Liikennevirasto on valinnut ehdokkaat Vt 12 Tampereen tunneli -allianssihankkeen yhteistyökumppaniksi

Allianssimallissa urakan tilaaja Liikennevirasto sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteistyöryhmän, allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Yhteistyöryhmän muodostamista edeltää vaiheittainen hankintamenettely, johon sisältyy runsaasti keskustelua tilaajan ja tarjoajan välillä sekä tarjoajien kirjanpito- ja laskentajärjestelmien arviointia.

Allianssiurakasta kilpailemaan ilmoittautui viisi ehdokasta:

 1. Tarjouskonsortio Peitsi
  YIT Rakennus Oy
  YIT Kiinteistötekniikka Oy
  Pöyry Finland Oy
  Sito Oy
 2. Destia Oy
  Destia Oy
  Skanska Infra Oy
  Ramboll Finland Oy
  Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
 3. Allianssiryhmä Mansetti
  Graniittirakennus Kallio Oy
  Strabag Sverige Ab
  VR Track Oy
  WSP Finland Oy
 4. Lemminkäinen Oy
  Lemminkäinen Infra Oy
  A-Insinöörit Suunnittelu Oy
  Saanio & Riekkola Oy
 5. NCC Rakennus Oy
  NCC Rakennus Oy
  NCC Construction Ab
  FCG Finnish Consulting Group Oy

 

Yhteistyökumppanin valinta jatkuu vaiheittain

Ehdokkailta on pyydetty alustavat tarjoukset. Seuraavaksi Liikennevirasto tekee tarjoajien kanssa käytävien keskustelujen perusteella lopullisen tarjouspyynnön. Tämän jälkeen ehdokkaat jättävät tarjoukset, jotka Liikennevirasto arvioi. Tarjousten, tarjoajien kanssa käytävien neuvottelujen sekä yhteistyötilaisuuksien arviointien perusteella Liikennevirasto valitsee huhtikuun lopulla kaksi parasta ehdokasta.

Kahden parhaan ryhmittymän kanssa järjestetään edelleen yhteistyötilaisuuksia, joissa käsitellään allianssihankkeen toteutusteknisiä sekä kaupalliseen malliin liittyviä seikkoja. Tilaisuuksista saatujen kokemusten perusteella näistä kahdesta tarjoajasta valitaan lopulta parempi. Valinta tehdään arviolta kesäkuun puolessa välissä.


Sujuvampaa liikennettä Tampereen Rantaväylälle

Nykyisellään Tampereen Rantaväylä (Paasikiventie–Kekkosentie) on ajoittain ruuhkainen ja häiriöherkkä sekä hajauttaa kaupunkirakennetta. Etenkin liikennevalojen ja suojateiden aiheuttama pysähtymistarve heikentävät liikenteen sujuvuutta. Liikenteen on yhä ennustettu kasvavan, 15–28 % Santalahden ja Naistenlahden välisellä tieosuudella vuoteen 2030 mennessä.

Toteutettava tunneli poistaa liikennevaloliittymät ja suojatieylitykset. Ruuhkautuminen ja liikennevaloliittymistä aiheutuvat liikenteen häiriötilanteet vähenevät. Näin liikenteen välityskyky väylällä paranee. Hyötyjinä ovat kaupungin sisääntuloliikenne, julkinen liikenne sekä pitkämatkainen liikenne idästä ja lännestä. Hankkeen myötä myös onnettomuusherkkyys pienenee ja tien kunnossapito talviolosuhteissa helpottuu.


Kohti yhteisiä tavoitteita

Tampereen tunnelin lisäksi Liikennevirastolla on käynnissä toinen allianssimallilla toteutettava hanke, vuonna 2011 käynnistynyt Lielahti–Kokemäki-radan perusparannus. Euroopan julkisissa urakoissa allianssi on uusi toteutusmalli. Aiemmin sitä on käytetty sadoissa hankkeissa Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, joissa siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Liikenneviraston tavoitteet allianssimallin käytölle ovat:

 • parantaa rakentamisen tuottavuutta,
 • muuttaa rakentamisen toimintakulttuuria kohti avoimempaa ja luottamukseen perustuvaa toimintatapaa,
 • lopputuotteen valmistaminen nopeammin, laadukkaammin ja edullisemmin,
 • innovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen.

Lisätietoja

Tampereen tunneli -hanke
Mauri Mäkiaho, projektipäällikkö
p. 020 637 3541
mauri.makiaho@liikennevirasto.fi

Allianssimalli
Pekka Petäjäniemi, uudishankkeet-yksikön päällikkö
p. 020 637 3586
pekka.petajaniemi@liikennevirasto.fi

 

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat: