoa.

Rajat ylittävien matkapakettien ansiosta matkailijat pystyvät yhdistämään vierailuunsa matkakohteita eri maista, kuten valassafarin Norjassa ja Kiirunan jäähotellin Ruotsin Lapissa. Rajat ylittävien lomapakettien etuna on se, että eri maissa samalla matkalla käyvät turistit viipyvät yleensä pidempään alueella. Yhteistyössä matkanjärjestäjien kanssa on kehitetty 164 uutta matkapakettia, joista 54 on rajat ylittäviä paketteja.

Visit Arctic Europe ‑hankkeen oli tarkoitus päättyä tämän vuoden lopussa, mutta sitä jatketaan maaliskuuhun 2018 saakka tehostamaan kesämyynnin markkinointia. Matkanjärjestäjät ovat sopineet jatkavansa arktisten alueiden tuotantoaan ja markkinointiaan seuraavien kolmen vuoden ajan. Osa matkanjärjestäjistä on jo myynyt ensi talven loppuun, joten ne ovat ryhtyneet markkinoimaan kesäkautta 2018.

Lähes 200 osallistujaa ensimmäisessä rajat ylittävässä myyntityöpajassa

Visit Arctic Europe järjesti kaikkien aikojen ensimmäisen rajat ylittävän myyntityöpajan Ruotsin Luulajassa 6.–8. kesäkuuta. Tapahtumaan osallistui yli 70 matkanjärjestäjää ja 90 matkailualan yritystä, jotka ovat mukana hankkeessa. Lisäksi paikalla oli Visit Arctic Europe -hankkeen yhteistyökumppaneiden, alueellisten matkailujärjestöjen, lentoyhtiöiden ja muiden sidosryhmien edustajia kaikista kolmesta maasta.

Belgialaisen Nordic-matkatoimiston omistaja Maarten Raes on tyytyväinen Visit Arctic Europe ‑hankkeeseen.

– Meidän osaltamme hanke on ollut menestys. Olemme pystyneet ottamaan huomattavasti suurempia riskejä, kuin alun perin suunnittelimme, Raes kertoo.

Raes sanoo, että kaikki tietävät Suomen olevan talvimatkailukohde, mutta hankkeen ansiosta Nordic on lisäksi onnistunut myymään alueelle jopa 500 kesälomamatkaa.

Hän haluaa antaa tunnustusta myös hankkeen organisointikomitealle.

– Hanke on ollut erittäin tehokas, markkinointi on sujunut erinomaisesti, ja kaikkiin kysymyksiini on vastattu todella nopeasti.

Sport Resort Ylläksen johtaja Osmo Virranniemi kertoo, että yksi Visit Arctic Europe ‑hankkeen hyödyistä on ollut Pohjois-Euroopan eri maissa toimivien matkailualan yritysten omistajien arvokas verkostoituminen ja keskinäinen tutustuminen. Virranniemi yllättyi siitä, miten kiinnostuneita matkanjärjestäjät olivat rajat ylittävistä paketeista.

– Uutta Visit Arctic Europen kaltaista hanketta tarvitaan. Tämä hanke aloitettiin lyhyellä varoitusajalla, ja se on ollut äärimmäisen onnistunut. Seuraava on varmasti helpompi. Tässä hankkeessa työskentelevät ihmiset todella ansaitsevat arvostusta.

Visit Arctic Europe on hanke, jossa kolme naapuria pyrkii yhteistyössä kohti yhteistä päämäärää. Swedish Lapland Visitors Boardin toimitusjohtaja Erica Mattsson sanoo, että Euroopan arktisella alueella olevien maiden olisi pidettävä toisiaan yhteistyökumppaneina maailmanlaajuisessa kilpailussa muiden matkakohteiden kanssa.

– Meillä on samat mahdollisuudet, haasteet ja esteet. Menestymme tekemällä yhteistyötä, sillä matkanjärjestäjät pitävät joka tapauksessa arktisen alueen maita yhtenä alueena, Mattsson sanoo.

Mattsson on erittäin tyytyväinen Visit Arctic Europe ‑hankkeeseen. Myyntiluvut ovat olleet odotettua parempia, ja ne vain paranevat entisestään, hän lupaa.

– Matkailuala tarvitsee aikaa. Matkanjärjestäjät saivat aikaan erinomaisia tuloksia viime vuonna, mutta toivomme ensi talven olevan entistä parempi. Näin sykli toimii.

Pohjois-Norjan matkailulautakunnan, NordNorsk Reiseliv as:n, toimitusjohtaja Trond Øverås on samaa mieltä.

– Interreg Pohjoinen 2014–2020 ‑EU-ohjelman, alueemme maiden ja muiden rahoittajien, kuten hankkeeseen osallistuvien yritysten, tuella Visit Arctic Europe ‑hankkeessa on pystytty keskittymään suuren markkinapotentiaalin hyödyntämiseen. Tämän hankkeen vahvuutena on paitsi alueemme matkailuyritysten verkostoituminen ja ulkomaisten matkanjärjestäjien tuominen yhteistyökumppaneina mukaan hankkeeseen, myös keskittyminen rajat ylittävään operatiiviseen yhteistyöhön.

Meidän näkemyksemme mukaan on myös erittäin tärkeää, että hanke perustuu markkinoiden tarpeisiin ja siihen tosiasiaan, että monet matkailijat pitävät Visit Arctic ‑aluetta yhtenä matkakohteena. Voimakkaasti kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla meidän on tehtävä yhteistyötä yli rajojen, jotta saamme osamme kansainvälisestä matkailualan kasvusta.

Yhteystiedot:

Rauno Posio, hankejohtaja, Visit Arctic Europe ‑hanke 
Finnish Lapland Tourist Board, Lapin Matkailuelinkeinon liitto ry
040 653 9900 rauno.posio@lme.fi

Trond Øverås, Administrerende Direktør toimitusjohtaja
NordNorsk Reiseliv as 
+47 906 26 170 trond@nordnorge.com

Erica Mattsson, vd och projektledare 
Swedish Lapland Visitors Board 
erica@swedishlapland.com 
+46 70 388 6025

Tilaa

Multimedia

Multimedia