Lidl on puuttunut DanWatchin raportissa esitettyihin epäilyihin

Report this content

Suomessa on viime päivinä uutisoitu DanWatchin Myanmarissa havaitsemista ihmisoikeusrikkomuksista tekstiilitehtailla, jotka valmistavat vaatteita monille kaupan ketjuille ja tunnetuille vaatemerkeille. Joukossa on yksi Lidlille kansainvälisesti vaatteita valmistava tuotantolaitos.

Lidl suhtautuu DanWatchin raportissa esiin nostettuihin epäilyihin erittäin vakavasti.

– Emme ole lopettaneet yhteistyötä tuotantolaitoksen kanssa, koska sillä tavalla ongelmia ei ratkaista vaan ne siirtyisivät eteenpäin. Paras tapa vaikuttaa asiaan on tuotantolaitoksen työolojen kehittäminen, toteaa Lidl Suomen vastuullisuusasiantuntija Riikka Pöllänen.

Kehitysohjelmalla puututaan ongelmiin paikan päällä

Myanmar on Lidlissä tunnistettu riskimaaksi jo ennen DanWatchin julkaisemaa raporttia. Siksi Lidl on syksystä 2018 lähtien käynyt tiivistä keskustelua raportissa mainitun tehtaan omistajien, työntekijöiden sekä työntekijöiden edustajien ja paikallisten viranomaisten kanssa epäkohtien ratkaisemiseksi.

Tehtaan tilanne on ollut Lidlin paikallisten yhteistyökumppaneiden sekä riippumattoman EU:n tukeman kehitysohjelman ohjauksessa. Hankkeessa on mukana mm. GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), joka on saksalainen kehitysyhteistyöjärjestö.

Paikallisesti organisoitu ohjelma sisältää tehdaspäälliköiden koulutusta henkilökunnan valitusten käsittelyyn, jotta konflikteihin pystytään puuttumaan ajoissa. Lisäksi tehtaan henkilöstöosastolle annetaan koulutusta ylityökäytännöistä: ylitöiden tulee aina perustua vapaaehtoisuuteen. Koulutuksessa korostetaan myös taukojen merkitystä.

Parhaillaan Lidl tutkii DanWatchin raportissa esitettyjä väitteitä paikan päällä Myanmarissa yhteistyössä liikekumppaneidensa kanssa. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi kehitysohjelman sisältöä on täydennetty muun muassa siten, että tuotantolaitoksen henkilöstöosastoa ja paikallisen sairaalan henkilöstöä koulutetaan työntekijän raskauteen liittyvistä asioista: raskaus ei saa vaikuttaa henkilöstöpäätöksiin eikä esimerkiksi terveystarkastuksen yhteydessä todetusta raskaudesta saa ilmoittaa tuotantolaitokselle. Esimiehille annetaan lisäkoulutusta asiallisesta käyttäytymisestä ja kielenkäytöstä esimiestyössä.

Hinta ei kerro vastuullisuudesta

Yleinen käsitys on, että halpaa hintaa ja vastuullisuutta ei voi yhdistää. Kuluttajan tuotteesta maksama hinta ei kuitenkaan suoraan kerro vaatteen tai tuotteen tekijän saamasta korvauksesta tai siitä, millaiset tuotanto-olot ovat.

Lidlissä edullisuus perustuu suuriin sisäänostomääriin ja tehokkaaseen logistiikkaan. Tuotteita ostetaan kerralla jopa 10 000 myymälän tarpeisiin ja ne kuljetetaan keskitetysti.

– Myymme tuotteita edullisesti, mutta panostuksemme vastuullisten tuotanto-olojen kehittämiseen ovat silti merkittävät. Amfori BSCI -auditointien lisäksi olemme käynnistäneet useita tuotanto-olojen kehitysohjelmia riskimaissa, Pöllänen sanoo.

Lidl vaatii hyväksyttyä amfori BSCI -auditointitulosta aina ennen yhteistyön aloittamista ja myös kyseinen tuotantolaitos on läpäissyt auditoinnin.

– Se, että työoikeuksien rikkomuksia esiintyy hyväksytystä auditoinnista huolimatta, on osoitus tarpeesta kehittää järjestelmää. Myös Lidl on mukana amfori BSCI:n kehityksessä, Pöllänen sanoo.

Miten Lidl edistää vastuullisuutta toimitusketjuissa?

  • Tiedostamme, että vaatteiden tuotantoketjussa on ihmis- ja työoikeuksien toteutumiseen liittyviä riskejä. Edellytämme kaikilta alihankkijoiltamme ja tavarantoimittajiltamme sitoutumista eettisiin toimintaohjeisiimme. Emme hyväksy ihmis- ja työoikeuksien loukkauksia missään muodossa.
  • Eettiset toimintaohjeemme pohjaavat amfori BSCI:n periaatteisiin ja siten myös kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämää koskeviin sopimuksiin, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaaviin periaatteisiin ja OECD:n yrityksiä koskeviin ohjeistuksiin. Tavarantoimittajiamme auditoidaan säännöllisesti amfori BSCI:n kriteerien mukaisesti ulkopuolisen kolmannen osapuolen toimesta.
  • Lidlillä on ollut tai on parhaillaan erilaisia kehitys- ja koulutushankkeita mm. Kiinassa, Norsunluurannikolla ja Bangladeshissa. Hankkeissa parannetaan mm. työturvallisuutta ja työoloja, naisten asemaa, tuotantomenetelmiä ja ympäristön huomioimista.
  • Vaikutamme Partnership for sustainable textiles -yhteistyöverkostossa, jonka tehtävä on parantaa toimialan vastuullisuutta ja laatia toimintasuunnitelmia tekstiilitoimitusketjujen ja eri ihmisoikeuskysymysten jatkuvaksi parantamiseksi.
  • Lidl on kansainvälisen palo- ja rakennusturvallisuushankkeen ACCORDin jäsen. Tavoitteena on parantaa palo-, rakennus- ja sähköturvallisuutta tekstiilitehtaissa Bangladeshissa.
  • Olemme mukana Greenpeacen Detox-hankkeessa. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2020 mennessä myymiemme vaatteiden ja jalkineiden valmistuksessa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Kemikaalien käyttö vaikuttaa ympäristön lisäksi työntekijöiden ja paikallisten asukkaiden terveyteen.
  • Lista kaikista Lidlin käyttämistä tekstiilien ja kenkien tuotantolaitoksista löytyy täältä.

Lisätietoja: Lidlin viestintä, p. 09 2345 6400, media@lidl.fi

Avainsanat: