SSAB ökar sitt fokus på mångfald och andelen kvinnor i ledande befattningar

SSAB AB sätter nytt mål för att öka andelen kvinnor i ledande befattningar. Målet är att kvinnor ska inneha 30 % (21 % 2015) av ledande befattningar inom företaget före utgången av 2019. Med en närvaro i över 50 länder vill SSAB öka sitt fokus på mångfald och lika möjligheter för alla anställda inom organisationen.

SSAB strävar efter att stärka mångfald och jämställdhet som en del i företagskulturen samt att säkra att alla kompetenser är representerade inom organisationen. Ett viktigt initiativ är att öka andelen kvinnliga anställda i företaget med början på högsta nivå. Processen kommer att prioriteras inom företaget med ett krav som innebär att det alltid ska finnas minst en kvinnlig kandidat för varje ledande befattning, samt med utveckling av ett internt mentorprogram med fokus på kvinnligt ledarskap.

“Det är oerhört viktigt för SSAB att kunna engagera, behålla och attrahera medarbetare med rätt kompetens som krävs i stålindustrin. I ett första skede kommer vi att fokusera på jämställdhet mellan könen, men för SSAB betyder jämställdhet att vi strävar efter att skapa en diversifierad arbetsplats där alla personer har samma förutsättningar”, säger Monika Gutén, Personaldirektör samt ansvarig för Shared Services.

Under våren lanserade SSAB sin nya hållbarhetsstrategi som innehåller uppsatta miljömål. Företaget fokuserar även på förbättringsarbete inom hälsa och säkerhet, med målet att bli världens säkraste stålföretag. I den energi- och resursintensiva stålindustrin är SSABs utökade hållbarhetsfokus avgörande för att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig position. SSAB har även uppdaterat sina mål kopplade till socialt ansvar, affärsetik, efterlevnad av SSABs Uppförandekod, mål för resultat- och planeringsamtal och uppföljning gentemot leverantörskedjan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marie Elfstrand, Director Media Relations and PR, tel. +46 702 797184

Pressmeddelande 20 maj 2015: SSAB lanserar ny hållbarhetsstrategi

Besök gärna SSABs hemsida för mer information om SSABs hållbarhetsarbete: www.ssab.com/sv/Hallbarhet

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com  

 

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera