ISS Palvelut julkaissut ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa

ISS Palvelut raportoi yritysvastuustaan laajemmin nyt ensimmäistä kertaa. ISS:n yritysvastuuraportti 2012 on tehty Global Reporting Initiativen (GRI) G3-raportointiohjeistusta soveltaen.

ISS panostaa oman toimintansa vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen. Erityistä huomiota kiinnitetään harmaan talouden ja korruption vastustamiseen. ISS:n strategiana on tuottaa palvelut mahdollisuuksien mukaan omana tuotantona tai tarvittaessa yhteistyössä valikoitujen alihankkijoiden ja toimittajien kanssa. Näin kontrolli ja vaikutusmahdollisuudet kokonaistoimintaan ja tilaajaketjuun pysyvät mahdollisimman suurina.

– Haluamme tuottaa yhteiskunnalle taloudellista hyvinvointia vakaana työllistäjänä, tunnollisena veronmaksajana ja korkealaatuisten palvelujen tuottajana. Se edellyttää meiltä sekä kannattavuutta että kasvua, joita tavoittelemme tehokkaalla toiminnalla, kasvattamalla markkina-asemaamme ja hyödyntämällä ISS:n konserninlaajuista huippuosaamista, ISS Palveluiden toimitusjohtaja Kari Virta sanoo.

ISS:n palveluilla on suora yhteys asiakkaiden yritysvastuutavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. ISS:n asiakkailleen tarjoamat kiinteistön ylläpito-, siivous-, ruokailu-, turvallisuus- ja tukipalvelut suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne parantavat asiakkaiden mahdollisuuksia toimia vastuullisesti.

ISS:n yritysvastuuraportti: http://www.issyritysvastuuraportti.fi/

Lisätietoja:
projektijohtaja Sari Äijälä, puh. 040 726 0348, sari.aijala@iss.fi

ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme henkilöstövaltaisia tukipalveluita yksityisille yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2012 liikevaihtomme oli 555 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on lähes 12 000. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 50 maassa. www.iss.fi, www.issworld.com

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

ISS Palvelut raportoi yritysvastuustaan laajemmin nyt ensimmäistä kertaa. ISS:n yritysvastuuraportti 2012 on tehty Global Reporting Initiativen (GRI) G3-raportointiohjeistusta soveltaen.
Tweettaa

Lainaukset

Haluamme tuottaa yhteiskunnalle taloudellista hyvinvointia vakaana työllistäjänä, tunnollisena veronmaksajana ja korkealaatuisten palvelujen tuottajana.
Toimitusjohtaja Kari Virta, ISS Palvelut