Kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaus 2012

Kolmas vuosineljännes 2012

  • Liikevaihto oli 201 (244) milj. euroa, joka oli 18 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.
  • Liiketulos (EBIT) oli –7 (7) milj. euroa.
  • Vuosineljänneksen nettotulos oli –12 (–5) milj. euroa.
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 16 (13) milj. euroa.

Tammi–syyskuu 2012

  • Liikevaihto oli 741 (854) milj. euroa, joka oli 13 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2011.
  • Liiketulos (EBIT) oli 33 (81) milj. euroa, joka on 4,5 (9,5) prosenttia liikevaihdosta.
  • Tarkastelujakson nettotulos oli 4 (40) milj. euroa.
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 54 (32) milj. euroa.
  • Nettovelkaantumisaste oli 124 prosenttia, kun se edellisvuoden lopussa oli 137 prosenttia.

(Suluissa ilmoitetut luvut tarkoittavat edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa.)

Konsernin tunnusluvut

2012
7–9
2011
7–9
2012
1–9
2011
1–9
2011
koko
vuosi
Liikevaihto milj. euroa 201 244 741 854 1 121
Liiketulos ennen poistoja (”EBITDA”) milj. euroa 5 17 66 114 134
% liikevaihdosta % 2,3 % 6,9 % 9,0 % 13,3 % 12,0 %
Liiketulos (”EBIT”) milj. euroa –7 7 33 81 90
Liiketulosprosentti (% liikevaihdosta) % neg. 2,7 % 4,5 % 9,5 % 8,0 %
Nettotulos milj. euroa –12 –5 4 40 38
Tulos osaketta kohti euroa –245 –91 84 797 755
Operatiivisen toiminnan kassavirta milj. euroa 16 13 54 32 56
Nettovelkaantumisaste % 124 % 133 % 124 % 133 % 137 %
Sijoitetun pääoman tuotto (”ROCE”) % 7,6 % n/a 7,6 % n/a 17 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE) lukumäärä 3 120 3 301 3 120 3 301 3 239


Konsernijohtajan katsaus

”Kolmannen vuosineljänneksen aikana Ovakoon vaikutti tuntuvasti kysynnän heikkeneminen ja epävarmuuden lisääntyminen Euroopan markkinoilla. Tilausvirta oli erityisen heikko syyskuussa, sillä kysyntä ei piristynyt tavalliseen tapaan lomaseisokkien jälkeen. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat myös asiakkaiden hidastunut tuotantotahti sekä varastojen pienennykset. Edelleen konsernin toimintaan vaikutti Imatralla sattunut tulipalo, jonka seurauksena sulatto seisoi viisi viikkoa. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan tullut, ja tehdas käynnistettiin jälleen syyskuun jälkipuoliskolla. Vakuutukset korvaavat suurimman osan vahingosta, mutta tuotantokatkos vaikuttaa sekä vuosineljänneksen liikevaihtoon että tulokseen.

Vuoden aikana on ryhdytty toimenpiteisiin yhtiön toiminnan sopeuttamiseksi heikompaan kysyntään, minkä ansiosta kolmannella neljänneksellä saatiin positiivinen EBITDA-tulos. Vuosineljänneksen kustannussäästöt olivat vertailukelpoisessa valuutassa laskettuna 10 milj. euroa. Yhteistyö henkilöstöryhmien kanssa on toiminut hyvin sekä Ruotsissa että Suomessa, minkä tuloksena on saatu aikaan nopeita kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteitä ja pystytty soveltamaan työehtosopimusten joustoja. Kokonaistulosta kuitenkin heikensivät Ruotsin kruunun vahva kurssi, Imatran seisokista aiheutuvat kertaluontoiset kustannukset sekä aiemmin solmittujen sähkötermiinien epäedullinen vaikutus. Varastoja on purettu vuoden aikana, ja kassavirta on vahvistunut merkittävästi kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana verrattuna edellisvuoteen.

Ovakon myyntiorganisaation laajentamiseen tähtäävät merkittävät panostukset etenevät suunnitelmien mukaan. Vuosineljänneksen aikana tehtiin päätös palvelukeskuksen perustamisesta Kiinaan, ja 1.10. nimitettiin uusi Aasian-toimintojen johtaja. Itä-Euroopan ja Venäjän myyntiorganisaation laajentaminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti, ja ensimmäisiä tuloksia odotetaan vuoden 2013 aikana. Kolmannella vuosineljänneksellä tehtiin myös tärkeitä jousiteräslattoihin liittyviä panostuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa markkinaosuuksiamme. Toimenpiteet kasvattavat myyntiä vuositasolla noin 15 000 tonnia vuoden 2013 alkupuoliskolta alkaen. Nämä toimitukset hoitaa Smedjebacken ja Boxholm. Tehtaidemme toimintatapojen, tehokkuuden sekä kaluston kehittäminen jatkuu myös suunnitelmien mukaisesti. Vuosineljänneksen aikana tehtiin päätös Smedjebackenin savukaasusuodattimen vaiheesta kaksi. Kahdelle vuodelle jakautuvan investoinnin kokonaisarvo on noin 14 milj. euroa, ja laitteen arvioidaan olevan käytössä syksyllä 2013. Suodatin täyttää tulevat ympäristövaatimukset ja on yksi monista askelistamme kohti yhä parempaa työympäristöä ja vähäisempiä ympäristövaikutuksia.

Lyhyen aikavälin näkymät

Jatkamme viimeisellä vuosineljänneksellä edelleen kustannusten ja tuotantokapasiteetin sopeuttamista markkinoiden odotettavissa olevan heikkenemisen varalta. Vuoden päätösneljänneksellä arvioidaan markkinoiden olevan samalla tasolla tai hiukan heikompi kuin vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.”

Tukholma, 31. lokakuuta 2012

Tom Erixon
toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.ovako.com/Financial-information/

Lisätietoja:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako on johtava eurooppalainen koneenrakennusterästen valmistaja, jonka asiakkaita ovat laakeri-, kuljetusväline- ja konepajateollisuus. Ovako valmistaa niukkaseosteisia teräksiä ja hiiliteräksiä tankoina, putkina, renkaina ja puolivalmiina komponentteina. Yhtiöllä on tuotantoa 11 paikkakunnalla ja useita myyntiyhtiöitä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ovakon liikevaihto vuonna 2011 oli 1 121 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 3 239. Vuotuinen terästuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tietoa OvakostaOvako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on noin 3 000 työntekijää yli 30 maassa, ja sen liikevaihto on noin 1 miljardia euroa. Kesäkuusta 2018 alkaen Ovako on ollut japanilaisen, maailman kolmanneksi suurimman teräksenvalmistaja Nippon Steel Corporationin tytäryhtiö. Konsernilla on maailmanlaajuisesti 93 500 työntekijää, ja sen liikevaihto on 43 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nipponsteel.com.