Lainaukset

Olemme iloisia voidessamme toivottaa Ingalill Ovakon hallitukseen. Hänen vankka kokemuksensa vastaavista teollisuudenaloista on iso etu Ovakolle ja hallitukselle mielenkiintoisella matkallamme tulevaisuuteen
Ovakon hallituksen puheenjohtaja Joakim Olsson
Ovakon uudelleenjärjestelyohjelma eteni erinomaisesti vuonna 2016 ja konsernin myyntivolyymit ja liiketulos paranivat merkittävästi edellisvuodesta. Ovakon taloudellinen tulos ei vielä ole tyydyttävällä tasolla ja paljon työtä on vielä edessä, mutta Ovakolla on kuitenkin hyvät asemat tulevia haasteita ajatellen
Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom
Vaikka teollisuudessa on edelleen paljon epävarmuutta pitkän tähtäimen kehityssuunnasta, olemme iloisia, että loppuvuoden 2016 positiivinen trendi on jatkunut kuluvalle vuodelle 2017
Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom
Hoforsin investointien ansiosta pystymme nyt kaksinkertaistamaan tiettyjen tuotteiden valannekoon 4,2 tonnista 8,4 tonniin. Tämä varmistaa tuotantomme elinkelpoisuuden ja antaa eväät kasvulle ja uusien markkinaosuuksia voittamiselle tulevaisuuden alalla. Näillä investoinneilla varaudutaan myös käsittelemään vieläkin isompia kokilleja, eli panostamme jo nyt tulevaisuuteen
Ovako Hoforsin toimitusjohtaja Carl-Michael Raihle
Ovakon tulos parani selvästi sekä toiminnalliselta että taloudelliselta kannalta vuonna 2016. Vain runsas vuosi sitten aloitettu uudelleenjärjestelyohjelma edistyi erittäin hyvin, ja lisäksi toimitusmäärämme kasvoivat ja toiminnan tulos oli huomattavasti edellistä vuotta parempi. Koko vuoden tulos oli kokonaisuudessaan useilla alueilla huomattavasti parempi kuin edellisvuonna. Tästä huolimatta taloudelliset tuloksemme eivät ole vielä tyydyttävällä tasolla ja meillä on vielä paljon tehtävää matkallamme yhdeksi maailman parhaista teräsyhtiöistä
Marcus Hedblom, Ovakon konsernijohtaja
Vuoden 2016 toiselle neljännekselle oli ominaista kysynnän vilkastuminen. Tilausvirta vahvistui edelleen ja oli 12 prosenttia suurempi kuin vastaavalla kaudella edellisvuonna.
Marcus Hedblom, President and CEO
Vahvistamme ohjelmaa proaktiivisesti vastataksemme nykyiseen markkinatilanteeseen ja varmistaaksemme Ovakon tulevan menestyksen. Pyrimme kaikin käytettävissä olevin keinoin hoitamaan henkilöstövähennykset vastuullisella tavalla
Marcus Hedblom, President and CEO
Ovako jatkoi toimintansa kehittämistä vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä parantaakseen kilpailukykyään haastavilla globaaleilla markkinoilla. Euroopan teollisuuden heikko tilanne, Kiinan kasvava teräsvienti ja sähköhuollon vakautta uhkaava Ruotsin energiapolitiikka luovat kaikki kovia paineita sekä Ovakon tuotannolle että myynnille. Ensimmäisen neljänneksen tilausvirta oli kaksi prosenttia edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeampi, mutta Ovakon toimitukset olivat kaksi prosenttia edellisvuotta alemmat.
Marcus Hedblom, Konsernijohtaja
Haluan toivottaa Johanin tervetulleeksi Ovakoon. Hänen laaja kansainvälinen kokemuksensa yritystaloudesta ja liikkeenjohdosta on selkeä vahvistus yhtiön tulevaa menestystä ajatellen
Marcus Hedblom, CEO and President
Meillä on paljon ylpeyden aiheita, vaikka markkinatilanne onkin haastava. Tarjoamme puhdasta terästä, olemme maailman markkinajohtaja monilla tuotealueilla ja annamme panoksemme kestävämmän yhteiskunnan ja puhtaamman maailman puolesta
Marcus Hedblom, President and CEO
2015 oli haastava vuosi, ja koko vuotta leimannut heikko kysyntä jatkui myös viimeisellä neljänneksellä. Neljännellä vuosineljänneksellä Ovakon tilausvirta kuitenkin kehittyi myönteisesti kasvaen 3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon.
Marcus Hedblom
Haluan kiittää Finniä ja Björniä heidän sitoutumisestaan ja tärkeästä panoksestaan hallituksessa, jolla he ovat tukeneet Ovakon strategista uudelleenasemointia
Joakim Olsson
Olen iloinen saamastani luottamuksesta tämän haasteen edessä. Olemme luoneet selkeän strategian, joka perustuu teknologiseen johtajuuteen, toiminnan tehokkuuteen ja jossa asiakas on keskiössä. Tulevien vuosien tärkeimpiä tehtäviä on uudelleenjärjestelyohjelmamme toteuttaminen, jossa pääpaino on kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen. Kansainvälisen ja erittäin kilpaillun alan haasteet ovat moninaiset; olen vakuuttunut siitä, että Ovakolla on erittäin hyvät mahdollisuudet ja kyky menestyä.
Marcus Hedblom
Haluamme kiittää Tom Erixonia hänen usean vuoden vahvasta johtajuudestaan myrskyisänä aikana. Paikallisiin yksiköihin on rekrytoitu kokeneet ja osaavat johtoryhmät. Lisäksi Ovako on vahvistanut tuotekehitystään ja markkinointiaan asiakkaille sekä vahvistanut myyntiyksiköitä Euroopassa ja Aasiassa. Myös tärkeitä toimenpiteitä tehokkuuden kasvattamiseksi on tehty. Hallitus tukee täysin äskettäin julkaistua uudelleenjärjestelyohjelmaa ja toivoo Tom Erixonille menestystä myös jatkossa hänen uusissa tehtävissään.
Finn Johnsson
Kolmas vuosineljännes oli Ovakolle haastava, ja toimintaympäristö oli selvästi heikompi kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Myyntivolyymi oli silti hieman parempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon.
Tom Erixon
Toimimme markkinoilla, joille ennustetaan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi alhaisia kasvulukuja. Euroopassa oleva tuotantokapasiteetti koneenrakennusteräksien osalta on mitoitettu vuoden 2007 huippukysynnän mukaan, ja tämä näkyy myös Ovakossa ylikapasiteettina. Tilanne ei ole pitkällä aikavälillä kestävä. Tämän vuoksi olemme nyt päättäneet ryhtyä toimenpiteisiin kustannusten alentamiseksi ja liiketoimintamme tulevaisuuden vahvistamiseksi.
Tom Erixon, Ovakon toimitusjohtaja
Olemme jo pitkään etsineet jäännöstuotteillemme käyttökohteita, joissa niistä saataisiin lisäarvoa. Siksi onkin ilahduttavaa, että teräskuonallamme on NCC Roadsin näkemyksen mukaan olennainen merkitys kestävässä tienrakennuksessa
Torbjörn Sörhuus, Ovako Bar SmeBoxin laatu- ja ympäristöpäällikkö
Kuumavalssattujen ja jatkojalostettujen putkien kysyntä on jo jonkin aikaa ollut toivotun tason alapuolella, joten henkilöstömäärän sopeuttaminen vallitsevaan tuotantotahtiin on järkevä johtopäätös. Tavoitteemme on purkaa ylimiehitys vuoden 2015 aikana
Carl-Michael Raihle
Markkinat pysyivät vuoden toisella neljänneksellä vakaina ja edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Ovakon myynnin kehitys noudatti markkinoiden kehitystä, ja volyymit pysyivät edellisvuoden tasolla.
Tom Erixon
Olemme iloisia saadessamme toivottaa Janne tervetulleeksi Ovakolle. Hän tuo erinomaisen panoksen konsernin prosessien ja asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämiseen
Tom Erixon
Markkinat elpyivät merkittävästi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden 2014 heikon lopun jälkeen
Tom Erixon
Yrityskauppa laajentaa Ovakon asiakastarjontaa Suomen markkinoilla ja vahvistaa suhteita loppuasiakkaisiin Ovakon koko tuotevalikoiman osalta
Tom Erixon
Monet vaativimmista asiakkaistamme ovat kertoneet, että turvallisuus alhaisissa lämpötiloissa on yhä akuutimpi huolenaihe. Monille aiheuttavat paineita öljy- ja kaasu- tai laivanrakennusteollisuuden tiukat vaatimukset. Kukaan ei halua tapaturmaa tai suunnittelematonta huoltokäyntiä lämpömittarin lukeman laskiessa -40°C:een tai sen alle
Göran Nyström
Eräät maailman laatutietoisimmista OEM-valmistajista käyttävät jo IQ- ja BQ-teräksiämme, jotta osat saadaan kestämään entistä suurempia ja monimutkaisempia kuormia. Näemme erittäin hyviä mahdollisuuksia löytää lisää tällaisia aloja, joille asetetaan uusia suunnitteluvaatimuksia ja jotka tarvitsevat entistä keveämpiä ja lujempia ratkaisuja
Göran Nyström
Vuoden 2013 puolivälissä alkanut markkinoiden asteittainen elpyminen jatkui vuoden 2014 alkupuoliskolla. Vuoden jälkipuoliskolla markkinat taas hidastuivat, joten tilausvirta ja laskutus jäivät hiukan edellisvuotta alhaisemmiksi.
Tom Erixon
Tibnor Oy on menestyksekäs yritys, jolla on pitkä kokemus muun muassa Ovakon tuotteiden jakelijana Suomen markkinoilla. Ovakolle kauppa merkitsisi entistä laajempaa tarjontaa asiakkaille Suomen markkinoilla ja läheisempiä suhteita loppuasiakkaisiin Ovakon kaikkien tuotteiden osalta.
Tom Erixon, Ovakon toimitus- ja konsernijohtaja
Ovako kehitti ensimmäiset booriteräkset 1960-luvulla, ja WR-terästen suorituskyky osoittaa, että olemme yhä markkinajohtaja
Göran Nyström
Vuoden vahvan alkupuoliskon jälkeen Ovakon kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä vakaana
Tom Erixon
Syksystä 2013 alkanut myönteinen tuloskehitys jatkui tämän vuoden toisella neljänneksellä. Vuodelle 2014 laadittu toiminnan tehostamisohjelma etenee suunnitelman mukaisesti, ja tuottavuus parani vuoden alkupuoliskolla merkittävästi. Kromattujen tankojen tuotannon alasajo on aloitettu Morassa.
Tom Erixon
Olemme iloisia siitä, että tarjouksemme voitti ja että olemme päässeet yksimielisyyteen Ascometalin tulevasta kehittämisestä
Tom Erixon
Uskomme, että itsenäisellä Ascometalilla, jolla on vakaa rahoitus ja vakaa toiminnallinen asema, on parhaat mahdollisuudet kääntää yritys kannattavuuden ja kasvun tielle
Tom Erixon
Ovakon liikevaihdon vahvistuminen jatkui vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ja myönteinen trendi on nyt jatkunut viime vuoden syyskuusta asti
Tom Erixon
Ovakon tilausvirta ja laskutus ovat kasvaneet tasaisesti edelliseen vuoteen verrattuna elokuusta 2013 alkaen. Koneenrakennusterästen hintakehitys Euroopassa on hienoisessa nousussa vuoden 2014 hintasopimuksissa. Ovako odottaa myönteisen kehityksen jatkuvan ensimmäisellä neljänneksellä laskutuksen kasvaessa verrattuna edellisvuoden vastaavaan neljännekseen.
Tom Erixon