ISS Palveluiden yritysvastuuraportissa korostuvat vastuullisuus ja tasapuolisuus

ISS Palvelut julkaisee yritysvastuuraportin toista kertaa. ISS:n yritysvastuuraportti 2013 on tehty Global Reporting Initiativen (GRI) G3-raportointiohjeistusta soveltaen.

Yritysvastuuraportin keskeisinä teemoina korostuvat vastuullisuus, läpinäkyvyys, tehokkuus, henkilöstön hyvinvointi ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. ISS on sitoutunut noudattamaan lakeja ja asetuksia sekä omalle toiminnalleen asettamia vastuullisuuskriteerejä. Huomiota kiinnitetään erityisesti harmaan talouden ja korruption vastustamiseen. ISS:n tavoitteena on tuottaa palvelut mahdollisuuksien mukaan omana tuotantona. Käyttäessämme alihankkijoita ISS pyrkii solmimaan pitkäaikaisia kumppanuuksia tarkkaan valittujen toimittajien kanssa, joiden arvot ja toimintamallit vastaavat yhtiön asettamia vaatimuksia.

Keskeisenä teemana asiakkaiden yritysvastuutavoitteiden tukeminen

ISS:n palveluilla on suora yhteys asiakkaiden yritysvastuutavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. ISS:n asiakkailleen tarjoamat kiinteistön ylläpito-, siivous-, ruokailu-, turvallisuus- ja tukipalvelut suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne parantavat asiakkaiden mahdollisuuksia toimia vastuullisesti. Ekotehokkailla palveluratkaisuilla ISS auttaa kiinteistöjen energiankulutuksen ja jätemäärien vähentämisessä sekä kierrätyksen tehostamisessa. Samalla ISS osaltaan tukee kansallisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

─ Palveluratkaisuillamme pystymme vaikuttamaan asiakkaidemme toiminnan ympäristövaikutuksiin, tarjoamaan turvallisia, terveellisiä ja siistejä työympäristöjä, huolehtimaan henkilöstön terveellisestä ravitsemuksesta sekä varmistamaan toimipaikkojen turvallisuuden. Pystymme näin tuomaan asiakkaillemme myös merkittäviä taloudellisia säästöjä ja tukemaan liiketoimintaa kestävässä kasvussa, sanoo ISS Palveluiden toimitusjohtaja Kari Virta.

Kilpailukyky syntyy työntekijöiden ammattitaidosta

ISS:n liiketoimintastrategian avainasemassa on sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Tarjoamme henkilöstöllemme alan parhaan tuen ja parhaat toimintaedellytykset onnistua työssään. Osaava henkilöstö mahdollistaa asiakkaan saavuttamaan yritysvastuutavoitteensa ja tukee heitä vastuullisessa toiminnassa.

─ ISS on ennen kaikkea henkilöstöjohtamisen talo. Vastuullisuus työnantajana on meille keskeinen asia. Menestyksekäs ja asiakkaan tarpeet täyttävä palvelu edellyttää vahvaa panostusta henkilöstön hyvinvointiin, ammattimaisuuteen ja kykyyn palvella asiakasta. Haluamme myös tarjota työntekijöillemme merkityksellistä ja mielekästä työtä, josta he voivat olla ylpeitä, Kari Virta toteaa.

─ Uskon, että ISS pärjää tulevaisuudessakin vahvuuksillaan: me rakennamme parempaa huomista kestävästi ja vastuullisesti, ihmistä ja ympäristöä kunnioittaen, Kari Virta kiteyttää.

ISS:n yritysvastuuraportti: http://www.issyritysvastuuraportti.fi/

Lisätietoja: projektijohtaja Sari Äijälä, puh. 040 726 0348, sari.aijala@iss.fi

ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme henkilöstövaltaisia tukipalveluita yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli 534 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on lähes 12 000. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 50 maassa. www.iss.fi, www.issworld.com

Avainsanat:

Yrityksestä

ISS Palvelut on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme asiakkaillemme kokonaispalveluratkaisuja, jotka muodostuvat siivous-, kiinteistön ylläpito-, ruokailu- ja turvallisuuspalveluista sekä muista näihin liittyvistä tukipalveluista. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 420 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on yli 8 000. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii 74 maassa. www.iss.fi, www.issworld.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

ISS Palvelut julkaisee yritysvastuuraportin toista kertaa. ISS:n yritysvastuuraportti 2012 on tehty Global Reporting Initiativen (GRI) G3-raportointiohjeistusta soveltaen.
Tweettaa

Lainaukset

Uskon, että ISS pärjää tulevaisuudessakin vahvuuksillaan: me rakennamme parempaa huomista kestävästi ja vastuullisesti, ihmistä ja ympäristöä kunnioittaen.
Toimitusjohtaja, Kari Virta, ISS Palvelut