• news.cision.com/
  • PwC/
  • Perheyritysten tulevat johtajat huolissaan yrityksen digivalmiudesta

Perheyritysten tulevat johtajat huolissaan yrityksen digivalmiudesta

Report this content

Perheyritysten seuraava sukupolvi, joka johtaa yritystä jatkossa, on aiempaa paremmin valmistautunut tulevaan tehtäväänsä ja sillä on kunnianhimoa sekä oman itsensä että yrityksen suhteen, ilmenee PwC:n tuoreesta globaalista selvityksestä.

Selvitykseen vastanneista seuraavan sukupolven perheyritysjohtajista 40 % on kuitenkin kokenut turhautumista yrittäessään saada ideoitaan hyväksytyksi nykyisen sukupolven edustajien kanssa ja yli puolet uskoo, ettei oman yrityksen strategia ole digitaaliseen maailmaan sopiva.

PwC:n Great expectations: The next generation of family business leaders -selvityksessä kartoitettiin 268 perheyrityksen seuraavan sukupolven edustajan näkemyksiä yrityksensä tulevaisuudesta. Vastaajia oli 31 maasta mukaan lukien Suomesta.

”Digitaalisuus on ilmiselvä alue, jossa sukupolvien välinen kuilu on edelleen iso. Monet seuraavan sukupolven edustajat ponnistelevat vakuuttaakseen vanhempansa siitä, että yrityksen on tehtävä enemmän digitaalisella saralla. Vain 41 % uskoo, että yrityksen strategia on sopiva digitaaliseen maailmaan ja 29 % uskoo perheyritysten olevan muita yritystyyppejä hitaampia uuden teknologian tahdissa pysymisessä”, sanoo PwC:n omistajastrategiapalveluista vastaava Månna Godenhjelm.

Digitalisaation aiheuttamat muutokset koetaan eri sukupuolten välillä eri lailla. Naispuolisista vastaajista yli kolmannes (37 %) kokee digitaalisen disruption uhaksi liiketoiminnalle. Miehistä näin ajattelee vain joka neljäs (24 %).

Selvityksen mukaan 88 % seuraavan sukupolven edustajista haluaa tehdä yrityksellä jotain erityistä: kasvattaa ja kehittää sitä kansainvälisemmäksi sekä monipuolistaa tarjontaa ja nykyaikaistaa toimintaa.

Vastanneista 70 % on työskennellyt perheyrityksen ulkopuolella hankkiakseen hyödyllistä kokemusta ennen perheyrityksessä työskentelyä. Kaksi kolmesta tulevaisuuden johtajasta toisi yritykseen perheen ulkopuolisia johtajia auttaakseen yritystä nykyaikaistamaan tai ammattimaistamaan liiketoimintaa.

Vaikka seuraavan sukupolven edustajilla on selkeitä ideoita siitä mihin suuntaan he haluavat perheyritystä kehittää, he kokevat silti vahvaa ”menneisyyden painetta”. 40 % myönsi kokeneensa ainakin jonkinasteista turhautumista yrittäessään saada ideoitaan hyväksytyksi nykyisen sukupolven edustajien kanssa. Esimerkiksi 59 % seuraavan sukupolven edustajista haluaisi monipuolistaa tuoteportfoliota, mutta 68 % uskoo, että yritys tuskin on valmis tekemään tällaista muutosta edes seuraavien 10 vuoden aikana.

Lisätietoja:

Månna Godenhjelm, PwC, puh. 040 7676 291, manna.godenhjelm@fi.pwc.com

PwC Next Generation Survey 2016

PwC Next Generation Survey 2016: The Female Perspective

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 830 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta ja lakipalvelut sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 208 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Tilaa

Lainaukset

Digitaalisuus on ilmiselvä alue, jossa sukupolvien välinen kuilu on edelleen iso. Monet seuraavan sukupolven edustajat ponnistelevat vakuuttaakseen vanhempansa siitä, että yrityksen on tehtävä enemmän digitaalisella saralla. Vain 41 % uskoo, että yrityksen strategia on sopiva digitaaliseen maailmaan ja 29 % uskoo perheyritysten olevan muita yritystyyppejä hitaampia uuden teknologian tahdissa pysymisessä.
PwC:n omistajastrategiapalveluista vastaava Månna Godenhjelm