Michelinin ilmastotavoitteet saivat SBTi:n hyväksynnän

Report this content

SBTi:n eli Science Based Targets initiative[1] -ohjelman antama hyväksyntä Michelinin kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteille merkitsee yhtiölle tärkeää etappia kohti sen kaikkien tuotantolaitosten hiilineutraalisuutta vuoteen 2050 mennessä.  Samalla yhtiön ympäristövisio ja -strategia saa vahvistuksen arvostetulta taholta.

Science Based Targets initiative -ohjelma koostuu kansainvälisen tiede- ja asiantuntijayhteisön työstä, joka todentaa parhaita, tieteelliseen tutkimukseen perustuvia käytäntöjä kasvihuone-kaasupäästöjen vähentämiseksi Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Se kannustaa yhtiöitä asettamaan tieteellisesti päteviä ilmastotavoitteita kolmessa päästökategoriassa: scope 1, 2 ja 3. Yhtiöt voivat vapaaehtoisesti alistaa tavoitteensa SBTi:n riippumattomaan arviointiin, jonka läpäistessään ne saavat SBTi:n hyväksynnän.

Pariisin ilmastosopimuksen mukainen tavoite, eli ilmaston lämpenemisen rajoittaminen enintään 1,5°C asteeseen on saavutettavissa vain, jos sekä valtiot, kansalaisyhteiskunta että yksityinen sektori sitoutuvat siihen.

Michelin sitoutuu vähentämään scope 1 ja 2 päästöjään 38 prosentilla vuoden 2010 tasolta vuoteen 2030 mennessä. Scope 1 päästöt tarkoittavat yhtiön suoraan omistamista tai valvomista lähteistä syntyviä päästöjä. Scope 2 kattaa yhtiön käyttöönsä ostamista energialähteistä syntyvät päästöt.

Michelin sitoutuu vähentämään scope 3 päästöjä 15 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasolta. Nämä ovat liiketoimintaan liittyvien ostettujen palveluiden kuten kuljetusten, jakeluliikenteen sekä myytyjen, käytöstä poistettujen renkaiden kierrätyksen synnyttämiä päästöjä.

Michelin edellyttää lisäksi, että 70 prosentilla sen tavaran ja palveluiden toimittajista on tieteellisesti pätevät ilmastotavoitteet vuoteen 2024 mennessä.

SBTi:n hyväksymät käytännöt tarjoavat Michelinille myös tilaisuuden vahvistaa yhteistyötä tavarantoimittajiensa kanssa ja auttaa niitä lisäämään yhteiskuntavastuutaan raaka-ainetuotantoon kohdistetuilla, tieteeseen perustuvilla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimilla.

Michelin-yhtymän pääjohtaja Florent Menegaux kommentoi SBTi:n hyväksyntää näin: “SBTi:n hyväksynnän saaminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteillemme on osoitus ympäristöstrategiamme asianmukaisuudesta. Michelinillä on kunnianhimoiset, tavoitteet ja pitkän aikavälin näkemys siitä, miten ilmaston lämpenemistä voidaan rajoittaa. Uskon, että meneillään oleva poikkeustila on kaikelle liiketoiminnallemme oiva tilaisuus entisestään kehittää toimintaamme, tuotteitamme ja uusia projekteja ympäristön suojelemiseksi”.

SBTi -ohjelman tiede- ja asiantuntijayhteisön edustamat organisaatiot

- UN Global Compact (UNGC) on YK:n perustama strateginen verkosto yritysvastuun edistämiseksi. UNGC mobilisoi yrityksiä muokkaamaan toimintaansa siten, että ne kunnioittavat ihmisoikeuksia, noudattavat työelämän normeja sekä ympäristöstandardeja ja luovat uusia ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin. Michelin on UNGC:n yhteistyökumppani.

- Carbon Disclosure Project (CDP) ylläpitää systemaattista tietokantaa kasvihuonekaasupäästöistä ja ilmastoraporteista sekä tiedossa olevista uhkista ja mahdollisuuksista, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta, veden saatavuudesta ja metsäkadosta. Tietokanta on tarkoitettu instituutionaalisten sijoittajien, yritysten ja kaupunkien käyttöön.

- World Resources Institute (WRI), Maailman luonnonvarainstituutti, on kansainvälinen tutkimusjärjestö, joka analysoi seitsemää ympäristön ja yhteiskunnan kehityksen kannalta kriittistä aluetta: ilmastoa, energiaa, ruuan ja veden saatavuutta, metsiä, valtameriä ja kaupunkien tilaa.

- WWF (World Wildlife Fund), Maailman luonnonsäätiö on vuonna 1961 perustettu kansalaisjärjestö, joka on omistautunut kestävän kehityksen edistämiseen ja planeettamme suojeluun. Michelin on Ranskan WWF:n yhteistyökumppani.


[1] SBTi on neljän organisaation yhteisesti hallinnoima ohjelma, joka tarjoaa yksityiselle sektorille vapaaehtoista osallistumista todennettujen parhaiden käytäntöjen soveltamiseen taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. SBTi käynnistettiin vuonna 2015, joitakin kuukausia ennen Pariisin ilmastosopimusta.

Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma: Lotta Wrangle
Puhelin: 46 72 250 07 40, sähköposti: lotta.wrangle@michelin.com


Michelin on johtava rengasvalmistaja, joka on omistautunut ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden edistämiseen kestävän kehityksen mukaisesti. Michelin valmistaa ja myy renkaita kaiken tyyppisiin ajoneuvoihin ja tarjoaa innovatiivisia sekä digitaalisia sovelluksia ajoneuvokalustojen hallintaan ja matkailuun. Lisäksi Michelin julkaisee matkaoppaita, hotelli- ja ravintolaoppaita sekä kaupunki- ja tiekarttoja sekä on-line että painettuina versioina. Yhtymän pääkonttori sijaitsee Clermont-Ferrandissa Ranskassa ja sillä on paikallinen organisaatio 170 maassa; henkilöstön määrä on yli 127 000. 69 rengastuotantolaitoksessaan Michelin valmisti vuonna 2019 yhteensä 200 miljoonaa rengasta. Tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaa teknologiakeskus, jonka yksiköt sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. (www.michelin.com, www.michelin.fi)

Tilaa

Lainaukset

SBTi:n hyväksynnän saaminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteillemme on osoitus ympäristöstrategiamme asianmukaisuudesta. Michelinillä on kunnianhimoiset, tavoitteet ja pitkän aikavälin näkemys siitä, miten ilmaston lämpenemistä voidaan rajoittaa. Uskon, että meneillään oleva poikkeustila on kaikelle liiketoiminnallemme oiva tilaisuus entisestään kehittää toimintaamme, tuotteitamme ja uusia projekteja ympäristön suojelemiseksi.
Michelin-yhtymän pääjohtaja Florent Menegaux kommentoi SBTi:n hyväksyntää näin