Visit Arctic Europe produserte 130.000 nye overnattinger vinteren 2016-2017

Visit Arctic Europe prosjektets samarbeid med 12 europeiske turoperatører har resultert i 21.000 nye gjester til arktiske reisemål sist vinter. Dette utgjør mer enn 130.000 nye overnattinger på lokale feriedestinasjoner.

Prosjektet ble satt i gang i august 2015 som en felles innsats fra de tre nordiske landene, Norge, Sverige og Finland, med mål om å øke reisevirksomheten på tvers av arktisk Lappland og dermed øke varigheten på besøkene.

Grensekryssende reiser lar de reisende kombinere reisedestinasjoner i ulike land, som for eksempel kombinasjonen av norsk hvalsafari med Ishotellet i Kiruna i svensk Lappland. Fordelene med feriepakker på tvers av grensene er at turistene som besøker de ulike landene under en tur vanligvis oppholder seg lengre i regionen. I samarbeid med turoperatørene er det blitt utviklet 164 nye reisepakker, og av dem krysser 54 grensene i nord.

Visit Arctic Europe prosjektet var planlagt avsluttet i slutten av dette året, men vil bli forlenget til mars 2018 for å fremme markedsføringen for sommersalget. Turoperatørene har samtykket i å videreføre produksjonen og markedsføringen for den arktiske regionen også i de neste tre årene. Noen av turoperatørene har allerede solgt ut neste vinter, slik at de har flyttet markedsfokuset til sommersesongen 2018.

Nesten 200 deltakere i den første grensekryssende workshop-en

Visit Arctic Europe arrangerte sin første grensekryssende salgs-workshop i Luleå i Sverige i perioden 6. til 8.juni. Over 70 turoperatører og nesten 90 reiseselskaper som var involvert i prosjektet deltok i arrangementet. I tillegg var partnerne i VAE, regionale turistorganisasjoner, flyselskaper og andre interessenter fra de tre landene tilstede.

Maarten Raes, eier av den belgiske reiseagenten Nordic, er fornøyd med Visit Arctic Europe prosjektet.

- For oss har prosjektet vært en suksess. Vi har kunnet ta mye høyere risiko enn vi la opp til i starten, forteller Raes oss.

Raes sier at alle vet at Finland er stedet å være om vinteren, men takket være prosjektet har Nordic solgt opptil 500 sommerturer til Visit Arctic regionen også.

Raes gir også ros til prosjektets organisasjonskomité.

- Prosjektet har vært effektivt, markedsføringen har vært flott og alle mine spørsmål har vært besvart hurtig og greit.

Ifølge Osmo Virranniemi, direktøren i Sport Resort Ylläs, har en av fordelene ved Visit Arctic Europe prosjektet vært at eierne i reiselivet i de ulike europeiske arktiske landene har dannet verdifulle nettverk og lært hverandre å kjenne. Turoperatørenes interesse i grensekryssende pakker var en overraskelse for Virranniemi.

- Vi trenger et nytt prosjekt som Visit Arctic Europe. Dette ble startet på kort varsel og har vært svært vellykket. Det neste prosjektet bør bli enklere. Du må gi ros til de menneskene som har arbeidet i prosjektet.

Visit Arctic Europe er et prosjekt der tre naboer arbeider sammen i et felles tiltak. Erica Mattsson, CEO i svenske Lapland Visitors Board, sier at de europeiske arktiske landene bør se på hverandre som partnere som arbeider sammen for å konkurrere mot de andre reiselivsdestinasjonene i verden.

- Vi har de samme mulighetene, utfordringene og hindringene. Suksessen kommer når vi samarbeider og turoperatørene ser likevel de arktiske landene som en region, sier Mattsson.

Mattsson er svært fornøyd med Visit Arctic Europe prosjektet. Salgstallene har vært bedre enn antatt og de vil bare bli bedre, lover Mattsson.

- Reiselivsbransjen er tidkrevende. Turoperatørene fikk meget gode resultater i fjor vinter, men neste vinter vil forhåpentligvis bli enda bedre. Slik er syklusen.

Administrerende direktør i Nordnorsk reiseliv, Trond Øverås, er enig.

- Med bidraget fra EU-programmet Interreg Nord 2014-2020, fra fylkene i vår region og andre bidragsytere inkludert de deltakende selskapene, har Visit Arctic Europe prosjektet gitt oss mulighet til å fokusere på hvordan vi kan utløse det store markedspotensialet. Styrken i dette prosjektet, i tillegg til å danne nettverk blant aktørene i reiselivet i vår region og å bringe utenlandske turoperatører inn som partnere i prosjektet, er fokuset på et operativt samarbeid på tvers av grensene.

Fra vårt ståsted er det også viktig at prosjektet er bygd på behovene i markedet, og det faktum at mange reisende se på Visit Arctic regionen som en reisedestinasjon. I et sterkt konkurransepreget globalt marked må vi samarbeide på tvers av grensene for å sikre at vi får vår del av den globale veksten i turismen.

Kontakt:

Rauno Posio, prosjektdirektør, Visit Arctic Europe prosjektet 
Finnish Lapland Tourist Board, Lapin Matkailuelinkeinon liitto ry
+358 40 653 99 00 rauno.posio@lme.fi

Trond Øverås, Administrerende Direktør  Administrerende direktør
NordNorsk Reiseliv as 
+47 906 26 170 trond@nordnorge.com

Erica Mattsson, administrerende direktør og prosjektleder 
Swedish Lapland Visitor Board 
erica@swedishlapland.com 
+46 70-388 60 25

Abonner

Multimedia

Multimedia