2020 oli ISS Suomelle turvallisuuden, yhteistyön ja suunnitelmallisuuden vuosi

Report this content

ISS Suomi on julkaissut yritysvastuuraporttinsa vuodelta 2020. Toimitusjohtaja Jukka Jäämaa kuvaa vuoden olleen ISS Suomelle turvallisuuden, yhteistyön ja suunnitelmallisuuden vuosi. "Käyttämäni sanavalinnat voivat yllättää – niin poikkeuksellinen ja ennakoimaton vuosi oli maailmanlaajuisesti", Jäämaa sanoo.

Turvallisuudessa ISS Suomi saavutti vuonna 2020 historiansa alhaisimman tapaturmataajuusluvun. Luku korreloi vahvasti ennakoivien turvallisuusmittareiden kanssa: ISS:läiset tekivät viime vuonna 34 339 turvallisuushavaintoa. Turvallisuus sai vuonna 2020 uuden ulottuvuuden myös koronaviruspandemian myötä.

– Meidän 7999 ammattilaisestamme valtaosa työskentelee tehtävissä, joita ei voi tehdä etänä. Siksi olen tyytyväinen ja kiitollinen voidessamme raportoida, että vuonna 2020 meillä ei ollut yhtään työperäistä koronavirustartuntaa eikä palvelutuotantomme vaarantunut tai heikentynyt missään vaiheessa, toimitusjohtaja Jukka Jäämaa sanoo. – Saimme asiakkailtamme kiitoksia siitä, miten henkilöstömme huolehti omasta suojautumisestaan ja tuki myös asiakkaidemme henkilöstöä turvallisessa työskentelyssä.

Toiminnanmuutos tuki työllisyyttä koronapandemian aikana

Tehokas ja ennakoiva reagointi koronaviruspandemiaan oli ISS Suomessa yhteistyön tulosta. Tästä merkittävä esimerkki oli organisaation toiminnanmuutos, jonka myötä ISS pystyi järjestämään vaihtoehtoisia työmahdollisuuksia niille, erityisesti ravintola-alan ammattilaisille, joiden työt äkisti vähenivät. Ammattilaisten kyky tarttua joustavasti uudenlaisiin tehtäviin oli myös osoitus ISS:n palveluosaajien monipuolisuudesta ja asenteesta.

ISS Suomen joustava toiminnanmuutos huomattiin yrityksen ulkopuolella: se valittiin Vuoden Puhtausalan teoksi ja Rekrygaalan finalistiksi.

– Asiakaspitomme nousi vuonna 2020 historiamme korkeimmaksi. Sekin on osoitus organisaatiomme hyvästä, joustavasta ja laadukkaasta yhteistyöstä, Jäämaa sanoo.

Suunnitelmallista etenemistä, esimerkkinä ilmastotavoite

Ennen koronaviruspandemian alkua ISS Suomi lanseerasi strategisen suunnitelman seuraaville vuosille. Vaikka maailma muuttui, suunnitelma pysyi.

– Edistimme sen mukaisia toimenpiteitä määrätietoisesti: kehitimme ammattilaistemme osaamista, digitalisoimme prosessejamme ja yhdenmukaistimme käytäntöjämme, Jäämaa kiteyttää.

ISS:n toiminnan globaalina tarkoituksena on tehdä maailmasta toimiva luomalla tiloja, joissa on hyvä olla. Tämä pitää sisällään tärkeän vastuullisuusviestin: toimiva maailma rakentuu vastuulliselle toiminnalle.

Yritysvastuuraportissaan yritys kuvaa toimintansa vaikutuksia omalle henkilöstölleen, asiakkailleen, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Yksi ISS Suomen merkittävistä vastuullisuusteoista vuonna 2020 oli hiilijalanjälkilaskennan pohjalta rakennettu hiilitiekartta ja toimenpideohjelma, joiden suuntaamina yritys tähtää ilmastotavoitteeseensa: ISS Suomi on hiilineutraali vuonna 2035.

***

ISS:n yritysvastuuraportti 2020 on julkaistu osoitteessa www.issyritysvastuuraportti.fi. Yrityksen vastuullisuuslupaus on luomme kestävää hyvinvointia, jota täsmennetään kohderyhmittäin asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Raportin etusivulle on koottu arvonluontikuva, jossa ISS esittelee toimintaansa vaikuttavat megatrendit sekä toimintansa resurssit, tuotokset ja vaikutukset.

 

Tiia Soininen
Director Communications, ISS Palvelut
+358 50 4084408
tiia.soininen@iss.fi

linkedin.com/in/tiiasoininen/
twitter: @tiiasoininen

ISS Palvelut tekee maailmasta toimivan luomalla tiloja, joissa on hyvä olla. Olemme yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Kokonaispalvelumme muodostuu kiinteistön ylläpito-, siivous-, ravintola- ja työpaikkapalveluista. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 412 miljoonaa euroa ja henkilöstömme vahvuus 7 999. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia. www.iss.fi, www.issworld.com.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia