SSAB kasvattaa naisten osuutta ylimmässä johdossa

SSAB julkistaa uuden työntekijöiden sukupuolijakaumaa koskevan konsernitason tavoitteen, jonka mukaan naisten osuus ylimmän johdon tehtävissä on 30 % vuoden 2019 loppuun mennessä (21 % vuonna 2015). Yhtiölle, jolla on työntekijöitä yli 50 maassa, on tärkeää kehittää yrityskulttuuriaan niin, että se tukee moninaisuutta ja työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia edetä uralla.

SSAB:n tavoitteena on moninaisuuden ja laajan osallistumisen lisääminen yrityskulttuurinsa osana. Yhtenä aloitteena tavoitteen saavuttamiseksi on naistyöntekijöiden osuuden kasvattaminen konsernilaajuisesti. Työ halutaan aloittaa ylimmältä tasolta. Prosessia edistetään yhtiön sisäisellä vaatimuksella, jonka mukaan jokaista johtotason tehtävää haettaessa tulee olla vähintään yksi naiskandidaatti sekä mentorointiohjelmalla, jossa huomioidaan erityisesti naisjohtajuus.

”SSAB:lle on erittäin tärkeää houkutella, rekrytoida ja sitouttaa työntekijöitä, joilla on yhtiön ja terästeollisuuden kannalta oikeanlaista osaamista. Aluksi keskitymme sukupuolten väliseen tasa-arvoon, mutta SSAB:lle tasa-arvo merkitsee laajasti ajatellen kaikille yhtäläisten mahdollisuuksien edistämistä.” toteaa konsernin henkilöstöjohtaja Monika Gutén.

SSAB julkisti keväällä uuden kestävän kehityksen strategiansa, jossa esiteltiin mm. mitattavissa olevat ympäristötavoitteet. Yhtiö panostaa myös työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviin parannuksiin: SSAB:n tavoitteena on olla maailman turvallisin teräsyhtiö. Energia- ja raaka-aineintensiivisessä terästeollisuudessa SSAB:lle on erittäin tärkeää turvata yhtiön pitkän aikavälin kilpailuasema fokusoitumalla vahvasti kestävään kehitykseen. Lisäksi SSAB päivitti sosiaalisen vastuun tavoitteitaan, ml. kehityskeskusteluihin, liiketoimintaetiikkaan, hyvään liiketapaan (Code of Conduct) ja toimitusketjun hallintaan liittyviä tavoitteitaan.

Lisätietoa:

Atte Kaksonen, mediasuhteet Suomessa, +358 50 3143 634

Lehdistötiedote 20.5.2015: SSAB julkistaa uuden kestävän kehityksen strategian

Lisätietoa SSAB:n vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen mukaisesta työstä www.ssab.com/en/Sustainability/

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com.

Avainsanat:

Yrityksestä

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoatarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena onvahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa jatuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX NordicTukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com