Michelins CO2-reduksjonsmål godkjent av SBTi

Report this content
  • Michelins CO2-reduksjonsmål har blitt godkjent av Science Based Targets Initiative (SBTi), en ledende uavhengig internasjonal organisasjon som oppfordrer sine medlemsfirmaer til å sette mål for reduksjon av drivhusgasser
  • Dette er Michelins første steg mot nullutslipp på sine anlegg innen 2050
  • Denne godkjenningen underbygger Michelins miljøstrategi, og baner vei for å oppnå nullutslipp på alle sine anlegg innen 2050

Michelins CO2-reduksjonmål har blitt godkjent av SBTi[1], en ledende uavhengig samarbeidsorganisasjon på dette området. For at Parisavtalen skal bli en suksess holder det ikke at medlemslandene tar ansvar, det krever også at resten av samfunnet og privat sektor går sammen for å kollektivt senke sine utslipp av drivhusgasser.

Dette er grunnen til at Michelin Group frivillig sendte inn sine CO2-reduksjonsmål til SBTi for godkjenning.

Michelin forplikter seg til å redusere utslippene av Scope 1 og 2 drivhusgasser med 38 prosent innen 2030 basert på utslippene i 2010 som basisår. Selskapet forplikter seg også til å redusere utslippet av Scope 3 drivhusgasser fra drivstoff- og energirelatert aktivitet: Transport og distribusjon til og fra produksjon, og sluttbehandling av solgte produkter, med 15 prosent innen 2030 med 2018 som basisår. Michelin forplikter seg også til at 70 prosent av sine leverandører etter utslipp skal ha vitenskapelig baserte mål innen 2024.

Scope 1-utslipp er generert fra kilder eid eller kontrollert av selskapet, mens Scope 2-utslipp kommer fra energi som kjøpes og brukes av selskapet. Scope 3 dekker utslipp som kommer fra selskapets drift, men som stammer fra kilder som ikke er eid eller styrt av selskapet.

Å få godkjenningen fra SBTi er det første steget mot å bli karbonnøytrale ved å legge til rette for nullutslipp av Scope 1 og 2-utslipp ved alle Michelins anlegg innen 2050.

SBTi metoden er også en mulighet for Michelin til å styrke sin forpliktelse ovenfor sine leverandører for å øke deres samfunnsansvar gjennom målrettet innsats for å redusere CO2-utslippene i produksjon av råmaterialer.

– Å få SBTi sin godkjenning av våre mål for å redusere CO2-utslippene er ytterligere bevis på relevansen vår miljøstrategi har. Michelin Group has store ambisjoner som er helt i linje med strategien, og vi har en langsiktig visjon når det kommer til kampen mot global oppvarming. Jeg tror virkelig at den pågående krisen er en mulighet for alle våre businessområder for å øke aktiviteten, produktene og initiativene som tar sikte på å beskytte miljøet, forteller Florent Menegaux, administrerende i Michelin Group.

 

Om SBTi partnerne

- UN Global Compact (UNGC) er FNs strategiske politiske initiativ som oppfordrer selskaper til å justere sin drift og strategi med universelle prinsipper i områdene menneskerettigheter, arbeid, miljøet og anti-korrupsjon, og ta valg som kommer økonomien og samfunnet til gode over alt. Michelin er medlem av UNGC.

- CDP forvalter et miljørapporteringssystem for risikoene og mulighetene som oppstår med bakgrunn i klimaendringer, vannmangel og avskoging på vegne av institusjonelle investorer, private selskap og byer.

- World Resources Institute (WRI) er en internasjonal forskningsorganisasjon som fokuserer på analyse av syv kritiske utfordringer knyttet til miljøet og utvikling: klimaet, energi, mat, skog, vann, byer og hav.

- WWF (World Wildlife Fund) er en internasjonal ikke-statlig organisasjon grunnlagt I 1961 viet til bærekraftig utvikling og å beskytte jorden. Michelin er samarbeidspartner med WWF Frankrike.

 

[1] SBTi is a collaboration between four organisations proposing a voluntary approach to fighting climate change in the private sector. It was launched in 2015, several months before COP21. The target boundary includes biogenic emissions and removals from bioenergy feedstocks.

Pressesjef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@michelin.com

Som ledende dekkprodusent har Michelin forpliktet seg til å forbedre kundens mobilitet på en bærekraftig måte ved å produsere og distribuere de mest passende dekkene, tjenestene og løsningene for å møte kundenes behov. Michelin tilbyr også digitale tjenester, kart og guider for å gjøre reisen til en rikere og mer unik opplevelse. Michelin utvikler også høyteknologiske materialer som brukes i mobilitetsindustrien. Gruppen har sitt hovedkontor i Clermont-Ferrand, Frankrike, og opererer i 170 land, har 127 000 ansatte over hele verden og 69 produksjonsanlegg, som sammen produserte 200 millioner dekk 2019. For mer informasjon besøk gjerne vår hjemme side www.michelin.com eller www.michelin.no.

Tags:

Abonner

Sitater

Å få SBTi sin godkjenning av våre mål for å redusere CO2-utslippene er ytterligere bevis på relevansen vår miljøstrategi har. Michelin Group has store ambisjoner som er helt i linje med strategien, og vi har en langsiktig visjon når det kommer til kampen mot global oppvarming. Jeg tror virkelig at den pågående krisen er en mulighet for alle våre businessområder for å øke aktiviteten, produktene og initiativene som tar sikte på å beskytte miljøet.
Florent Menegaux, administrerende i Michelin Group