Toimitusjohtajien luottamus kasvuun laski rajusti

Report this content

Maailman talouskasvuun suhtaudutaan varauksella lähes kaikissa maissa, ja toimintaa leimaa varovaisuus, ilmenee PwC:n maailmanlaajuisesta toimitusjohtajatutkimuksesta. Kasvun rajoitteina nähdään muun muassa kauppakiistat ja poliittinen epävarmuus.

Vuoden aikana ehtii todella tapahtua paljon. Lähes 30 % yritysjohtajista uskoo maailman talouskasvun hidastuvan seuraavien 12 kuukauden aikana, kun vastaava luku vuosi sitten oli  5 %. Maailmantalouden kasvun kiihtymiseen uskoo 42 % toimitusjohtajista, kun vuosi sitten luottoa vahvaan kasvuun oli 57 %:lla.

PwC:n jo 22. kertaa tekemään vuosittaiseen CEO Survey -tutkimukseen osallistui yli 1 300 toimitusjohtajaa eri puolilta maailmaa.

Kaikkiaan toimitusjohtajien näkemykset maailman talouskasvusta ovat tänä vuonna aiempaa jakautuneempia, mutta yleinen kehityssuunta on laskeva. Suurin muutos nähtiin Pohjois-Amerikassa, jossa nopeutuvaan kasvuun uskovien määrä laski 63 %:sta (2018) 37 %:iin. Todennäköisiä syitä tähän olivat talouden elvytystoimenpiteiden hiipuminen ja kiristyvät kauppakiistat. Myös Lähi-Idässä nähtiin voimakas lasku (52 %:sta 28 %:iin) alueen kasvaneen taloudellisen epävarmuuden vuoksi.    

Oman yrityksen kasvuun seuraavan 12 kuukauden aikana uskoo globaalisti 35 % vastaajista (42 % viime vuonna). Toimitusjohtajat pyrkivät kasvattamaan liikevaihtoa ensisijaisesti tehostamalla toimintaa (77 %) ja edistämällä orgaanista kasvua (71 %).

“Tulosten mukaan suomalaiset toimitusjohtajat odottavat muiden maiden kollegoitaan enemmän globaalin talouskasvun hidastuvan, mutta luottoa oman yrityksen kasvuun on huomattavasti globaalia keskiarvoa enemmän”, kommentoi PwC:n partneri Peter Sikow.

Toimitusjohtajien luottamuksen lasku on vaikuttanut kasvusuunnitelmiin myös kansainvälisesti. Yhdysvallat on täpärästi säilyttänyt asemansa maailman johtavana kasvumarkkinana: sen nimesi 27 % vastaajista, mutta luku on laskenut huomattavasti vuoden 2018 tasosta (46 %). Toiseksi houkuttelevin markkina on Kiina, jonka suosio laski vuoden aikana 33 %:sta 24 %:iin. Kaikkiaan tämän vuoden listan tähdeksi nousee Intia, joka on ohittanut Kiinan nopeimmin kasvavana suurena taloutena.

Kasvun uhkien taustalla taloudelliset tekijät

Kauppakiistat, poliittinen epävarmuus, populismin nousu ja protektionismi ovat syrjäyttäneet terrorismin, ilmastonmuutoksen ja kiristyvän verotuksen kymmenen kasvua uhkaavan tekijän listalla.

Kaikista toimitusjohtajista, jotka ovat erittäin huolissaan kauppakiistoista, 88 % seuraa levottomana erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltain välistä tilannetta. 98 % yhdysvaltalaisista ja 90 % kiinalaisista toimitusjohtajista kertoo olevansa näistä asioista huolissaan.

Suurin osa kiinalaisista toimitusjohtajista, jotka ovat erittäin huolissaan kauppakiistoista, reagoi tapahtumiin voimakkaasti: heistä 62 % on muokkaamassa toimitusketju- ja hankintastrategiaansa, ja 58 % on siirtämässä kasvustrategiansa painopisteitä muihin maihin.

Data- ja analytiikkaosaamisesta puutetta

Tämän vuoden selvityksessä pureuduttiin kahteen ajankohtaiseen aiheeseen – dataan ja analytiikkaan sekä tekoälyyn – tarkoituksena selvittää toimitusjohtajien näkemyksiä niihin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Kysymystä datan riittävyydestä käsiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Tämänvuotisten tulosten mukaan toimitusjohtajat kohtaavat edelleen samoja data- ja analytiikkaosaamiseen liittyviä rajoitteita kuin ennenkin. Huolimatta tuntuvista investoinneista IT-infrastruktuuriin toimitusjohtajat eivät saa päätöksenteon tueksi riittävästi oleellista dataa, jota tarvitaan liiketoiminnan kestävän menestyksen rakentamiseen pitkällä aikavälillä.

“Johtajien odotukset ovat kasvaneet teknologian kehityksen myötä. Yritysten analysointiosaaminen ei ole kehittynyt riittävän nopeasti kuluneen vuosikymmenen aikana tiedon määrän kasvaessa samaan aikaan räjähdysmäisesti”, Sikow sanoo.

Kysyttäessä oleellisen datan saamisen esteistä toimitusjohtajat mainitsevat tärkeimpinä syinä analysointiosaajien puutteen (54 %) sekä datan siiloutumisen (51 %) ja sen heikon luotettavuuden (50 %).

Tekoälyn mahdollisuuksiin uskotaan, harva hyödyntää kokonaisvaltaisesti     

85 % toimitusjohtajista uskoo tekoälyn muuttavan yrityksensä liiketoimintaa ratkaisevasti seuraavien viiden vuoden aikana. Lähes 66 % katsoo, että tekoälyllä on jopa internetiä suurempi vaikutus.

Näistä näkemyksistä huolimatta 23 %:lla toimitusjohtajista ei ole tällä hetkellä suunnitelmia käyttää tekoälyä, ja 35 % aikoo ryhtyä toimeen seuraavien kolmen vuoden aikana. Joka kolmas hyödyntää tekoälyä rajatusti ja vain yhdellä kymmenestä tekoäly on laajamittaisesti käytössä.

Lisätietoa:

Peter Sikow, PwC, 040 718 9692, peter.sikow@pwc.com

ceosurvey.pwc

 

Tietoa tutkimuksesta

PwC haastatteli 1 378:aa toimitusjohtajaa 91 maasta syys–lokakuussa 2018. Otos on painotettu kunkin maan bruttokansantuotteen mukaan, jotta kaikkien merkittävien alueiden toimitusjohtajien näkemykset voitaisiin esittää tasapuolisesti. Haastatteluista 10 % toteutettiin puhelimitse, 73 % verkossa ja 10 % postitse tai henkilökohtaisesti. Kaikki määrälliset haastattelut tehtiin luottamuksellisesti. Vastaajien edustamista yrityksistä 48 %:n liikevaihto oli vähintään miljardi dollaria, 36 %:n liikevaihto oli 100 miljoonasta miljardiin ja 15 %:n liikevaihto oli enintään 100 miljoonaa dollaria.  59 % oli yksityisomisteisia yrityksiä.

 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Johtajien odotukset ovat kasvaneet teknologian kehityksen myötä. Yritysten analysointiosaaminen ei ole kehittynyt riittävän nopeasti kuluneen vuosikymmenen aikana tiedon määrän kasvaessa samaan aikaan räjähdysmäisesti.
Peter Sikow, partneri, PwC