Visit Arctic Europe producerade 130 000 nya övernattningar under vintern 2016–2017

Projektet Visit Arctic Europe:s samarbete med tolv europeiska researrangörer har resulterat i 21 000 nya gäster för arktiska resmål under den gångna vintersäsongen. Detta innebär mer än 130 000 nya övernattningar på lokala resmål. 

Projektet startades i augusti 2015 som en gemensam satsning mellan de tre nordiska länderna Norge, Sverige och Finland med målsättningen att öka antalet resor över gränserna i arktiska Lappland och på så sätt förlänga turisternas vistelse.

Gränsöverskridande paket gör det möjligt för resenärer att kombinera resmål i olika länder, som till exempel kombinationen norsk valsafari och ICEHOTEL i Kiruna i svenska Lappland. Fördelen med gränsöverskridande paket är att turister som besöker olika länder under samma resa brukar stanna längre i regionen. I samarbete med researrangörer har 164 nya resepaket skapats, av vilka 54 är gränsöverskridande.

Det var tänkt att projektet Visit Arctic Europe skulle avslutas i slutet av året, men det kommer nu att förlängas till mars 2018 för att främja marknadsföringen för sommarens försäljning. Researrangörerna har gått med på att fortsätta produktionen och marknadsföringen av arktiska regioner under de kommande tre åren. Några av researrangörerna har redan sålt slut sina produkter för nästa vinter, så de har flyttat fokus för marknadsföringen till sommarsäsongen 2018.

Nästan 200 deltagare i den första gränsöverskridande försäljningsworkshopen

Visit Arctic Europe arrangerade den allra första gränsöverskridande försäljningsworkshopen i Luleå, Sverige mellan den 6 och 8 juni. Över 70 researrangörer och nästan 90 reseföretag som är engagerade i projektet deltog i evenemanget. Dessutom närvarade VAE-partners, regionala turistorganisationer, flygbolag och andra intressenter från de tre länderna.

Maarten Raes, ägare till belgiska resebyrån Nordic, är nöjd med projektet Visit Arctic Europe.

- Projektet har varit framgångsrikt för oss. Vi har kunnat ta mycket större risker än vi först tänkte göra, säger Raes.

Raes säger att alla vet att Finland är platsen man ska besöka vintertid, men tack vare projektet har Nordic dessutom lyckats sälja upp till 500 sommarsemesterresor till Visit Arctic-regionen.

Raes vill också tacka projektets organisationskommitté.

- Projektet har varit väldigt effektivt, marknadsföringen har varit toppen och alla mina frågor har besvarats mycket snabbt.

Enligt Osmo Virranniemi, chef för Sport Resort Ylläs, har en av fördelarna med projektet Visit Arctic Europe varit att reseföretagsägare från olika europeiska arktiska länder har skapat viktiga nätverk och lärt känna varandra. Researrangörernas intresse för gränsöverskridande paket var en överraskning för Virranniemi.

- Vi behöver ett nytt projekt som Visit Arctic Europe. Det här projektet påbörjades med kort varsel och har nått stor framgång. Nästa projekt blir säkert lättare. De personer som arbetat med detta projekt förtjänar ett stort tack.

Visit Arctic Europe är ett projekt där tre grannar arbetar tillsammans i en gemensam satsning. Erica Mattsson, VD på Swedish Lapland Visitors Board, säger att de europeiska arktiska länderna borde se varandra som partners som arbetar tillsammans för att tävla mot andra globala resmål.

- Vi har samma möjligheter, utmaningar och hinder. Framgång uppstår när man arbetar tillsammans, och researrangörer uppfattar ändå de arktiska länderna som en region, säger Mattsson.

Mattsson är väldigt nöjd med projektet Visit Arctic Europe.  Försäljningssiffrorna har överstigit förväntningarna och kommer att bli ännu bättre, lovar Mattsson.

- Affärsverksamhet inom resebranschen tar tid. Researrangörerna uppnådde fina resultat förra vintern, men nästa vinter blir förhoppningsvis ännu bättre. Det är så kretsloppet går.

VD för Northern Norway Tourist Board, Trond Øverås, instämmer.

- Med bidrag från EU-programmet Interreg Nord 2014–2020, länder i vår region och andra finansiärer, däribland de deltagande företagen, har projektet Visit Arctic Europe haft möjligheten att koncentrera sig på hur man kan frigöra den enorma marknadspotentialen. Styrkan med detta projekt, utöver att skapa kontaktnät inom turistorganisationer i vår region och locka utländska researrangörer att bli partners i projektet, är fokus på gränsöverskridande samarbetsverksamhet.

Ur vår synvinkel är det också väsentligt att projektet är baserat på marknadens behov, och det faktum att många resenärer ser Visit Arctic-regionen som ett resmål. På en stark konkurrensbetonad global marknad måste vi samarbeta över gränserna för att säkerställa att vi får vår andel av den globala tillväxten i turistindustrin.

Kontakt:

Rauno Posio, projektledare, projektet Visit Arctic Europe 
Finnish Lapland Tourist Board, Lapin Matkailuelinkeinon liitto
+358 40 653 99 00 rauno.posio@lme.fi

Trond Øverås, Administrerende Direktør  Managing Director
NordNorsk Reiseliv AS 
+47 906 26 170 trond@nordnorge.com

Erica Mattsson, vd och projektledare 
Swedish Lapland Visitor Board 
erica@swedishlapland.com 
+46 70-388 60 25

Prenumerera

Media

Media