Ovakon investointi vastaa energiasektorin kysyntään

Ovako investoi 7,5 miljoonaa euroa Hoforsin tehtaaseen vastatakseen energiasektorin kysyntään, joka liittyy erityisesti tuulivoimaloihin. Panostus on osa yhtiön aiemmin ilmoittamaa investointiohjelmaa, jolla kehitetään Ovako Hoforsin toimintaa vaativiin käyttökohteisiin tarkoitetuissa kuonapuhtaissa teräksissä.

Ovako Hoforsin rengastehdas on maailman johtavia vaativiin sovelluksiin tarkoitettujen isojen teräsrenkaiden toimittajia. Yksi tuotteiden keskeisistä sovelluksista ovat isot laakerirenkaat, joista suuri osa päätyy tuulivoimaloihin. Muutos kohti ilmastoneutraalia energiajärjestelmää ja sen myötä kasvava tuulivoiman tuotanto edistävät myönteisiä markkinanäkymiä. Investoinnin tarkoituksena on taata näihin sovelluksiin tarkoitettujen terästen entistä parempi laatu ja kestoikä.

Ovako on testannut menestyksellisesti aiempaa isompia valannekokoja, minkä tuloksena nyt on päätetty investoinnista, joka tekee mahdolliseksi jopa 20 tonnia painavien valanteiden tuotannon. Tuotanto aloitetaan 8,4 tonnin valanteilla, jotka täydentävät nykyistä 4,2 tonnin valannekokoa. Isompi valannekoko on edellytys uuden sukupolven tuulivoimaloihin tarvittavien isojen renkaiden laatuvaatimusten täyttämiselle.

Investointi käsittää uuden valualueen, tehokkaamman senkkojen käsittelyn, kuumennuskapasiteetin noston sekä uusia materiaalinkäsittelylaitteita takomoon. Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä valmistuvan investoinnin kokonaisarvo on 7,5 miljoonaa euroa.

Investointi on osa Hoforsin pitkäjänteistä kehittämissuunnitelmaa, joka julkistettiin syksyllä 2014. Investoinnin ansiosta takomo pystytään irrottamaan terästehtaan muusta tuotantovirrasta, mikä parantaa olennaisesti Hoforsin valssaamon tuottavuutta. Lähivuosiksi on suunnitteilla jatkotoimenpiteitä valssaamoon toiminnan tehostamiseksi edelleen.

Lisätietoja:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako on johtava eurooppalainen koneenrakennusterästen valmistaja, jonka asiakkaita ovat kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuus. Tuotannon pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2014 Ovakon liikevaihto oli 862 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 925. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tietoa OvakostaOvako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on noin 3 000 työntekijää yli 30 maassa, ja sen liikevaihto on noin 1 miljardia euroa. Kesäkuusta 2018 alkaen Ovako on ollut japanilaisen, maailman kolmanneksi suurimman teräksenvalmistaja Nippon Steel Corporationin tytäryhtiö. Konsernilla on maailmanlaajuisesti 93 500 työntekijää, ja sen liikevaihto on 43 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nipponsteel.com.