• news.cision.com/
  • Lidl Suomi/
  • Asiakkaat ja sidosryhmät toivovat Lidliltä kokonaisvaltaista vastuullisuutta – kaupan haastajalta odotetaan kirittämistä

Asiakkaat ja sidosryhmät toivovat Lidliltä kokonaisvaltaista vastuullisuutta – kaupan haastajalta odotetaan kirittämistä

Report this content

Lidl kysyi asiakkailtaan, henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan, mikä kaupan vastuullisuudessa on tärkeintä. Vastauksissa korostui vastuullisuustyön moninaisuus: yrityksen on huomioitava niin vaikutuksensa ympäristöön ja yhteiskuntaan kuin asemansa toimitusketjun osana ja työnantajana. Lidlin vastuullisuustyön kehitys jatkuu kohti vastuullisuusohjelman ja -raportin julkaisemista.

Lidlin kysyessä asiakkailta ja sidosryhmiltä, mitkä vastuullisuusteemat kaupan toiminnassa ovat tärkeimpiä, vastaajat eivät tehneet suurta eroa eri teemojen tärkeyden välillä. Merkittäväksi todettiin muun muassa kestävät tuotantotavat, vastuullinen työnantajuus, avoimuus, oikeudenmukainen kumppanuus, eläinten hyvinvointi sekä kuljetukset, kierrätys ja hävikin minimoiminen.

– Eri teemojen keskinäisen arvottamisen vaikeus kertoo vastuullisuustyön laajuudesta: vain yhden näkökulman valitseminen ei riitä. Vastuullisuustyön ytimeen on valittava sellaisia aiheita, joihin meillä kauppaketjuna on tuntuva vaikutus, Lidl Suomen vastuullisuusasiantuntija Maija Järvinen toteaa.

Kaupan vastuullisuus on muutakin kuin ruoka-apua ja kestokasseja

Kestävien tuotantotapojen merkitys alkutuotannossa nousi esille Lidlin tekemässä kyselyssä ja sidosryhmien haastatteluissa erityisen tärkeänä teemana. Ruuantuotannolla on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin, ja vaikuttavuutensa takia raaka-aineiden vastuullisuus on Lidllissä jo nyt tärkeä tunnistettu teema.

– Vaikuttavuus syntyy siitä, että vastuullisiin tuotteisiin on varaa kaikilla. Hyvä hinta-laatusuhde ja luonnonvarojen säästäminen saavutetaan nuukailulla – meillä mitään ei haluta heittää hukkaan, oli kyseessä sitten kierrätysjae, energia tai ruoka. Pitkäjänteinen toiminta taas tuo vastuullisuuden osaksi jokaisen lidliläisen päivittäistä työtä, Järvinen avaa Lidlin vastuullisuustyön periaatteita.

Keskusteluissa sidosryhmien kanssa nousi esiin myös Lidlin rooli markkinoilla haastajana ja kirittäjänä. Tämän roolin nähtiin sopivan Lidlille myös vastuullisuusteemoissa ja Lidliltä toivottiin yhä enemmän avauksia ja yhteistyötä teemoissa, jotka kannustavat koko ruoka-alaa kehittymään. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että Lidl tuo esille suomalaisia tuotteita ja lisää toiminnallaan hyvinvointia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Eri näkemykset ovat arvokkaita – Lidl kuuntelee asiakkaita ja sidosryhmiä

Viime viikolla Lidlin pääkonttorille Espooseen kokoontui kansalaisjärjestöjen ja elintarvikeketjun asiantuntijoita keskustelemaan siitä, mihin kaupan vaikutukset toimitusketjussa kohdistuvat ja mitä kaupan vastuullisuudelta odotetaan. Liittojen, Lidlin tavarantoimittajien ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijoiden kanssa keskustelemassa olivat Lidl Suomen johtoryhmä ja yrityksen vastuullisuustyötä koordinoiva, ketjun toiminnan eri osa-alueita edustava vastuullisuustiimi.

– Vastuullisuus ei ole vain tekoja ja niistä kertomista, se on myös kuulemista. Siksi olemme täällä tänään, alusti vastuullisuusasiantuntija Maija Järvinen.

Toukokuun alussa Lidl oli jo kysynyt asiakkailta, henkilöstöltä ja yhteistyökumppaneiltaan mitä vastuullisuusteemoja nämä pitävät tärkeinä kaupan toiminnassa. Kyselyä täydennettiin myös asiantuntijahaastatteluilla.

Lidlin vastuullisuustyön kehitys jatkuu kohti vuoden 2019 loppuun mennessä julkistettavaa vastuullisuusohjelmaa ja -raporttia.

Lisätietoja: vastuullisuusasiantuntija Maija Järvinen, media@lidl.fi, (09) 2345 6400.


Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Vastuullisuustyön ytimeen on valittava sellaisia aiheita, joihin meillä kauppaketjuna on tuntuva vaikutus.
Maija Järvinen, vastuullisuusasiantuntija