Verotuksen oikaisupäätös Ovako Finland Oy Ab:lle

Kuten Ovakon vuosikertomuksessa on kerrottu, Suomen veroviranomaiset pyrkivät rajoittamaan korkokulujen vähennyskelpoisuutta vuosilta 2010-2013. Ovako Finland Oy Ab on saanut Suomen veroviranomaisilta ilmoituksen, jossa rajoitetaan vastaavaa verovähennysoikeutta myös vuosilta 2014-2016. Korkovähennysten osalta tänä ajanjaksona Suomessa vallinneen käytännön valossa sekä neuvoteltuaan ulkopuolisten verojuristien kanssa Ovako on kiistänyt uudelleen veroviranomaisten vaatimukset. 

Suomen veroviranomaisten vuosia 2014-2016 koskeva verotuksen oikaisupäätös on 6,1 miljoonaa euroa (mukaan lukien korko ja veronkorotus). Aikaisempi vuosien 2010-2013 oikaisupäätös mukaan lukien vaatimukset ovat nyt yhteensä 15,6 miljoona euroa. Vaatimus liittyy nimenomaan Ovako Finland Oy Ab:n korkokuluihin lainasta, jonka se on saanut ruotsalaiselta emoyhtiöltään Ovako AB:lta, ja jonka korkokuluja veroviranomainen pitää vähennyskelvottomina.

Neuvoteltuaan ulkopuolisten verojuristien kanssa Ovako ei hyväksy Suomen veroviranomaisten verotuksen oikaisupäätöstä ja hakee siihen muutosta. Ennen kuin muutoksenhaku on ratkaistu, Ovako ei ole velvoitettu maksamaan vaadittua summaa.

---
Lisätietoja:
Lehdistö- ja mediakontaktit
Oskar Bosson, Head of Group Communications
Puhelin: +46 704 10 71 80
Sähköposti: oskar.bosson@ovako.com

Sijoittajasuhteet
Stina Thorman, Head of Investor Relations
Puhelin: +46 (0)862 13 38
Sähköposti: stina.thorman@ovako.com

Tietoa Ovakosta

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2016 Ovakon liikevaihto oli 781 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 800. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com.

Ovako AB (publ) on EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan velvollinen julkistamaan nämä tiedot. Tämä tiedote on yllämainitun yhteyshenkilön luvalla julkaisuvapaa 12.1.2018 klo 10.15. 


Yrityksestä

Tietoa OvakostaOvako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on noin 3 000 työntekijää yli 30 maassa, ja sen liikevaihto on noin 1 miljardia euroa. Kesäkuusta 2018 alkaen Ovako on ollut japanilaisen, maailman kolmanneksi suurimman teräksenvalmistaja Nippon Steel Corporationin tytäryhtiö. Konsernilla on maailmanlaajuisesti 93 500 työntekijää, ja sen liikevaihto on 43 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nipponsteel.com.