ISS luo 500 000 kiinteistön käyttäjälle turvallisen, viihtyisän ja energiatehokkaan ympäristön

Report this content

ISS Suomi on uudistanut vastuullisuusohjelmansa. Uusi ohjelma esitellään tänään julkaistussa yritysvastuuraportissa. Samalla yritys lanseeraa vastuullisuuslupauksensa ”Luomme kestävää hyvinvointia”, jota on edelleen täsmennetty kohderyhmien mukaisesti: asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle ja yhteiskunnalle.

– Vastuullinen toiminta on keskeinen osa hyvää ja kokonaisvaltaista palvelua, joka on ISS:n toiminnan tarkoitus. Meillä on yrityksenä mittava mahdollisuus vaikuttaa paitsi omien ammattilaistemme ja asiakkaidemme hyvinvointiin ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen, myös yhteisen ympäristömme ja yhteiskuntamme hyvinvointiin, ISS Suomen toimitusjohtaja Jukka Jäämaa sanoo.

ISS on valinnut YK:n kestävän kehityksen tavoitteista seitsemän, joiden toteutumista yritys voi merkittävästi edistää. 

– ISS työllistää Suomessa 8 017 henkilöä, jotka edustavat 86 eri kansallisuutta. Yritys myös kouluttaa ammattilaisiaan ja tarjoaa sitä kautta urapolkumahdollisuuksia. Jo nämä ovat tapoja, joilla voimme vaikuttaa esimerkiksi eriarvoisuuden vähentämiseen ja tämän moni suomalainen ISS:stä tietääkin. Lisäksi se, että vaikutamme toiminnallamme merkittävästi ilmastonmuutoksen hillintään tai puhtaan veden riittävyyteen, saa nyt raportissamme ensimmäistä kertaa ansaitsemansa painoarvon, Jäämaa kertoo.

Vuonna 2018 ISS:n energianhallintakeskuksessa oli kiinni yli tuhat rakennusta ja 20 000 yksittäistä laitetta. ISS teki lähes 28 000 havaintoa ja toimenpide-ehdotusta asiakkaiden taloteknisten järjestelmien käytön ja energiankulutuksen kehittämiseksi. Yrityksen työkoneista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt vähenivät 15 prosenttia suunnittelemalla töille optimaaliset reititykset ja suoritusajankohdat. Oma lukunsa ovat myös ilmastoystävälliset ravintoratkaisut, kuten lihatuotteiden korvaaminen kasvikunnan proteiineilla ja lähiruoan suosiminen.

Iso ja ympäristön kannalta merkityksellinen asia ISS:n toiminnassa vuonna 2018 oli kemikaalivapaan ylläpitosiivouksen laajamittaisen käyttöönoton aloitus asiakaskohteissa. Kemikaalivapaalla ylläpitosiivouksella ISS muokkaa perinteisiä siivouspalveluiden toimintatapoja ja vähentää merkittävästi kemikaalien käyttöä, muovin kulutusta ja päästöjä vesistöihin.

– Olemme ISS:llä pitkään tehneet hyvää ja vastuullista työtä. Nyt uudistettu yritysvastuuraporttimme kokoaa sen työn digitaalisiin kansiin niin, että osaamme jatkossa tästä työstä kertoa paremmin ja myös kehittää vastuullista tekemistämme johdonmukaisesti. Olen ylpeä siitä, että me ISS:llä luomme kestävää hyvinvointia, kuten maailman parhaan palveluyrityksen kuuluukin tehdä, Jäämaa sanoo.

***

ISS:n yritysvastuuraportti 2018 on julkaistu osoitteessa www.issyritysvastuuraportti.fi. ISS julkaisee raportissa vastuullisuuslupauksensa ”Luomme kestävää hyvinvointia”, jota täsmennetään edelleen kohderyhmittäin. Hyvinvointia luodaan asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Raportin etusivulle on koottu arvonluontikuva, jossa ISS esittelee toimintaansa vaikuttavat megatrendit sekä toimintansa resurssit, tuotokset ja vaikutukset.

Tiia Soininen
Director Communications, ISS Palvelut
+358 50 4084408
tiia.soininen@iss.fi

linkedin.com/in/tiiasoininen/
twitter: @tiiasoininen

ISS Palvelut luo kestävää hyvinvointia kiinteistöille ja niiden käyttäjille ja siten laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Olemme yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Kokonaispalvelumme muodostuu kiinteistön ylläpito-, siivous-, ravintola-, turvallisuus- ja työpaikkapalveluista. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 407 miljoonaa euroa ja henkilöstömme vahvuus 8 017. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia. www.iss.fi, www.issworld.com.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia