• news.cision.com/
  • Lidl Suomi/
  • Lidl panostaa ihmisoikeuksiin toimitusketjuissaan – liittyi mukaan kolmeen kansainväliseen aloitteeseen

Lidl panostaa ihmisoikeuksiin toimitusketjuissaan – liittyi mukaan kolmeen kansainväliseen aloitteeseen

Report this content

Kuluttajat odottavat yrityksiltä yhä enemmän tietoa siitä, millaisissa oloissa tuotteita valmistetaan. Erityisesti ihmisoikeudet ja elämiseen riittävä palkka pitkissä tuotantoketjuissa puhuttavat. Lidl on sitoutunut vaativiin vastuullisuusperiaatteisiin ja odottaa samaa tavarantoimittajiltaan. Viimeisen vuoden aikana yhtiö on liittynyt peräti kolmeen merkittävään, kansainväliseen aloitteeseen.  

Lidl on mukana useissa kansainvälisissä vastuullisuussitoumuksissa. Viimeisen vuoden aikana Lidl on liittynyt kolmeen merkittävään aloitteeseen. 

ACT on ensimmäinen maailmanlaajuinen sitoumus, jolla tavoitellaan palkkasopimuksia tekstiili-, vaate- ja kenkäteollisuuden tuotantomaissa. Aloitteen tavoitteena ovat elämiseen riittävät palkat näillä aloilla. ACTissa mukana oleva yritykset sitoutuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön paikallisten tavarantoimittajien kanssa, jotta estetään valmistajien siirtyminen alhaisempien palkkakustannusten maihin palkkatason noustessa.

Global Compact on suurin yritysten yhteiskuntavastuualoite. Tässä YK:n aloitteessa yritykset sitoutuvat toimimaan kymmenen periaatteen mukaan ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyen. Mukana olevat yritykset ovat velvollisia edistämään aloitteen kymmentä periaatetta liiketoiminnassaan ja raportoimaan niistä vuosittain YK:lle. 

YK:n naisten vaikutusmahdollisuuksia koskevat periaatteet (Women Empowerment Principles, WEPs) on ensimmäinen maailmanlaajuinen aloite, joka keskittyy naisten roolin vahvistamiseen ja edistämiseen. Periaatteet tarjoavat yrityksille ohjeita naisten voimaannuttamiseksi työpaikalla ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen toimitusketjuissa. 

Vaikka aloitteen allekirjoittaminen voi kuulostaa kuivalta ja jopa vähäpätöiseltä, on kansainvälisillä sitoumuksilla merkittävä vaikutus ihmisoikeuksien edistämisessä läpi toimialojen ja toimitusketjujen. 

-    Yhteisiä aloitteita tarvitaan, jotta työoloja voidaan parantaa suuressa mittakaavassa. Vaikuttavuuden kannalta meidän isojen organisaatioiden osallisuus on tärkeää. Vastuullisuus ei ole nopeita vippaskonsteja, vaan muutoksen eteen tarvitaan pitkäjänteistä työtä toimitusketjuissa, sanoo Lidl Suomen vastuullisuuspäällikkö Maija Järvinen.

Lidlille aloitteisiin sitoutuminen ei tarkoita vain nimen laittamista paperiin, vaan kauaskatseista vastuullisuustyötä siellä missä tuotteet valmistetaan. 

-    Olemme työskennelleet näiden asioiden parissa jo pitkään, joten aloitteet täydentävät jo tehtyä, tärkeää työtä ja antavat hyvän rungon tuleville vastuullisuustoimillemme. Osallistumalla voimme edistää vastuullisuutta toimitusketjuissamme sekä vaikuttaa siihen, että nämä tärkeät teemat ovat esillä myös suuremmassa kuvassa, Järvinen sanoo. 

Lue lisää ACTista, Global Compactista ja WEPsistä

Lisätietoja: kesäreportteri Johanna Liukkonen, p. 09 2345 6400, media@lidl.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Yhteisiä aloitteita tarvitaan, jotta työoloja voidaan parantaa suuressa mittakaavassa. Vaikuttavuuden kannalta meidän isojen organisaatioiden osallisuus on tärkeää. Vastuullisuus ei ole nopeita vippaskonsteja, vaan muutoksen eteen tarvitaan pitkäjänteistä työtä toimitusketjuissa.
Maija Järvinen