Tottumus ja nautinto saavat juomaan kahvia – hinta ei sanele kahvivalintoja

Report this content

Suomalaiset ovat tunnetusti kovia juomaan kahvia. Kahvinjuontiin liittyy paljon piintyneitä tapoja, mutta nuorten ja naisten joukosta löytyvät ne, jotka ovat valmiita kokeilemaan uusia makuja. Kahvittomuus aiheuttaa naisille päänsärkyä. Lidl selvitti suomalaisten kahvinjuontiin liittyviä tapoja kyselytutkimuksella.

Kahvi on päivittäinen nautinto ja piintynyt tapa – reilusti yli puolet Lidl Suomen tammikuussa 2018 teettämään kyselyyn vastanneista kahvinjuojista kertoo tavan (56 %) ja nautinnon (59 %) syiksi juoda kahvia. Erot eri-ikäisten vastaajien kesken olivat pieniä, mutta naiset juovat kahvia nautinnon takia hieman useammin kuin miehet (61 % nais- vs. 56 % miesvastaajista).

Syitä juoda kahvia on monia. Kyselyn vastaajat saivat valita vaihtoehdoista kaikki itselleen tärkeät syyt.

Myös virkistyminen oli vastaajille merkittävä syy juoda kahvia: tasan puolet kaikista vastaajista juo kahvia virkistyäkseen. Virkistymisen kokemus lähtee kuitenkin laskuun iän karttuessa: alle 20-vuotiaista 61 % juo kahvia virkistyäkseen kun taas yli 60-vuotiaista enää reilu kolmannes (37 %) hakee kahvista piristystä. Kaikista vastaajista viidesosa ilmoitti, että kahvin jättäminen väliin väsyttää ja päätä alkaa särkeä. Naiset kokevat näin miehiä useammin (31 % nais- vs. 15 % miesvastaajista). Osalle kahvi on hyvin sosiaalinen juoma, sillä noin viidesosa vastaajista valitsi syyksi juoda kahvia sen, että muutkin juovat sitä.

Isoin kahvittelijaryhmä vannoo tutun kahvin nimeen – pelkkä hinta ei sanele kahvivalintoja

Lidl kysyi myös, millaiseksi kahvinjuojaksi vastaajat itsensä profiloivat. Vain seitsemän prosenttia vastaajista arvioi olevansa ”tarkan markan vartijoita” ja ostavansa aina halvinta mahdollista kahvia. Sen sijaan isoimmaksi ryhmäksi nousivat ”perinteiden vaalijat”: 38 prosenttia vastaajista valitsi tämän ryhmän ja totesi juoneensa jo vuosia samaa kahvia.

– On selvää, että kahvinkin kohdalla tärkeää on saada hinta ja laatu kohtaamaan. Harva katsoo pelkkää hintaa, mutta me suomalaiset olemme kuitenkin hintatietoisia emmekä halua maksaa turhan päiten ylimääräistä, Lidl Suomen osto-osaston johtaja Thomas Heinrichs toteaa.

Muista kahvinjuojatyypeistä kahvifiilistelijäksi (”Tykkään kokeilla erikoisempiakin kahveja, mutten tee niitä itse”) tai kahvikaveriksi (”Juon kahvia yleensä hyvässä seurassa ja kahvi määräytyy seuran mukaan”) itsensä identifioi 17 % kumpaankin. Kahviaddiktiksi (”kaikki käy, kunhan sitä on paljon”) itseään kuvasi 11 % vastaajista ja hifistelijäksi (”Maistelen eri papuja ja jauhan itse kahvini”) neljä prosenttia vastaajista. Funktionalistin roolin (”En niinkään kiinnitä huomiota kahviin kuin siihen, että sen saa nopeasti”) valitsi 7 % vastaajista.

– Selvityksen tulokset peilaavat aika hyvin sitä, mitä tiedämme asiakkaidemme ostokäyttäytymisestä. Kahvinjuojia, mieltymyksiä ja tarpeita on moneen lähtöön ja valikoiman pitää palvella heitä kaikkia. Perinteisen suodatinkahvin lisäksi asiakkaat kysyvät tällä hetkellä erityisesti kokonaisia papuja, erilaisia paahtoasteita ja laatukahvia, jossa maistuu papujen alkuperä ja kasvuympäristö, Thomas Heinrichs kertoo.

Lidlin kahvinjuojatyypit – nautiskelevia naisia ja etelän veteliä

Tarkan markan vartijat – ”Ostan aina halvinta kahvia”
- Yhteensä 7 % vastaajista
- Korostuneen paljon Oulun läänissä: siellä asuvista 10 % on tarkan markan vartijoita, kun muualla osuus jää 6–8 prosenttiin
- Tarkan markan vartijoista lähes kaksi kolmasosaa on miehiä

Perinteiden vaalijat – ”Olen juonut jo vuosia samaa kahvia”
- Yhteensä 38 % vastaajista
- Perinteiden vaalijoita on eniten viisi- ja kuusikymppisten joukossa: 50–59-vuotiaista 48 % ja 60–69-vuotiaista 58 % kuvaa itseään perinteiden vaalijaksi.
- Juovat yleensä suodatinkahvia (93 % ryhmän vastaajista)

Kahvifiilistelijät – ”Tykkään kokeilla erikoisempiakin kahveja, mutten tee niitä itse”
- Yhteensä 17 % vastaajista
- Alle 30-vuotiaat naiset ja miehet ovat vielä tasoissa tässä ryhmässä, mutta miesten fiilistely hiipuu 30. ikävuoden jälkeen kun taas yli 50-vuotiaista naisista edelleen lähes viidesosa on fiilistelijöitä
- Etelä-Suomen läänissä asuvista 21 % on kahvifiilistelijöitä – muualla osuudet jäävät alle 15 prosentin

Kahvikaverit – ”Juon kahvia yleensä hyvässä seurassa ja kahvi määräytyy seuran mukaan”
- Yhteensä 17 % vastanneista
- Hyvin edustettuina erityisesti alle 30-vuotiaiden joukossa
- Kahvikavereista viidesosa (19 %) juo kahvia harvemmin kuin kerran päivässä

Kahviaddiktit – ”Kaikki käy, kunhan sitä on ja paljon”
- Yhteensä 11 % vastanneista
- Naiset liittävät itsensä miehiä useammin tähän ryhmään (naisia ryhmästä 55 %, miehiä 45 %)
- Kertovat muita useammin, että kahvin jättäminen väliin väsyttää ja päätä alkaa särkeä (44 % vs. 24 % kaikista kahvinjuojista)
- Kahviaddikti juo kahvia heti aamulla (91 %) ja muita useammin illalla ja yöllä

Funktionalistit – ”En niinkään kiinnitä huomiota kahviin, kuin siihen, että sen saa nopeasti”
- yhteensä 7 % vastanneista
- Funktionalisti on useammin mies kuin nainen: 63 % on miehiä
- Pikakahvi maistuu funktionistille – juovat muita enemmän pikakahvia (21 % vs. muut ryhmät 7–15 %)

Kahvihifistelijät – ”Maistelen eri papuja ja jauhan itse kahvini”
- Yhteensä 4 % vastaajista
- Eniten kahvihifistelijöitä kolmikymppisten naisten joukossa ja Etelä-Suomessa
- 68 % hifistelijöistä juo pavuista itse jauhettua kahvia ja 32 % erikoiskahveja (kaikkien kahvinjuojien vastaavat luvut 6 % ja 13 %)
- Hifistelijät käyttävät muita harvemmin kahvissaan lehmänmaitoa
- 20 % hifistelijöistä ostaa kahvia netistä ja 32 % erikoiskaupasta – ostavat muita harvemmin kahvia ruokakaupasta

Lidl Suomen tammikuussa 2018 teettämään kahvitutkimukseen osallistui 1041 Suomessa asuvaa kahvinjuojaa. Kyselytutkimus toteutettiin SSI Survey Samplingin paneelissa. Kyselyn tuloksista julkaistut muut tiedotteet löytyvät Lidl Suomen uutishuoneesta.

Lisätietoja:
Tiedottaja Anna Rissanen, Lidl Suomi Ky, p. (09) 2345 6400, media@lidl.fi.


Multimedia

Multimedia