Tilinpäätöstiedote 2014

Lue Ovakon konsernijohtajan Tom Erixonin katsaus tilinpäätöstiedotteesta 2014.

Neljäs vuosineljännes 2014

  • Myyntivolyymi oli 6 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä ja liikevaihto laski 3 prosenttia.
  • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli 4 (8) milj. euroa. Tuloksen heikentyminen selittyy suureksi osaksi alhaisemmalla myyntivolyymillä ja supistuneilla varastoilla.
  • Liiketulos (EBIT) oli –15 (–4) milj. euroa.
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta vahvistui merkittävästi 42 (4) milj. euroon johtuen varastojen purkamisesta ja muun käyttöpääoman pienentymisestä
  • Vuosineljänneksen tilausvirta oli 7 prosenttia alhaisempi kuin vastaavalla kaudella edellisvuonna. Tilauskanta pysyi vuoden 2013 lopun tasolla.

Koko vuosi 2014

  • Myyntivolyymi kasvoi 3 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, ja liikevaihto kasvoi 1 prosentin.
  • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli 69 (47) milj. euroa; sitä vahvistivat kasvaneet volyymit, myynnin edullisempi jakauma, säästöohjelman toteutuminen sekä heikentynyt Ruotsin kruunu.
  • Liiketulos (EBIT) oli 15 (1) milj. euroa.
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 66 (20) milj. euroa.

Suluissa ilmoitetut luvut tarkoittavat edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa.

Konsernin tunnusluvut

    2014
10–12
2013
10–12
2014
Koko vuosi
2013
Koko vuosi
Myyntivolyymi 1000 tonnia 160 171 697 675
Liikevaihto M€ 199 205 862 850
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) M€ 4 8 69 47
% liikevaihdosta % 2,0 % 3,8 % 7,9 % 5,5 %
Liiketulos (EBIT) M€ –15 –4 15 –1
Liiketulosprosentti (% liikevaihdosta) % –7,3 % –2,0 % 1,7 % 0,0 %
Nettotulos M€ –15 –6 –15 –21
Tulos osaketta kohti –306 –128 –302 –412
Operatiivisen toiminnan kassavirta M€ 42 4 66 20
Nettovelkaantumisaste % 152 % 160 % 152 % 160 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % 3 % 0 % 3 % 0 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE) hlöä 2 925 2 995 2 925 2 995


Konsernijohtajan katsaus

”Vuoden 2013 puolivälissä alkanut markkinoiden asteittainen elpyminen jatkui vuoden 2014 alkupuoliskolla. Vuoden jälkipuoliskolla markkinat taas hidastuivat, joten tilausvirta ja laskutus jäivät hiukan edellisvuotta alhaisemmiksi. Tonnikohtainen kate pysyi vuoden aikana vakaana, mutta EBITDA –marginaali pieneni jälkimmäisellä vuosipuoliskolla johtuen heikentyneestä kapasiteetin käyttöasteesta ja pienemmästä myyntivolyymistä. Koko vuoden aikana Ovakon myyntivolyymi kasvoi 3 prosenttia ja liiketulos ennen poistoja (EBITDA) parani 47 prosenttia, 69 milj. euroon. Kehitys oli epävakailla markkinoilla hyvä.

Vuosi oli vahva myös kassavirran osalta. Operatiivisen toiminnan kassavirta yli kolminkertaistui verrattuna edellisvuoteen ja oli 66 milj. euroa.

Investoinnit uusiin markkinoihin edistyivät kuluneena vuonna. Uudet myyntikonttorimme Kiinassa, Italiassa ja Itä-Euroopassa sekä Yhdysvaltain ja Venäjän toiminnot kasvoivat kaikki konsernin keskikasvua voimakkaammin. Niiden osuus koko konsernin myynnistä on nyt 22 prosenttia. Sekä nykyiseen että potentiaaliseen asiakaskuntaan saatiin merkittäviä vahvistuksia, ja näiden segmenttien kasvun odotetaan jatkuvan kohti tavoitettamme eli 30 prosentin osuutta kokonaismyynnistä vuonna 2017.

Tuotevalikoimamme kehittyi innostavasti vuonna 2014. Merkkituotteemme – helposti lastuttava M-Steel™, kulumiskestävä WR-Steel® ja väsymislujat BQ- ja IQ-Steel® – on nyt lanseerattu markkinoille parannettuina versioina. Asiakastarjontamme ytimessä ovat hyvä tuottavuus ja lastuavien terien pitkä kestoikä, mahdollisuus keventää kriittisiä komponentteja ilman väsymisriskejä sekä parempi kulumiskestävyys raskaassa kuormituksessa.

Investoimme edelleen mittavasti tuotantolaitoksiimme, vaikka investointien arvo väheni edellisvuodesta 34 milj. euroon. Vuoden ylivoimaisesti isoin projekti oli uuden jatkuvavalukoneen asennus Smedjebackenin terästehtaalle.

Toiminnallinen tehokkuus on jatkossakin tärkeä painopisteemme. Ovako käynnisti vuonna 2014 kolmivuotisen säästöohjelman, jonka tavoitteena ovat yhteensä 34 milj. euron kustannussäästöt. Säästöohjelmaan sisältyy toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi, hankintatoimen kustannussäästöjä sekä energiatehokkuusohjelma. Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä suljettiin suunnitelman mukaisesti Moran Cromax-yksikkö. Ohjelman tuloksena saatiin vuoden aikana yhteensä 15 milj. euron kustannussäästöt. Vuodelle 2015 on suunniteltu lisäksi 9 milj. euron säästöt. Kustannussäästöillä kompensoidaan inflaatiopainetta etenkin palkkojen osalta, mutta ne antavat myös mahdollisuuksia rahoittaa Ovakon kasvua ja parantavat tulostamme.

Ovakon työterveys- ja turvallisuusohjelma sai lisävauhtia vuoden 2014 lopulla. Pyrimme merkittävin ponnistuksin tekemään Ovakosta entistä turvallisemman työpaikan. Vuonna 2015 ohjelma on mittavampi kuin koskaan ja sisältää koko henkilöstön kattavia koulutuksia, riskien tunnistamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä täsmäinvestointeja.

Lyhyen aikavälin näkymät

Vaikka Euroopan talouden elpymistä leimaa edelleen epävarmuus, odotamme koneenrakennusterästen markkinoiden pysyvän Euroopassa vuoden 2014 kanssa vertailukelpoisella tasolla. Odotamme, että Ovakon myyntivolyymi on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavan neljänneksen tasolla tai hiukan alhaisempi, mutta huomattavasti korkeampi kuin normaalin kausivaihtelun mukaisesti heikolla viimeisellä neljänneksellä.”

Tom Erixon
Konsernijohtaja

Tukholmassa 11.2.2015

Ovakon tilinpäätöstiedote on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
http://www.ovako.com/fi/Taloudelliset-tiedot/

Lisätietoja:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako on johtava eurooppalainen koneenrakennusterästen valmistaja, jonka asiakkaita ovat kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuus. Tuotannon pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2014 Ovakon liikevaihto oli 862 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 925. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com.


Avainsanat:

Tilaa

Lainaukset

Vuoden 2013 puolivälissä alkanut markkinoiden asteittainen elpyminen jatkui vuoden 2014 alkupuoliskolla. Vuoden jälkipuoliskolla markkinat taas hidastuivat, joten tilausvirta ja laskutus jäivät hiukan edellisvuotta alhaisemmiksi.
Tom Erixon