PwC:n toimitusjohtajatutkimus: Pohja on ohitettu

Report this content

Toimitusjohtajien luottamus maailmantalouden kasvuun seuraavan vuoden aikana on laskenut kansainvälisesti nyt toista vuotta peräkkäin, ilmenee PwC:n 19. kansainvälisestä toimitusjohtajatutkimuksesta. Suomalaisjohtajien usko oman maan talouden kasvuun on sitäkin heikompi. Suomalaisjohtajien vastauksista paistaa kuitenkin usko siihen, että oman yrityksen tulevaisuudennäkymien suhteen syvimmästä kuopasta ollaan nousemassa.

Davosin talousfoorumissa julkistettuun Global CEO Survey -tutkimukseen osallistui yli 1 400 toimitusjohtajaa 83 maasta. Suomesta tutkimukseen haastateltiin 35 toimitusjohtajaa Suomen suurimmista yrityksistä.

Maailmantalouden kasvun kiihtymiseen seuraavan vuoden aikana uskoo 27 % vastaajista, kun vielä pari vuotta sitten kasvun nopeutumista povasi 44 % johtajista. Viime vuodesta usko kasvuun on laskenut kymmenen prosenttiyksikköä ja suomalaisjohtajien luottamus maailmantalouden kasvuun on nyt samalla tasolla kansainvälisten kollegoiden kanssa. Suomen talouden kasvun näkymät ovat heikot, ja kasvuun vuonna 2016 uskoo vain joka kymmenes suomalaisjohtaja.

Maailmantalouden epävarmuuksista huolimatta toimitusjohtajien usko oman yrityksen kasvuun on yleistä talouden kasvua suurempi: Globaalisti reilu kolmannes (35 %) uskoo erittäin vahvasti oman yrityksen kasvuun. Suomalaisjohtajien luottamus oman yrityksen kasvuun on noussut viime vuodesta jopa 16 prosenttiyksikköä ja on nyt samalla tasolla (37 %) kuin kansainvälisten kollegoiden.

”Suomalaisjohtajien vastauksista paistaa usko siihen, että pahin on nyt ohitettu, vaikka toimintaympäristö on edelleen haastava”, PwC Suomen liikkeenjohdon konsultoinnista ja yritysjärjestelypalveluista vastaava partneri Hannu Suonio tiivistää.

Yrityskauppoja kustannusleikkausten ohella

Erilaiset rakenneuudistukset jatkuvat monissa yrityksissä. Kustannusleikkausohjelmat ovat PwC:n monivuotisen toimitusjohtajatutkimuksen mukaan kestoteema yrityksissä, mutta tänä vuonna niitä suunnittelee enää noin 60 % suomalaisjohtajista, kun vielä viime vuonna luku oli lähes 90 %.

Suomalaisyritykset suunnittelevat enenevissä määrin myös erilaisia yhteisyrityksiä ja sekä kotimaisia että rajat ylittäviä yritysostoja. Ulkomaisia yrityskauppoja kaavailee Suomessa yli 40 % toimitusjohtajista – noin 20 prosenttiyksikköä enemmän kuin globaalisti keskimäärin.

”Monet yritykset ovat trimmanneet itseään varsin hyvään tuloskuntoon viime vuosina, ja on ilahduttavaa että ne ovat nyt suuntaamassa fokusta enemmän kasvuun. Firmat kokevat entistä useammin että ne ovat ’fit for growth’ ja valmiita seuraaviin askeliin”, Suonio jatkaa.

Tärkeimmiksi kasvumarkkinoiksi toimitusjohtajat ympäri maailman mainitsevat Yhdysvallat, Kiinan ja Saksan, joskin Saksa on menettänyt asemiaan suomalaisjohtajien vastausten perusteella.

Kolmannes rekrytoi mutta sama osuus irtisanoo

Yritysten sopeutuminen toimintaympäristön muutoksiin tarkoittaa myös muutoksia henkilöstömäärissä. Globaalisti jopa lähes puolet (48 %) yrityksistä suunnittelee lisäävänsä henkilöstömäärää kuluvan vuoden aikana. Suomessa henkilöstömäärän lisäämistä suunnittelee 29 % yrityksistä, mikä on 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna. Samaan aikaan henkilöstön vähennystarvetta kokee Suomessa 31 % vastaajista, eli rekrytoijia ja irtisanojia on suunnilleen yhtä paljon. Tämä on kuitenkin merkittävästi parempi tilanne kuin viime vuonna, jolloin irtisanojia oli noin kaksi kertaa niin paljon kuin rekrytoijia.

”Ruotsalaiskollegat ovat rekrytointirintamalla meitä optimistisempia: tutkimukseen osallistuneista ruotsalaisjohtajista yli puolet suunnittelee lisäävänsä henkilökuntaa, kun neljännes harkitsee henkilöstövähennyksiä”, Suonio kertoo.

Geopoliittinen epävarmuus ja kyberturvallisuus riskejä

Suomalaisjohtajat näkevät toimintaympäristössään enemmän kasvumahdollisuuksia nyt kuin viime vuonna. Uhkia nähdään myös paljon, mutta niiden suhteellinen määrä kasvumahdollisuuksiin verrattuna on vähentynyt. Maailmanlaajuisesti kasvumahdollisuuksien ja uhkien suhde on pysynyt viime vuodesta ennallaan.

Toimitusjohtajien yhteisiä huolenaiheita ovat mm. geopoliittinen epävarmuus, valtion riittämättömät toimet valtiontalouden alijäämän ja velkataakan taittamiseksi, kyberturvallisuus ja ylisääntely.

”Maailmalla lähes 90 % toimitusjohtajista on huolissaan avainosaajien saatavuudesta, mutta Suomessa näin kokee reilut puolet johtajista. Suomen työllisyystilanteen takia henkilöstön saatavuus on parantunut, joskin huippuosaajista on edelleen pulaa ja kisa on kova eri työnantajien välillä”, Suonio sanoo.

Valtiojohdolta toivotaan johtajuutta

Suomalaiset toimitusjohtajat pitävät tutkimuksen mukaan yhteiskunnan kannalta tärkeimpänä asiana osaavaa, koulutettua ja joustavaa työvoimaa, minkä tulisi olla hallituksen prioriteettina. Vastausten perusteella hallituksen prioriteettina tulisi olla myös fyysinen ja digitaalinen infrastruktuuri, korkea työllisyysaste sekä selkeä ja tehokas verojärjestelmä. Noin kolme neljästä toimitusjohtajasta on sitä mieltä, että vakaa verojärjestelmä on tärkeämpi kuin matala veroaste.

”Suomalaisjohtajat toivovat valtiojohdolta jämäkkyyttä pitää kiinni annetuista lupauksista, lisää joustoa työmarkkinoille sekä veroasteen madaltamista – ylimitoitettua julkista sektoria sopeuttamalla mutta silti panostamalla vahvasti koulutukseen”, Suonio tiivistää haastatteluista.

Yksi tutkimukseen syvähaastatelluista johtajista, Keskon Mikko Helander summaa tilannetta laajemmin: ”Meillä Euroopassa on merkittäviä poliittisia ongelmia ottaa käyttöön keinoja, joilla parannettaisiin EU:n ja eurooppalaisten valtioiden kilpailukykyä.”

Lisätietoja:

Hannu Suonio, partneri, liikkeenjohdon konsultointi- ja yritysjärjestelypalvelut, PwC Suomi, p. 040 511 9324 (tavoitettavissa puhelimitse tiistaina 26.1. klo 11 lähtien), hannu.suonio@fi.pwc.com

Kaisa Heikkinen, viestintä, p. 020 787 7906, kaisa.heikkinen@fi.pwc.com

Yhteenveto Suomen tuloksista SlideSharessa: http://www.slideshare.net/PwCsuomi/19th-annual-global-ceo-survey-key-findings-finland

Globaalit tulokset: www.pwc.com/ceosurvey

Twitter: @PwC_Suomi

PwC:n 19. vuosittaiseen toimitusjohtajatutkimukseen Global CEO Survey haastateltiin 2 420 toimitusjohtajaa, joista 1409 johtajan vastaukset sisältyvät globaaliin tutkimusraporttiin. Toimitusjohtajat ovat 83 eri maasta. Haastattelut tehtiin vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Alueittain jaoteltuna 34 % haastatteluista tehtiin Aasian ja Tyynenmeren alueella, 22 % Euroopassa, 10 % Pohjois-Amerikassa, 12 % Latinalaisessa Amerikassa, 10 % Afrikassa ja Lähi-idässä. Suomesta tutkimukseen haastateltiin 35 toimitusjohtajaa.

Koko englanninkielinen tutkimusraportti ja graafit on ladattavissa osoitteessa www.pwc.com/ceosurvey.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 830 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 157 maassa yli 208 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Monet yritykset ovat trimmanneet itseään varsin hyvään tuloskuntoon viime vuosina.
Hannu Suonio, PwC:n partneri
Suomalaisjohtajat toivovat valtiojohdolta jämäkkyyttä pitää kiinni annetuista lupauksista.
Hannu Suonio, PwC:n partneri