Ovakon kuonapuhtaammat teräkset parantavat väsymislujuutta ja antavat pidemmän kestoiän ja mahdollistavat paremman tuotesuunnittelun

Korkealaatuisten koneenosien on kestettävä entistä pidempään yhä suurempia kuormia. Ovako terästen kuonapuhtaus ja jatkuva tuotekehitys auttavat ehkäisemään väsymismurtumia ja pidentämään tuotteiden kestoikää ja sitä kautta vastaamaan korkeisiin lujuusvaatimuksiin.

IQ-Steel®-terästen minimaalinen sulkeumakoko lisää dramaattisesti materiaalin väsymislujuutta kaikissa suunnissa, kun taas BQ-Steel® on perinteisempi väsymisluja vaihtoehto vaativiin sovelluksiin. Kumpikin teräsperhe auttaa monilla eri teollisuuden aloilla toimivia asiakkaita valmistamaan entistä keveämpiä, lujempia, tehokkaampia ja kompaktimpia koneenosia.

IQ-Steel (Isotropic Quality) on isotrooppisten, erittäin kuonapuhtaiden terästen tuoteperhe, joiden ominaisuudet vastaavat uudelleensulatettuja teräksiä. Kuonapuhtaus ja tasainen laatu saavutetaan ilman monimutkaisia uudelleensulatusprosesseja, jotka lisäävät olennaisesti valmistuksen energiankulutusta ja teräksen hintaa. IQ-teräksistä on hyötyä esimerkiksi hammaspyörissä, nokka-akseleissa tai turvallisuuskriittisissä osissa, joihin kohdistuu suuria, moneen suuntaan vaikuttavia, syklisiä kuormia.

Raskaisiin mutta vähemmän mutkikkaisiin kuormitustapauksiin soveltuva vaihtoehto on BQ-Steel eli ”laakerilaatuiset” (Bearing Quality) teräkset. Näitä teräksiä on toimitettu vaativille laakerivalmistajille jo 100 vuoden ajan. Niiden kuonasulkeumat ovat huomattavasti pienempiä kuin tavanomaisissa teräksissä, mikä parantaa dramaattisesti väsymislujuutta ja antaa monenlaisissa raskaasti kuormitetuissa sovelluksissa uusia suunnittelumahdollisuuksia.

IQ-teräkset on suunniteltu siten, että sulkeumat pysyvät kriittistä kokoa pienempinä. Näin teräksestä tulee isotrooppista ja sen väsymisominaisuudet ovat kaksi tai kolme kertaa tavanomaista parempia. Erinomaisten pitkittäisten ja poikittaisten ominasuuksien ansiosta tämä teräsperhe soveltuu monimutkaisiin kuormitustapauksiin ja antaa uusia konstruktiomahdollisuuksia. IQ-Steel merkitsee suorituskyvyn merkittävää tasokorotusta.

”Eräät maailman laatutietoisimmista OEM-valmistajista käyttävät jo IQ- ja BQ-teräksiämme, jotta osat saadaan kestämään entistä suurempia ja monimutkaisempia kuormia. Näemme erittäin hyviä mahdollisuuksia löytää lisää tällaisia aloja, joille asetetaan uusia suunnitteluvaatimuksia ja jotka tarvitsevat entistä keveämpiä ja lujempia ratkaisuja”, sanoo Ovakon varatoimitusjohtaja Göran Nyström.

IQ- ja BQ-teräkset ovat Ovakon uusia brändituotteita, jotka kaikki on suunniteltu tarjoamaan valmistajille merkittäviä etuja, kuten pidempää käyttöikää ja varmuutta, tuottavuutta tai uusia suunnittelumahdollisuuksia. Lisätietoa Ovakon uusista tuotebrändeistä: ovako.com/rightsteel

Lisätietoja: 
Bengt Larsson, Head of Group Marketing Communications, +46 70 084 45 07
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako on johtava eurooppalainen koneenrakennusterästen valmistaja, jonka asiakkaita ovat kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuus. Tuotannon pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2014 Ovakon liikevaihto oli 862 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 925. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com tai ovako.com/rightsteel

Avainsanat:

Yrityksestä

OvakoOvako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on noin 3 000 työntekijää yli 30 maassa, ja yhtiön liikevaihto on noin 1 000 miljoonaa euroa. Maaliskuusta 2019 lähtien Ovako on ollut Sanyo Special Steelin tytäryhtiö. Sanyo Special Steel on osa Nippon Steel Corporation –konsernia, joka on maailman kolmanneksi suurin teräksen tuottaja. Sillä on yli 100 000 työntekijää, ja konsernin liikevaihto on noin 50 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp ja www.nipponsteel.com.

Tilaa

Lainaukset

Eräät maailman laatutietoisimmista OEM-valmistajista käyttävät jo IQ- ja BQ-teräksiämme, jotta osat saadaan kestämään entistä suurempia ja monimutkaisempia kuormia. Näemme erittäin hyviä mahdollisuuksia löytää lisää tällaisia aloja, joille asetetaan uusia suunnitteluvaatimuksia ja jotka tarvitsevat entistä keveämpiä ja lujempia ratkaisuja
Göran Nyström