• news.cision.com/
  • PwC/
  • PwC:n toimitusjohtajatutkimus: usko maailmantalouden ja oman yrityksen kasvuun on noussut

PwC:n toimitusjohtajatutkimus: usko maailmantalouden ja oman yrityksen kasvuun on noussut

Report this content

Toimitusjohtajien luottamus maailmantalouden kasvuun kuluvan vuoden aikana on noussut edellisvuodesta, ilmenee PwC:n 20. kansainvälisestä toimitusjohtajatutkimuksesta. Suomalaisjohtajat näyttävät vihdoin uskovan myös Suomen talouden kasvuun.

PwC:n Global CEO Survey -tutkimukseen osallistui lähes 1 400 toimitusjohtajaa 79 maasta. Suomesta tutkimukseen haastateltiin 31 toimitusjohtajaa Suomen suurimmista yrityksistä.

Maailmantalouden kasvun kiihtymiseen seuraavan vuoden aikana uskoo kaksi viidestä toimitusjohtajasta niin globaalisti kuin Suomessa. Luottamus on kasvanut edellisvuodesta niin maailmalla kuin Suomessa. Suomalaisjohtajat luottavat myös Suomen talouden kasvuun selvästi aiempaa enemmän: luottamusta kuvaava indikaattori on noussut edellisvuosien 7–14 prosentin luvuista jopa 60 prosenttiin.

Oman yrityksen kasvuun seuraavan vuoden aikana uskoo vahvasti noin neljännes suomalaisjohtajista. Kolmen vuoden aikavälillä kasvua arvioitaessa vahva luottamus nousee jopa 70 %:iin.

”Lukujen, haastatteluiden ja muiden asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tuntuma on, että usko kasvuun on nyt Suomessakin selvästi aiempaa korkeammalla”, PwC Suomen konsultointi- ja yritysjärjestelypalveluista vastaava partneri Hannu Suonio kommentoi.

Kasvuun vauhtia yrityskaupoista

Selvityksen perusteella suomalaisjohtajat hakevat vauhtia kasvuun kansainvälisiä kollegoitaan enemmän yrityskaupoista ja -järjestelyistä. Peruspilari kasvussa on kuitenkin orgaaninen kasvu, jota ennakoi lähes 90 % vastaajista.

”Kustannusleikkaukset ovat myös monivuotisen tutkimuksemme kestoteema yrityksissä. Suomalaisjohtajista reilu 70 % suunnittelee kustannusleikkauksia, kun vastaava luku edellisvuonna oli 60 %”, Suonio sanoo.

”On vaarana, että yritykset tekevät leikkauksia, jotka heikentävät firman kasvumahdollisuuksia. Edistyneimmät yritykset kohdentavat leikkaukset niihin toimintoihin, jotka eivät ole yrityksen avainkyvykkyyksiä. Nämä yritykset voivat näin jopa vahvistaa kasvuaan ja kilpailuetuaan, joilla ne erottautuvat markkinoilla”, Suonio kommentoi.

Tärkeimmiksi kasvumarkkinoiksi toimitusjohtajat mainitsevat Ruotsin, Yhdysvallat ja Saksan.

Lähes puolet rekrytoi

Kasvutavoitteet näkyvät myös rekrytointinäkymissä: tutkimukseen vastanneista suomalaisjohtajista lähes puolet (48 %) suunnittelee lisäävänsä yrityksen henkilöstömäärää kuluvan vuoden aikana. Vastaavasti tästä vain puolet eli neljännes vastanneista suunnittelee supistavansa työntekijöiden määrää. Tilanne on merkittävästi parantunut edellisvuodesta, jolloin rekrytointi- ja irtisanomisaikeet olivat molemmat 30 %:n luokkaa.

Globaalisti luvut ovat tätäkin valoisammat: maailmanlaajuisesti yli puolet (52 %) yrityksistä suunnittelee lisäävänsä henkilöstömäärää kuluvan vuoden aikana. Vähennystarvetta kokee 16 % vastaajista.

”Ruotsalaisvastaajiin verrattuna olemme kutakuinkin samalla tasolla, kun vielä edellisvuonna ruotsalaisjohtajien rekrytointihalukkuus oli selvästi suomalaisjohtajia korkeampi”, Suonio kertoo.

Teknologia on muuttanut kilpailutilannetta

Toimitusjohtajilta kysyttiin, miten teknologia on heidän mielestään muuttanut kilpailua yrityksen omalla toimialalla viimeisen kahdenkymmenen ja viiden vuoden aikana ja miten se tulee muuttamaan tilannetta seuraavan 5 vuoden aikana.

Suomalaisjohtajat eivät koe yhtä vahvasti kuin kansainväliset kollegansa, että teknologia olisi muuttanut kilpailutilannetta radikaalisti menneinä vuosina: globaalisti joka viides eli 20 % vastaajista kokee, että kilpailutilanne on muuttunut totaalisesti, kun suomalaisjohtajien osalta vastaava luku on vain kolme prosenttia.

Kun katse kääntyy tulevaan viiteen vuoteen, tilanne kääntyy ja suomalaisjohtajat näkevät teknologian entistä isompana muutosvoimana omalla toimialallaan.

”Vastaukset heijastelevat meidänkin näkemystä siitä, että Suomessa teknologiasta aiheutuva suurin murros ja muutos on vasta edessä”, Suonio toteaa.

Lisätietoja:

Hannu Suonio, partneri, liikkeenjohdon konsultointi- ja yritysjärjestelypalvelut, PwC Suomi, p. 040 511 9324 (tavoitettavissa puhelimitse 1.3. klo 12-14), hannu.suonio@fi.pwc.com

Kaisa Heikkinen, viestintä, p. 040 533 3553, kaisa.heikkinen@fi.pwc.com

Yhteenveto Suomen tuloksista

Globaalit tulokset: www.pwc.com/ceosurvey

Twitter: @PwC_Suomi

PwC:n 20. vuosittaiseen toimitusjohtajatutkimukseen (Global CEO Survey) haastateltiin 1379 toimitusjohtajaa 79 maasta. Haastattelut tehtiin syys–joulukuussa 2016.  Alueittain jaoteltuna 36 % haastatteluista tehtiin Aasian ja Tyynenmeren alueella, 21 % Länsi-Euroopassa, 11 % Pohjois-Amerikassa, 12 % Etelä-Amerikassa ja 9 % Afrikassa ja Lähi-idässä. Suomesta tutkimukseen haastateltiin 31 toimitusjohtajaa kasvotusten vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä.

Koko englanninkielinen tutkimusraportti ja graafit on ladattavissa osoitteessa www.pwc.com/ceosurvey. 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 930 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 223 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Lukujen, haastatteluiden ja muiden asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tuntuma on, että usko kasvuun on nyt Suomessakin selvästi aiempaa korkeammalla.
PwC Suomen konsultointi- ja yritysjärjestelypalveluista vastaava partneri Hannu Suonio