Ovakon tilinpäätös 2017 julki

Report this content

Ovako julkaisee tänään vuoden 2017 neljännen neljänneksen osavuosikatsauksen ja koko vuoden tuloksen. Koko vuoden liiketulos ennen poistoja (EBITDA) ja uudelleenjärjestelykustannuksia nousi 100 (57) miljoonaan euroon, ja tilausvirta kasvoi 24 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Ovakon uudelleenjärjestelyohjelma etenee suunnitelman edessä ja on tuottanut tähän mennessä vuositasolla 20 miljoonan euron säästöt. Ovakon likviditeettipuskuri oli vuoden lopussa 90 (88) miljoonaa euroa.

Neljäs neljännes 2017 (2016)  

  • Tilausvirta kasvoi 29 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, ja tilauskanta oli merkittävästi suurempi kuin vuoden alussa 
  • Myyntivolyymi oli 205 (177) tuhatta tonnia, missä on 16 prosenttia kasvua edellisvuoteen verrattuna, ja liikevaihto kasvoi 26 prosenttia 246 (196) miljoonaan euroon
  • Vahva kasvu yhdistettynä myynnin rakenteen ja myyntihintojen suotuisaan kehitykseen vaikutti osaltaan siihen, että liiketulos ennen poistoja (EBITDA) ja uudelleenjärjestelykustannuksia nousi 29 miljoonaan euroon edellisen vuoden 5 miljoonasta eurosta
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 18 (21) miljoonaa euroa sisältäen 1 (2) miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannukset 

Koko vuosi 2017 (2016) 

  • Tilausvirta kasvoi 24 prosenttia verrattuna edellisvuoteen
  • Myyntivolyymi oli 783 (708) tuhatta tonnia, missä on 11 prosenttia kasvua edellisvuoteen verrattuna, ja liikevaihto kasvoi 18 prosenttia 921 (781) miljoonaan euroon 
  • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) ja uudelleenjärjestelykustannuksia parani merkittävästi, 100 miljoonaan euroon 57 miljoonasta eurosta, mikä on 11 (7) prosenttia liikevaihdosta Tulosta paransivat myyntivolyymien kasvu, myynnin suotuisampi rakenne, korkeammat hinnat ja uudelleenjärjestelyohjelman myötä alentuneet kustannukset 
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 39 (35) miljoonaa euroa sisältäen 4 (8) miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannukset 
  • Ovakon uudelleenjärjestelyohjelma etenee suunnitellusti ja tuotti vuoden aikana 20 miljoonaa euroa kustannussäästöjä. 

”Vuosi päättyi yhtä positiivisissa merkeissä kuin alkoikin: tilauskanta ja toimitukset olivat korkeammat ja taloudellinen tulos oli selvästi parempi. Valtasimme markkinaosuuksia vuoden aikana ja saimme läpi kipeästi kaivattuja hinnankorotuksia. Vaikka miehitettyä tuotantoa onkin merkittävästi lisääntynyt, kustannussäästöohjelmamme toi tulosta ja vahvisti kilpailuetuamme. Nyt toimintaedellytyksemme ovat paremmat kuin pitkään aikaan, ja olemme hyvin valmistautuneita jatkamaan kasvun tavoittelua Ovakolle”, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom.  

Konsernin tunnusluvut 

2017 Q4 2016 Q4 2017 Koko vuosi 2016 Koko vuosi
Myyntivolyymi  1000 tonnia 205 177 783 708
Liikevaihto  M€ 246 196 921 781
EBITDA ennen uudelleenjärjestelykustannuksia  M€ 29 5 100 57
% liikevaihdosta, oikaistu   11,7 % 2,8 % 10,8 % 7,3 %
EBITA-tulos ennen uudelleenjärjestelykustannuksia M€ 21 -3 69 25
Oikaistu EBITA-marginaali    8,6 % -1,4 % 7,4 % 3,2 %
Liiketulos (EBIT)  M€ 18 -7 56 9
Nettotulos  M€ 2 -10 15 -17
Operatiivisen toiminnan kassavirta  M€ 18 21 39 35
Nettovelkaantumisaste ilman eläkevelkaa    219 % 218 % 219 % 218 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE)  Hlöä 3 040 2 773 3 040 2 773


---
Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet
Stina Thorman, Head of Investor Relations
Puhelin: +46 (0)862 13 38
Sähköposti: stina.thorman@ovako.com

Tietoa Ovakosta

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 3 040. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com

Ovako AB (publ) on EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan velvollinen julkistamaan nämä tiedot. Tämä tiedote on yllämainitun yhteyshenkilön luvalla julkaisuvapaa 9.2.2018 klo 9.00.