Digijohtajien nimitykset kolminkertaistuneet

Report this content

Maailman 2 500 huippuyrityksestä 19 prosentilla on digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja eli Chief Digital Officer (CDO). Vaikka määrä vaikuttaa vaatimattomalta, se on enemmän kuin kolminkertaistunut edellisvuoteen verrattuna. Silloin vain 6 prosenttia oli palkannut digitaalisesta kehityksestä vastaavan johtajan. 

PwC:n strategiakonsultoinnin yksikön Strategy&:n tekemässä Chief Digital Officer Study -selvityksessä tarkastellaan 2 500 globaalilta markkina-arvoltaan suurinta yritystä. Pyrkimyksenä oli selvittää, kuinka moni yrityksistä on nimittänyt digitaalisesta kehityksestä vastaavan johtajan, keitä nämä ovat, ja millainen asema heillä on yrityksessä.

Digijohtajien määrä on kasvanut merkittävästi kaikilla toimialoilla, kaikensuuruisissa yrityksissä ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Esimerkkeinä mainittakoon vakuutusyhtiöt, joista 35 prosentilla on digitaalinen johtaja, ja pankkitoimintaa tai kuluttajatuotteita tarjoavat yritykset, joissa digijohtaja on 27 prosentilla.

Eurooppalaiset yritykset ovat olleet aktiivisimpia digijohtajarekrytoinneissa: 38 %:lla eurooppalaisista yrityksistä on CDO, kun Pohjois-Amerikassa vastaava luku on 13 % ja Aasian ja Tyynenmeren alueella 7 %.

”Monissa digitalisaation polulla jo edenneissä yrityksissä on koottu irralliset ja usein liiketoimintakohtaiset kehitysponnistelut kokonaisvaltaiseksi ja läpi koko yrityksen sitoutetuksi suunnitelmaksi, joka toimii strategiana digitalisoituvassa markkinassa menestymiselle”, kertoo PwC:n digitaalisista palveluista vastaava Petri Salo.

Teknologiatausta yleistyy

Jotkut yritykset etsivät digijohtajaa yrityksen ulkopuolelta, toiset taas nykyisten johtajiensa tai sidosryhmiensä parista. Näistä syistä CDO-roolissa voi olla hyvinkin erilaista osaamista. Vuonna 2015 markkinointi- tai myyntitaustaiset johtajat olivat enemmistönä (34 % ja 17 %), ja teknologian osaajia oli vain 14 %. Vuonna 2016 teknologiatausta oli jo 32 %:lla digijohtajista.

“Yksi jokaisen digijohtajan isoimmista haasteista on tasapainoilu uusien digitaalisten liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämisen ja jo vuosia käytössä olleiden perinteisten IT-järjestelmien välillä. CDO-roolissa olevalta henkilöltä vaaditaan siis toiminnallisen ketteryyden ja kokonaisuuden ymmärtämisen lisäksi yhä laveampaa kykyä yhdistää teknologian suomat mahdollisuudet liiketoiminnallisen arvopotentiaalin kanssa”, Salo toteaa.

”CDO:n on ymmärrettävä myös yrityksen sisäiset, organisaatioon liittyvät mekanismit ja osattava kehittää sellainen visio yrityksen tulevaisuudesta, joka on sopusoinnussa myös sen pitkän tähtäimen mission kanssa”, Salo jatkaa.

Lisätietoja:

Petri Salo, PwC, puh. 040 536 7156, petri.salo@fi.pwc.com 

www.strategyand.pwc.com/cdostudy 


Tietoa selvityksestä

Bloomberg julkaisi 1.7.2016 listan maailmanlaajuisista yrityksistä niiden globaalin markkina-arvon perusteella. Strategy& tutki listan 2 500 huippuyritystä. Selvitystä varten CDO määriteltiin johtoasemassa olevaksi työntekijäksi, jolle on annettu tehtäväksi viedä yrityksen tai liiketoimintayksikön digitaalinen missio käytäntöön. Tämän henkilön titteli saattoi olla esimerkiksi CDO, CTO, CIO tai CSO. Hän on henkilö, jonka läsnäolo on ensiarvoisen tärkeää yrityksen yleisluontoista strategista suuntaa määriteltäessä ja muodonmuutosta täysin digitaaliseksi yritykseksi toteutettaessa.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 223 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Tilaa

Lainaukset

Monissa digitalisaation polulla jo edenneissä yrityksissä on koottu irralliset ja usein liiketoimintakohtaiset kehitysponnistelut kokonaisvaltaiseksi ja läpi koko yrityksen sitoutetuksi suunnitelmaksi, joka toimii strategiana digitalisoituvassa markkinassa menestymiselle.
PwC:n digitaalisista palveluista vastaava Petri Salo