Stora Enson organisaatiomuutos

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 31.3.2005 klo 17.00

Stora Enson organisaatiomuutos 

Stora Enso on tarkastanut organisaatiorakennettaan, koska osa 
yhtiön avainhenkilöistä saavuttaa eläkeiän seuraavan kolmen 
vuoden kuluessa. Ensimmäisenä eläkkeelle jää varatoimitusjohtaja 
Björn Hägglund 1.6.2005. 

Uusi organisaatiorakenne mahdollistaa avainjohtajille 
osaamisensa laajentamisen ja samalla vähentää organisaatiotasoja. 
Lisäksi kasvavien markkina-alueiden ja maailmanlaajuisten 
tuotedivisioonien kehittäminen helpottuu. 

Uusi organisaatiorakenne astuu voimaan 1.5.2005. 
 
Linjaorganisaatio
Aasian ja Tyynenmeren alueen sekä Latinalainen Amerikan 
divisioonat raportoivat jatkossa yhtiösuunnittelulle, jotta 
yhtiön laajentuminen kasvaville markkina-alueille, mukaan lukien 
Itä-Eurooppa, helpottuisi. Organisaatiomuutos mahdollistaa myös 
tuotedivisioonien aikaisempaa aktiivisemman osallistumisen 
laajentumishankkeisiin näillä markkinoilla.

Painopaperit, hienopaperit ja Pohjois-Amerikan tulosryhmä 
raportoivat kukin toimitusjohtajalle. Paperituotealueella tehty 
työ synergioiden löytämiseksi ja saavuttamiseksi divisioonien 
välillä jatkuu ja laajenee myös divisiooniin tai 
esikuntatoimintoihin, kuten yhtiösuunnitteluun ja 
markkinapalveluihin. Tällä tavoin varmistetaan, että 
paperituotealueella tehdyt menestyksekkäät aloitteet toteutetaan 
koko konsernissa. Näihin aloitteisiin kuuluvat Stora Enso 
Account Management (SEAM) -asiakkuuksien hallintamalli, jatkuva 
Why Paper -tutkimus paperin kysyntään vaikuttavista tekijöistä 
ja tuotantoyksiköiden kunnossapitostrategia.

Erikoispaperit siirretään osaksi pakkauskartonkeja ja 
tukkuritoiminta raportoi jatkossa hienopapereihin. 
Tukkuritoiminta pidetään kuitenkin erillisenä hienopaperit -
divisioonasta tavarantoimittaja- ja asiakaskontaktien vuoksi. 
Taloudellisen raportoinnin osalta nämä muutokset astuvat voimaan 
vuoden 2005 toiselta vuosineljännekseltä alkaen.

Esikuntatoiminnot
Esikuntatoiminnot, joiden lukumäärä laskee kahdeksasta kuuteen, 
raportoivat toimitusjohtajalle. 
Uudet esikuntatoiminnot ovat: 

- Rahoitus, taloushallinto, lakiasiat ja sijoittajasuhteet
- Informaatioteknologia, henkilöstö ja laatujohtaminen
- Markkinapalvelut (myyntiverkosto sekä kuljetus ja jakelu)
- Konserniviestintä
- Konsernin tukitoiminnot (ympäristö, energia, hankinta ja 
  tuotekehitys)
- Yhtiösuunnittelu

Nimitykset
Kai Korhonen, tällä hetkellä paperituotealueen johtaja, on 
nimitetty pakkauskartongeista vastaavaksi johtajaksi. Hän jatkaa 
yhtiön johtoryhmän jäsenenä.

Pekka Laaksonen, tällä hetkellä pakkauskartonkituotealueen 
johtaja, on nimitetty hienopapereista vastaavaksi johtajaksi. 
Hän jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsenenä.

Jussi Huttunen, tällä hetkellä hienopaperitulosryhmän johtaja, 
on nimitetty markkinapalveluista vastaavaksi johtajaksi. Hän 
jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsenenä. 

Arno Pelkonen, tällä hetkellä puutuoteet ja kuituhuolto -
tuotealueen johtaja, on nimitetty yhtiösuunnittelusta ja 
kasvavista markkina-alueista vastaavaksi johtajaksi. Hän jatkaa 
yhtiön johtoryhmän jäsenenä.

Elisabet Salander Björklund, tällä hetkellä Euroopan 
puunhankinnasta vastaava johtaja, on nimitetty puutuotteiden ja 
kuituhuollon johtajaksi. Hänestä tulee yhtiön johtoryhmän jäsen.

Christer Ågren, tällä hetkellä henkilöstöstä ja TQM:stä vastaava 
johtaja, on nimitetty informaatioteknologiasta, henkilöstöstä ja 
laatujohtamisesta vastaavaksi johtajaksi. Hänestä tulee yhtiön 
johtoryhmän jäsen.

Esko Mäkeläinen, rahoituksesta, taloushallinnosta ja 
lakiasioista vastaava johtaja, Lars Bengtsson, Pohjois-Amerikan 
liiketoiminnoista vastaava johtaja, Bernd Rettig, 
painopapereiden johtaja ja Yngve Stade, konsernin 
tukitoiminnoista vastaava johtaja, jatkavat yhtiön johtoryhmän 
jäseninä.

Per Ericson, tällä hetkellä paperituotealueen henkilöstöjohtaja 
ja konsernin henkilöstön kehityksestä vastaava johtaja, on 
nimitetty henkilöstöstä ja laatujohtamisesta vastaavaksi 
johtajaksi. Hänestä tulee yhtiön johtajiston jäsen.

Petri Wager, tällä hetkellä markkinapalveluista vastaava johtaja, 
on nimitetty Suomen, Baltian maiden ja Venäjän myynnistä 
vastaavaksi johtajaksi.

Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. +44 20 7016 3111
Christer Ågren, johtaja, henkilöstö ja TQM, 
puh. +44 20 7016 3150
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, 
puh. +44 20 7016 3146


STORA ENSO OYJ
Ulla Paajanen-Sainio      Jyrki Kurkinen

	

Tilaa