Stora Enson osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.10.2011 klo 13.00

 

 • Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos 204 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia, laskua vuodentakaisesta 51 milj. euroa kustannusinflaation ja epäsuotuisten valuuttakurssien seurauksena – merkittävä hintojen nousu kompensoi osittain liiketuloksen heikkenemistä  
 • NewPageen liittyvä 128 milj. euron kertaluonteinen erä vaikutti negatiivisesti tulokseen ennen veroja
 • Käyttöpääoman tehostamisen ansiosta vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli vahva 282 milj. euroa, rahavarat kasvoivat 1 181 milj. euroon
 • Tuotannon rajoituksia lisättiin kolmannella vuosineljänneksellä varastojen pienentämiseksi, ja rajoituksia jatketaan myös viimeisellä vuosineljänneksellä
 • Viimeisen vuosineljänneksen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia odotetaan heikkenevän jonkin verran vuodentakaisesta
 • Pakkausyhtiö Inpacin kauppa päätökseen, Montes del Platan tehdashanke Uruguayssa ja aaltopahvi-investointi Puolassa etenevät suunnitellusti
 • Vahva taloudellinen asema ja rahavarat luovat vankan pohjan kasvulle


Yhteenveto kolmannen neljänneksen tuloksesta

    7–9/11 4–6/11 7–9/10
Liikevaihto Milj. EUR 2 739,3 2 817,1 2 623,6
EBITDA ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia Milj. EUR 339,2 357,6 365,8
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia Milj. EUR 204,2 228,3 255,0
Liiketulos (IFRS) Milj. EUR 176,1 184,7 276,9
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR 110,9 181,8 220,4
Tulos ennen veroja Milj. EUR -17,3 150,1 225,8
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR 78,3 164,1 188,9
Tilikauden tulos Milj. EUR -49,9 136,0 194,3
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä EUR 0,10 0,21 0,23
Tulos/osake EUR -0,06 0,17 0,25
Kassatulos/osake (CEPS) ilman kertaluonteisia eriä EUR 0,27 0,39 0,40
ROCE ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia % 9,3 10,4 12,4

Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.
Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset tai alaskirjausten palautus, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä kerrotaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.


Markkinat
Verrattuna vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen

Tuote Markkina Kysyntä Hinta
Kuluttajapakkauskartonki Eurooppa vakaa korkeampi
Teollisuuspakkaukset Eurooppa vakaa huomattavasti korkeampi
Sanomalehtipaperi Eurooppa heikompi huomattavasti korkeampi
Päällystetty aikakauslehtipaperi Eurooppa jonkin verran heikompi korkeampi
Päällystämätön aikakauslehtipaperi Eurooppa jonkin verran heikompi korkeampi
Päällystetty hienopaperi Eurooppa heikompi jonkin verran alhaisempi
Päällystämätön hienopaperi Eurooppa jonkin verran heikompi korkeampi
Puutuotteet Eurooppa heikompi vakaa


Teollisuuden varastot olivat hieman pienemmät aikakauslehtipaperissa, pienemmät päällystetyssä hienopaperissa, muuttumattomat sanomalehtipaperissa ja puutuotteissa ja merkittävästi suuremmat päällystämättömässä hienopaperissa.

Verrattuna vuoden 2011 toiseen neljännekseen

Tuote Markkina Kysyntä Hinta
Kuluttajapakkauskartonki Eurooppa heikompi vakaa
Teollisuuspakkaukset Eurooppa vakaa vakaa
Sanomalehtipaperi Eurooppa huomattavasti heikompi vakaa
Päällystetty aikakauslehtipaperi Eurooppa jonkin verran heikompi vakaa
Päällystämätön aikakauslehtipaperi Eurooppa huomattavasti vahvempi vakaa
Päällystetty hienopaperi Eurooppa vahvempi jonkin verran alhaisempi
Päällystämätön hienopaperi Eurooppa heikompi vakaa
Puutuotteet Eurooppa huomattavasti heikompi jonkin verran alhaisempi


Teollisuuden varastot olivat merkittävästi pienemmät päällystetyssä hienopaperissa, pienemmät päällystämättömässä aikakauslehtipaperissa ja puutuotteissa, muuttumattomat päällystetyssä aikakauslehtipaperissa, hieman suuremmat päällystämättömässä hienopaperissa ja merkittävästi suuremmat sanomalehtipaperissa.

Stora Enson toimitukset ja tuotanto

  7–9/11 4–6/11 7–9/10 2010 1–9/11 1–9/10 Muutos %
7–9/11–
7–9/10
Muutos %
7–9/11–
4–6/11
Muutos %
1–9/11–
1–9/10
Paperin ja kartongin toimitukset (1 000 tonnia) 2 609 2 609 2 717 10 758 7 724 8 034 -4,0 0,0 -3,9
Paperi- ja kartonkituotanto (1 000 tonnia) 2 586 2 630 2 686 10 812 7 834 8 147 -3,7 -1,7 -3,8
Puutuotetoimitukset
(1 000 m3)
1 234 1 423 1 333 5 198 3 895 3 939 -7,4 -13,3 -1,1
Markkinasellun toimitukset
(1 000 tonnia)
281 247 242 1 009 841 764 16,1 13,8 10,1
Aaltopahvitoimitukset (milj. m2) 256 242 250 1 027 745 756 2,4 5,8 -1,5

 


Liikevaihdon muutoksen jakauma 7–9/2010–7–9/2011

  Liikevaihto
7–9/10, milj. EUR 2 623,6
Hinta ja jakauma, % 5
Valuutta, % -1
Volyymi, % 1
Muu liikevaihto*, % -
Yhteensä ennen rakennemuutoksia, % 5
Rakennemuutos**, % -1
Yhteensä, % 4
7–9/11, milj. EUR 2 739,3

*Raakapuu, energia, keräyspaperi, sivutuotteet jne.
**Tehtaiden sulkemiset, suuret investoinnit, yritysmyynnit ja -ostot


Avainluvut

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 7–9/10 1–9/11 1–9/10 2010 Muutos %
7–9/11–7–9/10
Muutos %
7–9/11–4–6/11
Muutos %
1–9/11–1–9/10
                   
Liikevaihto 2 739,3 2 817,1 2 623,6 8 283,3 7 611,7 10 296,9 4,4 -2,8 8,8
EBITDA ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 339,2 357,6 365,8 1 065,1 927,7 1 216,5 -7,3 -5,1 14,8
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 204,2 228,3 255,0 680,5 587,3 754,1 -19,9 -10,6 15,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia, % liikevaihdosta 7,5 8,1 9,7 8,2 7,7 7,3 -22,7 -7,4 6,5
Liiketulos (IFRS) 176,1 184,7 276,9 598,0 615,9 1 026,8 -36,4 -4,7 -2,9
Liiketulos (IFRS), % liikevaihdosta 6,4 6,6 10,6 7,2 8,1 10,0 -39,6 -3,0 -11,1
Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 110,9 181,8 220,4 505,9 558,7 745,7 -49,7 -39,0 -9,5
Tulos ennen veroja -17,3 150,1 225,8 318,8 536,7 925,9 -107,7 -111,5 -40,6
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä 78,3 164,1 188,9 417,7 478,3 627,0 -58,5 -52,3 -12,7
Tilikauden tulos -49,9 136,0 194,3 242,0 456,3 769,3 -125,7 -136,7 -47,0
                   
Investoinnit 79,9 85,4 73,5 222,6 261,6 400,4 8,7 -6,4 -14,9
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä 138,4 140,1 132,7 413,9 387,0 529,4 4,3 -1,2 7,0
                   
ROCE ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia, % 9,3 10,4 12,4 10,5 9,8 9,2 -25,0 -10,6 7,1
ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 8,0 9,8 13,2 10,1 10,6 10,3 -39,4 -18,4 -4,7
                   
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,10 0,21 0,23 0,53 0,60 0,79 -56,5 -52,4 -11,7
Tulos/osake, EUR -0,06 0,17 0,25 0,31 0,58 0,97 -124,0 -135,3 -46,6
Kassatulos/osake (CEPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,27 0,39 0,40 1,05 1,09 1,46 -32,5 -30,8 -3,7
CEPS, EUR 0,12 0,35 0,43 0,86 1,06 1,33 -72,1 -65,7 -18,9
                   
Oman pääoman tuotto (ROE), % -3,2 8,6 13,8 5,3 11,1 13,5 -123,2 -137,2 -52,3
Velkaantumisaste 0,45 0,41 0,43 0,45 0,43 0,39 4,7 9,8 4,7
Oma pääoma/osake, EUR 7,53 7,90 7,27 7,53 7,27 7,87 3,6 -4,7 3,6
Omavaraisuusaste, % 46,5 48,5 45,8 46,5 45,8 48,0 1,5 -4,1 1,5
                   
Henkilöstö keskimäärin 28 771 27 019 27 785 27 458 27 595 27 383 3,5 6,5 -0,5
Osakkeiden keskimääräinen määrä (milj.)                  
 kausittainen 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6      
 kumulatiivinen 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6      
 kumulatiivinen, laimennettu 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6      

Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset tai alaskirjausten palautus, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä kerrotaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.
Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.


Liiketuloksen täsmäytyslaskelma

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 7–9/10 2010 1–9/11 1–9/10 Muutos %
7–9/11–7–9/10
Muutos %
7–9/11–4–6/11
Muutos %
1–9/11–1–9/10
Toiminnan tulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 200,8 217,5 233,1 687,1 651,2 540,7 -13,9 -7,7 20,4
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen, ilman käyvän arvon muutoksia 3,4 10,8 21,9 67,0 29,3 46,6 -84,5 -68,5 -37,1
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 204,2 228,3 255,0 754,1 680,5 587,3 -19,9 -10,6 15,9
Käyvän arvon muutokset -28,1 -11,9 16,5 92,5 -23,6 50,6 -270,3 -136,1 -146,6
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 176,1 216,4 271,5 846,6 656,9 637,9 -35,1 -18,6 3,0
Liiketuloksen kertaluonteiset erät - -31,7 5,4 180,2 -58,9 -22,0 -100,0 100,0 -167,7
Liiketulos (IFRS) 176,1 184,7 276,9 1 026,8 598,0 615,9 -36,4 -4,7 -2,9


Vuoden 2011 kolmannen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen)
Liiketulos 204 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 51 milj. euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Liiketulosprosentti on näin ollen 7,5 (9,7).

Hintojen nousu paikallisissa valuutoissa ja hyvä tuotejakauma kasvattivat liiketulosta 142 milj. euroa, mutta toimitusten väheneminen pienensi liiketulosta 31 milj. euroa. Paperin ja kartongin tuotantoa rajoitettiin 9 % (8 %) ja sahatavaran tuotantoa 8 % (5 %) kapasiteetista.

Kemikaalien, kuitujen, kuljetusten ja muiden muuttuvien raaka-aineiden kustannukset olivat vuodentakaista suuremmat, mutta tuottavuuden parannukset ja kustannussäästötoimet korvasivat osittain kustannusten nousun. Muuttuvien kustannusten nousun kokonaisnettovaikutus paikallisissa valuutoissa oli 92 milj. euroa negatiivinen. Markkinasellun nettovaikutus pysyi vahvana ja samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Kiinteät kustannukset olivat vuoden 2010 kolmannen neljänneksen tasolla. Poistojen lisääntymisellä oli 11 milj. euron negatiivinen vaikutus vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä kirjattujen arvonalentumisen palautusten seurauksena.

Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon ja kustannuksiin oli 29 milj. euroa negatiivinen suojausten jälkeen. Lisäksi valuuttakursseilla oli 12 milj. euron negatiivinen vaikutus osakkuus- ja yhteisyrityksiin pääasiassa Veracelin Yhdysvaltain dollarin määräisten lainojen arvostuksesta johtuen.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 3 (22) milj. euroa.

Konserni kirjasi 7.9.2011 ilmoitetun mukaisesti 128 milj. euron (180 milj. Yhdysvaltain dollaria) varauksen negatiivisena kertaluonteisena eränä vuoden 2011 kolmannen neljänneksen tulokseen ennen veroja NewPage Corporationin hakeutuessa velkajärjestelymenettelyyn (Chapter 11) Yhdysvalloissa.

Nettorahoituserät olivat -193 (-51) milj. euroa. Nettokorkokustannukset nousivat 24 milj. eurosta 36 milj. euroon. Nettovaluuttakurssitappiot olivat 11 (18) milj. euroa ja nettotappio muista rahoituseristä oli 146 (9) milj. euroa sisältäen edellä mainitun 128 milj. euron negatiivisen varauksen NewPagen vuokrasopimuksen takauksen seurauksena. Jäljelle jäävä 18 milj. euron tappio liittyy pääasiassa korkojohdannaisten käyvän arvon muutokseen.

Konsernin sijoitettu pääoma 30.9.2011 oli 8 665 milj. euroa, jossa on nettomääräistä nousua 439 milj. euroa. Nousu johtui pääasiassa käyttöpääoman 250 milj. euron kasvusta, 240 milj. euron arvonalentumisen palautuksesta vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä, osakkuus- ja yhteisyritysten arvon 120 milj. euron noususta johtuen lähinnä Montes del Platan sellutehdashankkeeseen tehdystä oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta, 70 milj. euroa Inpacin ostosta ja PVO-arvostuserän 50 milj. euron kasvusta. Nousu kumoutui osittain nettovaikutukseltaan 230 milj. euron erällä, joka johtui poistoihin verrattuna vähäisistä investoinneista, sekä Brasilian realin, Ruotsin kruunun ja Puolan zlotyn heikkenemisestä johtuvasta 90 milj. euron erällä.

Tammi–syyskuun 2011 tulos (verrattuna tammi–syyskuuhun 2010)
Liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta 672 milj. euroa 8 283 milj. euroon. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia nousi 93 milj. euroa 681 milj. euroon. Huomattavasti korkeammat myyntihinnat paikallisissa valuutoissa ja hyvä tuotejakauma ylittivät muuttuvien kustannusten nousun ja valuuttakurssien epäsuotuisan vaikutuksen vertailuajankohtaan nähden.

Vuoden 2011 kolmannen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2011 toiseen neljännekseen)
Liikevaihto laski 78 milj. euroa edellisestä neljänneksestä ja oli 2 739 milj. euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 24 milj. euroa pienempi kuin edellisellä neljänneksellä eli 204 milj. euroa. Kiinteiden kustannusten vähennykset eivät kompensoineet varaston hallitsemiseksi tehtyjen merkittävästi suurempien tuotannonrajoitusten vaikutuksia.

Pääomarakenne

Milj. EUR 30.9.2011 30.6.2011 31.12.2010 30.9.2010
Operatiiviset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 6 155,1 6 289,1 6 445,2 6 065,7
Osakkuus- ja yhteisyritykset 1 726,8 1 716,0 1 744,0 1 656,7
Käyttöpääoma, netto 1 586,5 1 653,0 1 399,3 1 389,5
Pitkäaikaiset korottomat erät, netto -435,6 -450,9 -493,9 -474,3
Sidottu pääoma 9 032,8 9 207,2 9 094,6 8 637,6
Verovelat, netto -367,4 -368,2 -429,9 -411,2
Sijoitettu pääoma 8 665,4 8 839,0 8 664,7 8 226,4
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 5 934,5 6 229,2 6 202,9 5 731,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 83,4 49,1 51,8 50,2
Korolliset nettovelat 2 647,5 2 560,7 2 410,0 2 444,8
Rahoitus yhteensä 8 665,4 8 839,0 8 664,7 8 226,4


Rahoitus vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä (verrattuna vuoden 2011 toiseen neljännekseen)
Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 362 (207) milj. euroa käyttöpääoman hallinnan seurauksena. Rahavirta investointien jälkeen oli 282 (122) milj. euroa. Konsernin korolliset nettovelat kasvoivat 87 milj. euroa 2 648 milj. euroon NewPagen vuokrasopimuksen takaukseen liittyvän varauksen ja Inpacin hankinnan seurauksena.

Käyttämättömät luottolimiitit yhteensä pysyivät muuttumattomina 700 milj. eurossa. Rahavarat ilman käytettyjä luottolimiittejä pysyivät vahvana 1 181 milj. eurossa, joka on 185 milj. euroa enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Stora Ensolla on lisäksi käytettävissä erilaisia pitkäaikaisia rahoituslähteitä 550 milj. euroon saakka.

Syyskuussa 2011 Stora Enso nosti IKB Deutsche Industriebankilta 30 milj. euron pitkäaikaisen lainan rahoittaakseen joulukuussa 2010 ilmoitetun sanomalehtipaperikoneinvestoinnin Sachsenin tehtaalla Saksassa.

Velkaantumisaste 30.9.2011 oli 0,45 (0,41). Muutos oli seurausta kolmannella neljänneksellä rahoitusvelaksi kirjatusta NewPagen vuokrasopimuksen takauksen 128 milj. euron varauksesta, valuuttojen 96 milj. euron negatiivisesta nettovaikutuksesta omaan pääomaan muuntoerojen suojausten jälkeen sekä PVO-arvostuserän 86 milj. euron laskusta.

Rahavirta

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 7–9/10 2010 1–9/11 1–9/10 Muutos %
7–9/11–7–9/10
Muutos %
7–9/11–
4–6/11
Muutos %
1–9/11–
1–9/10
Liiketulos 176,1 184,7 276,9 1 026,8 598,0 615,9 -36,4 -4,7 -2,9
Poistot ja muut ei-kassavaikutteiset erät 145,7 182,5 100,2 172,4 432,8 302,7 45,4 -20,2 43,0
Käyttöpääoman muutos 40,1 -160,0 -73,2 -207,1 -298,8 -191,0 154,8 125,1 -56,4
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 361,9 207,2 303,9 992,1 732,0 727,6 19,1 74,7 0,6
Investoinnit -79,9 -85,4 -73,5 -400,4 -222,6 -261,6 -8,7 6,4 14,9
Rahavirta investointien jälkeen 282,0 121,8 230,4 591,7 509,4 466,0 22,4 131,5 9,3


Investoinnit tammi–syyskuussa 2011
Vuoden 2011 kolmen ensimmäisen neljänneksen investoinnit olivat yhteensä 223 milj. euroa, mikä on 51 % saman jakson poistoista. Konsernin koko vuoden 2011 investointiennuste on muuttunut toisella neljänneksellä esitetystä 500 milj. euron arviosta noin 450 milj. euroon. Muutos ei vaikuta strategisten hankkeiden ajoituksiin. Vuotuiset poistot tulevat olemaan noin 560 milj. euroa vuonna 2011. Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Montes del Plata -yhteisyritykseen Uruguayssa tulevat olemaan noin 120 milj. euroa. Lähes 80 % investoinneista mukaan lukien oman pääoman ehtoiset sijoitukset kohdennetaan vuonna 2011 korkean tuoton strategisille kasvualueille.

Vuoden 2011 kolmen ensimmäisen neljänneksen tärkeimmät hankkeet olivat voimalaitokset, aaltopahvin raaka-ainetta tuottava kone Ostrołękassa ja Skoghallin puuvarastoinvestointi.

Lyhyen aikavälin näkymät

Kysyntä (verrattuna vuoden 2010 viimeiseen neljännekseen)
Kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan heikkenevän vuodentakaisesta sekä kausiluonteisesti edellisestä neljänneksestä. Teollisuuspakkausten kysynnän odotetaan heikkenevän hieman. Euroopassa kysynnän odotetaan heikkenevän merkittävästi sanomalehtipaperin ja päällystetyn aikakauslehtipaperin osalta sekä heikkenevän päällystämättömän aikakauslehtipaperin osalta. Päällystetyn hienopaperin kysynnän odotetaan pysyvän ennallaan ja päällystämättömän hienopaperin heikkenevän jonkin verran. Puutuotteiden kysynnän odotetaan heikkenevän.

Hinnat (verrattuna vuoden 2011 kolmanteen neljännekseen)
Hintojen odotetaan pysyvän ennallaan kuluttajapakkauskartongin osalta ja laskevan teollisuuspakkausten osalta. Euroopassa hintojen odotetaan pysyvän ennallaan sanomalehtipaperissa, aikakauslehtipaperissa ja päällystetyssä hienopaperissa, laskevan hieman päällystämättömässä hienopaperissa ja laskevan puutuotteissa.

Kuluttajapakkauskartongin proaktiivisten toimien asiakkaiden ja omien varastojen vähentämiseksi odotetaan johtavan vuodentakaiseen verrattuna merkittävästi pienempään liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia.

Konserni ennakoi koko vuoden 2011 kustannusinflaation ilman sisäisiä toimenpiteitä pysyvän muuttumattomana noin 4 %:ssa. Toimenpiteitä kustannusinflaation hillitsemiseksi jatketaan. Varastotasojen kontrolloimiseksi tehtyjä tuotannonrajoituksia lisättiin kolmannella vuosineljänneksellä, ja niitä jatketaan vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä. Kuten kolmannellakin vuosineljänneksellä, valuuttakursseilla odotetaan olevan negatiivinen vaikutus tulokseen vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä.

Heikkenevän kustannusinflaation ja merkittävien tuotannonrajoitusten vaikutukset ylittävät vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä hintojen nousun myönteiset seuraukset vuoden takaiseen verrattuna, ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia odotetaan olevan jonkin verran pienempi kuin vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä.

Segmentit vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen

Kuluttajapakkauskartonki
Kuluttajapakkauskartonki valmistaa kaikkia keskeisiä kuluttajapakkauskartonkilaatuja, kuten nestepakkauskartonkia, elintarvikepakkauskartonkia, graafisia kartonkeja sekä taivekartonkia elintarvikkeiden, savukkeiden, lääkkeiden, kosmetiikan ja luksustuotteiden pakkauksiin.
 


Milj. EUR
7–9/11 4–6/11 7–9/10 2010 1–9/11 1–9/10 Muutos %
7–9/11–7–9/10
Muutos %
7–9/11–4–6/11
Muutos %
1–9/11–
1–9/10
Liikevaihto 626,2 662,2 593,8 2 314,7 1 935,4 1 703,2 5,5 -5,4 13,6
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 102,2 122,8 109,8 410,4 359,1 320,3 -6,9 -16,8 12,1
Liiketulos* 64,4 84,5 77,6 277,1 244,7 225,0 -17,0 -23,8 8,8
 % liikevaihdosta 10,3 12,8 13,1 12,0 12,6 13,2 -21,4 -19,5 -4,5
ROOC, %** 17,5 22,6 24,1 21,1 22,3 24,3 -27,4 -22,6 -8,2
Paperin ja kartongin toimitukset, 1 000 t*** 583 627 594 2 326 1 804 1 735 -1,9 -7,0 4,0
Paperin ja kartongin tuotantomäärät, 1 000 t*** 575 603 579 2 367 1 823 1 771 -0,7 -4,6 2,9
Markkinasellun toimitukset, 1 000 t 112 98 86  388 330 283  30,2 14,3 16,6

* Ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia ** ROOC = 100 % x liiketulos/sidottu pääoma
*** Ilman sellua

 

 • Ruotsissa Skoghallin tehtaan investointihanke etenee suunnitellusti.
 • Skoghallin tehtaalla toteutetaan vuotuinen huoltoseisokki vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä.

 

Kuluttajapakkauskartongin liikevaihto oli 626 milj. euroa, joka oli 6 % suurempi kuin vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Liiketulos oli 64 milj. euroa eli 13 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Korkeammat myyntihinnat ja markkinasellun toimitusmäärien kasvu eivät täysin kompensoineet muuttuvien ja kiinteiden kustannusten nousua, suurempia poistoja ja varastojen hallinnasta johtunutta kartongin volyymien laskua.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 7–9/2011 verrattuna 7–9/2010 Kysyntä 7–9/2011 verrattuna
4–6/2011
Hinta 7–9/2011 verrattuna
7–9/2010
Hinta 7–9/2011 verrattuna 4–6/2011
Kuluttaja-pakkauskartonki Eurooppa vakaa heikompi korkeampi vakaa

Teollisuuspakkaukset
Teollisuuspakkaukset valmistaa aaltopahvipakkauksia ja aaltopahvin raaka-ainetta, hylsyjä ja hylsykartonkia, paperisäkkejä sekä säkki- ja voimapaperia.
 


Milj. EUR
7–9/11 4–6/11 7–9/10 2010 1–9/11 1–9/10 Muutos %
7–9/11–7–9/10
Muutos %
7–9/11–
4–6/11
Muutos
%
 1–9/11–
1–9/10
Liikevaihto 253,8 240,0 225,4 949,5 737,2 707,8 12,6 5,8 4,2
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 34,3 33,3 30,2 114,0 99,8 79,7 13,6 3,0 25,2
Liiketulos* 20,1 19,5 18,7 65,5 59,0 43,5 7,5 3,1 35,6
 % liikevaihdosta 7,9 8,1 8,3 6,9 8,0 6,1 -4,8 -2,5 31,1
ROOC, %** 11,6 11,7 12,0 11,0 11,7 9,8 -3,3 -0,9 19,4
Paperin ja kartongin toimitukset, 1 000 t 189 194 196 864 588 669 -3,6 -2,6 -12,1
Paperin ja kartongin tuotantomäärät, 1 000 t 193 195 196 871 594 677 -1,5 -1,0 -12,3
Aaltopahvin toimitukset, milj. m2 256 242 250 1 027 745 756 2,4 5,8 -1,5
Aaltopahvin tuotantomäärät, milj. m2 251 242 253 1 033 742 761 -0,8 3,7 -2,5

* Ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia **ROOC = 100 % x liiketulos/sidottu pääoma
 

 • Stora Enso sai heinäkuussa 2011 päätökseen 51 % osuuden oston kiinalaisesta pakkausyhtiö Inpac Internationalista. Integraatio etenee hyvin ja lisää liiketoiminnan odotetaan kasvavan.

 

Teollisuuspakkausten liikevaihto oli 254 milj. euroa, joka oli 13 % suurempi kuin vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Liiketulos oli 20 milj. euroa eli 8 % suurempi kuin vuosi sitten, kun korkeammat myyntihinnat paikallisissa valuutoissa ylittivät raaka-ainekustannusten nousun.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 7–9/2011 verrattuna 7–9/2010 Kysyntä 7–9/2011 verrattuna
4–6/2011
Hinta 7–9/2011 verrattuna
7–9/2010
Hinta 7–9/2011 verrattuna 4–6/2011
Teollisuus-pakkaukset Eurooppa vakaa vakaa huomattavasti korkeampi vakaa

Sanomalehti- ja kirjapaperi
Sanomalehti- ja kirjapaperi tuottaa laajaa valikoimaa sanomalehti- ja erikoissanomalehtipapereita sekä kirja- ja luettelopaperilaatuja.
 


Milj. EUR
7–9/11 4–6/11 7–9/10 2010 1–9/11 1–9/10 Muutos %
7–9/11–7–9/10
Muutos %
7–9/11–
4–6/11
Muutos %
1–9/11–1–9/10
Liikevaihto 330,7 334,6 322,9 1 261,6 979,8 935,4 2,4 -1,2 4,7
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 56,6 50,4 23,6 80,6 152,4 60,0 139,8 12,3 154,0
Liiketulos* 33,6 27,5 0,1 -10,8 87,1 -8,1 n/m 22,2 n/m
 % liikevaihdosta 10,2 8,2 0,0 -0,9 8,9 -0,9 n/m 24,4 n/m
ROOC, %** 14,5 11,6 0,0 -1,1 12,5 -1,1 n/m 25,0 n/m
Paperin toimitukset,
1 000 t
574 585 649 2 576 1 713 1 918 -11,6 -1,9 -10,7
Paperin tuotantomäärät, 1 000 t 577 581 653 2 554 1 716 1 935 -11,6 -0,7 -11,3

* Ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia **ROOC = 100 % x liiketulos/sidottu pääoma
 

 • Teollisuuden varastot olivat vuoden 2010 kolmannen neljänneksen tasolla mutta huomattavasti suuremmat kuin edellisellä neljänneksellä.

 

Sanomalehti- ja kirjapaperin liikevaihto oli 331 milj. euroa, joka oli 2 % suurempi kuin vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Liiketulos oli 34 milj. euroa eli 34 milj. euroa vuodentakaista enemmän, kun korkeammat myyntihinnat paikallisissa valuutoissa ja pienemmät kiinteät kustannukset ylittivät muuttuvien kustannusten nousun pääasiassa keräyspaperissa. Varkauden tehtaan sanomalehtipaperikoneiden pysyvä sulkeminen vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lopussa ja Maxaun tehtaan sanomalehtipaperikoneen pysyvä sulkeminen Saksassa marraskuun 2010 lopussa vähensivät tuotantomääriä vuodentakaisesta.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 7–9/2011 verrattuna
7–9/2010
Kysyntä 7–9/2011 verrattuna 4–6/2011 Hinta 7–9/2011 verrattuna 7–9/2010 Hinta 7–9/2011 verrattuna 4–6/2011
Sanomalehti-paperi Eurooppa heikompi huomattavasti heikompi huomattavasti korkeampi vakaa
Sanomalehti-paperi Euroopan ulkopuolinen markkina heikompi vakaa jonkin verran korkeampi jonkin verran korkeampi

Aikakauslehtipaperi
Aikakauslehtipaperi valmistaa päällystämätöntä aikakauslehtipaperia lähinnä aikakauslehtiin ja mainospainotuotteisiin sekä päällystettyä matta-, silkki- ja kiiltäväpintaista aikakauslehtipaperia erikois- ja yleisaikakauslehtiin, liitteisiin, tuotekuvastoihin ja aikakauslehtien kansiin.
 


Milj. EUR
7–9/11 4–6/11 7–9/10 2010 1–9/11 1–9/10 Muutos %
7–9/11–7–9/10
Muutos %
7–9/11–4–6/11
Muutos
%
1–9/11–
1–9/10
Liikevaihto 562,0 517,2 541,0 2 054,2 1 561,2 1 506,7 3,9 8,7 3,6
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 74,1 58,7 71,1 191,9 187,1 144,4 4,2 26,2 29,6
Liiketulos* 48,3 33,9 45,5 90,9 110,4 71,4 6,2 42,5 54,6
 % liikevaihdosta 8,6 6,6 8,4 4,4 7,1 4,7 2,4 30,3 51,1
ROOC, %** 14,4 10,1 13,7 7,1 10,9 7,3 5,1 42,6 49,3
Paperin toimitukset,
1 000 t***
641 577 613 2 396 1 721 1 737 4,6 11,1 -0,9
Paperin tuotantomäärät,
1 000 t***
619 601 616 2 398 1 778 1 780 0,5 3,0 -0,1
Markkinasellun toimitukset, 1 000 t 131 128 141  526 410 413  -7,1 2,3 -0,7

* Ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia ** ROOC = 100 % x liiketulos/sidottu pääoma
*** Ilman sellua

 

 • Kvarnsvedenin tehdas Ruotsissa on lanseerannut uuden päällystämättömän aikakauslehtipaperilaadun, jossa yhdistyvät korkea vaaleusaste ja ylivoimainen kiilto.
 • Teollisuuden varastot olivat hieman vuodentakaista pienemmät. Päällystetyssä aikakauslehtipaperissa teollisuuden varastot olivat edellisen neljänneksen tasolla ja päällystämättömässä aikakauslehtipaperissa pienemmät kuin edellisellä neljänneksellä.
 • Sunilan sellutehtaan vuotuinen huoltoseisokki toteutetaan aikataulun mukaisesti vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä.

 

Aikakauslehtipaperisegmentin liikevaihto oli 562 milj. euroa, joka oli 4 % suurempi kuin vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Liiketulos oli 48 milj. euroa eli vuodentakaiseen verrattuna 3 milj. euroa suurempi korkeampien myyntihintoje paikallisissa valuutoissa ylittäessä muuttuvien kustannusten nousun ja epäsuotuisien valuuttakurssien vaikutuksen.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 7–9/2011 verrattuna 7–9/2010 Kysyntä 7–9/2011 verrattuna
4–6/2011
Hinta 7–9/2011 verrattuna
7–9/2010
Hinta 7–9/2011 verrattuna 4–6/2011
Päällystetty aikakauslehti-paperi Eurooppa jonkin verran heikompi jonkin verran heikompi korkeampi vakaa
Päällystetty aikakauslehti-paperi Latinalainen Amerikka vakaa vahvempi jonkin verran korkeampi vakaa
Päällystämätön aikakauslehti-paperi Eurooppa jonkin verran heikompi huomattavasti vahvempi korkeampi vakaa
Päällystämätön aikakauslehti-paperi Kiina huomattavasti vahvempi heikompi jonkin verran korkeampi jonkin verran alhaisempi

Hienopaperi
Hienopaperi valmistaa korkealaatuisia graafisia ja toimistopapereita painotaloille, kustantamoille, kirjekuorien valmistajille, toimistotarvikevalmistajille sekä paperi- ja toimistotarviketukkureille.
 


Milj. EUR
7–9/11 4–6/11 7–9/10 2010 1–9/11 1–9/10 Muutos %
7–9/11–7–9/10
Muutos %
7–9/11–4–6/11
Muutos
%
1–9/11–
1–9/10
Liikevaihto 529,6 532,2 563,3 2 125,7 1 625,1 1 592,2 -6,0 -0,5 2,1
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 60,4 71,5 90,8 344,5 234,3 253,9 -33,5 -15,5 -7,7
Liiketulos* 37,8 48,7 70,9 259,4 166,4 191,8 -46,7 -22,4 -13,2
 % liikevaihdosta 7,1 9,2 12,6 12,2 10,2 12,0 -43,7 -22,8 -15,0
ROOC, %** 15,8 20,2 30,5 27,4 23,3 27,9 -48,2 -21,8 -16,5
Paperin toimitukset, 1 000 t*** 622 626 665 2 596 1 898 1 975 -6,5 -0,6 -3,9
Paperin tuotantomäärät,
1 000 t***
622 650 642 2 622 1 923 1 984 -3,1 -4,3 -3,1
Markkinasellun toimitukset, 1 000 t 38 21 15  95 101 68  153,3 81,0 48,5

* Ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia ** ROOC = 100 % x liiketulos/sidottu pääoma
*** Ilman sellua

 

 • Päällystettyä hienopaperia valmistavien tehtaiden väliset tuotevaihdot ovat parantaneet kapasiteetin käyttöasteen joustavuutta. Uetersenin tehdas Saksassa lisää erikoispaperituotantoa ja samanaikaisesti Stora Enso vähentää päällystetyn hienopaperin tuotantokapasiteettia noin 140 000 tonnilla vuosittain.
 • Eri tehtailla on käynnissä kustannustehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
 • Päällystetyn hienopaperin teollisuuden varastot olivat pienemmät kuin vuosi sitten ja huomattavasti pienemmät kuin edellisellä neljänneksellä.
 • Päällystämättömän hienopaperin teollisuuden varastot olivat huomattavasti suuremmat kuin vuosi sitten ja hieman suuremmat kuin edellisellä neljänneksellä.
 • Veitsiluodon tehtaan vuotuinen huoltoseisokki toteutetaan vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä.
 • Viimeisellä neljänneksellä on odotettavissa tuotannonrajoituksia rahavirran turvaamiseksi ja varastojen tasapainottamiseksi.

 

Hienopaperin liikevaihto oli 530 milj. euroa, joka oli 6 % pienempi kuin vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Liiketulos oli 38 milj. euroa eli 33 milj. euroa pienempi kuin vuosi sitten, kun korkeammat myyntihinnat paikallisissa valuutoissa eivät pystyneet täysin kompensoimaan korkeampia muuttuvia kustannuksia pääasiassa kemikaaleissa sekä epäsuotuisten valuuttakurssien, pienempien toimitusmäärien ja varastojen hallitsemiseksi tehtyjen varhaisten tuotannonrajoitusten vaikutuksia. Vuotuiset huoltoseisokit Suzhoun tehtaalla Kiinassa sekä Varkauden ja Oulun tehtailla saatiin päätökseen vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 7–9/2011 verrattuna 7–9/2010 Kysyntä 7–9/2011 verrattuna
4–6/2011
Hinta 7–9/2011 verrattuna
7–9/2010
Hinta 7–9/2011 verrattuna 4–6/2011
Päällystetty hienopaperi Eurooppa heikompi vahvempi jonkin verran alhaisempi jonkin verran alhaisempi
Päällystetty hienopaperi Kiina vahvempi vahvempi jonkin verran alhaisempi alhaisempi
Päällystämätön hienopaperi Eurooppa jonkin verran heikompi heikompi korkeampi vakaa

Puutuotteet
Puutuotteet valmistaa puupohjaisia tuotteita rakennus- ja sisustusalojen tarpeisiin sekä kiinteitä biopolttoaineita energiasektoria varten. Kierrätettävät tuotteet valmistetaan uusiutuvista ja korkealaatuisista raaka-aineista, eurooppalaisesta männystä ja kuusesta.
 


Milj. EUR
7–9/11 4–6/11 7–9/10 2010 1–9/11 1–9/10 Muutos %
7–9/11–7–9/10
Muutos %
7–9/11–4–6/11
Muutos
%
1–9/11–
1–9/10
Liikevaihto 414,0 465,4 424,1 1 588,7 1 289,1 1 178,4 -2,4 -11,0 9,4
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 19,6 44,7 35,2 110,7 86,9 89,6 -44,3 -56,2 -3,0
Liiketulos* 9,8 35,2 25,2 70,9 56,8 60,7 -61,1 -72,2 -6,4
 % liikevaihdosta 2,4 7,6 5,9 4,5 4,4 5,2 -59,3 -68,4 -15,4
ROOC, %** 6,7 23,9 16,8 12,3 13,0 13,8 -60,1 -72,0 -5,8
Toimitukset, 1 000 m3 1 199 1 379 1 299 5 057 3 777 3 834 -7,7 -13,1 -1,5

* Ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia **ROOC = 100 % x liiketulos/sidottu pääoma

 

 • Puutuotteet käynnistää useita toimenpiteitä ehkäistäkseen katteiden heikkenemistä:

o Ruotsissa sijaitsevan Kopparforsin sahan pysyvää sulkemista on aikaistettu lokakuulle aiemmin ilmoitetun vuoden 2011 lopun sijaan, mutta pellettitehdas jatkaa toimintaa vuoden 2011 loppuun saakka.

o Osa Honkalahden sahan jatkojalostustoiminnoista suunnitellaan uudelleenjärjestävän vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä.

o Useissa eurooppalaisissa toimipaikoissa on paineita tuotannon lisärajoituksille riippuen tuote- ja raaka-ainekehityksestä. Kaikki valtuutukset lomautuksille ovat jo käytössä Suomessa, ja Itävallassa on vähennetty työvuoroja.

 • Teollisuuden varastot olivat samalla tasolla kuin vuosi sitten ja pienemmät kuin edellisellä neljänneksellä.
 • Stora Enso rakentaa uuden yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon tehtaan Zdírecin sahalle Tšekkiin. 21 miljoonan euron investointi tehostaa tehtaan energiantuotantoa ja -käyttöä parantamalla lämmön saatavuutta.
 • Lontoossa ja Wienissä on käynnissä suuria ristiinliimattuihin puulevyihin (CLT) perustuvia hankkeita. Syyskuussa Stora Enson Puutuotteet ilmoitti osallistuvansa Espooseen rakennettavan Suomen luontokeskus Haltian rakentamiseen. Luontokeskus on ensimmäinen CLT-elementtitekniikalla rakennettava julkinen rakennus Suomessa.
 • Stora Enso suunnittelee yhteistyössä SRV:n kanssa ainutlaatuisen puukaupunkihankkeen, Wood Cityn toteuttamista Helsinkiin.

 

Puutuotteiden liikevaihto oli 414 milj. euroa, joka oli 2 % pienempi kuin vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Liiketulos oli 10 milj. euroa eli 15 milj. euroa pienempi kuin vuotta aiemmin, mikä johtui pääasiassa toimitusmäärien laskusta.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 7–9/2011 verrattuna
7–9/2010
Kysyntä 7–9/2011 verrattuna 4–6/2011 Hinta 7–9/2011 verrattuna
7–9/2010
Hinta 7–9/2011 verrattuna 4–6/2011
Puutuotteet Eurooppa heikompi huomattavasti heikompi vakaa jonkin verran alhaisempi
Puutuotteet Aasia,
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka
huomattavasti heikompi huomattavasti heikompi vakaa vakaa


Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät
Keskeiset lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät talouden epävarmuuden jatkumiseen ja sen mahdolliseen vaikutukseen konsernin tuotteiden kysynnälle.

Energiaherkkyysanalyysi vuodelle 2011: sähkön, lämmön, öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden markkinahintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus vuoden 2011 liiketulokseen olisi negatiivinen noin 22 milj. euroa suojausvaikutuksen jälkeen.

Puuraaka-aineen herkkyysanalyysi vuodelle 2011: puun hintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus vuoden 2011 liiketulokseen olisi negatiivinen noin 230 milj. euroa.

Selluherkkyysanalyysi vuodelle 2011: sellun vuotuisten keskihintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus vuoden 2011 liiketulokseen olisi positiivinen noin 54 milj. euroa.

Energian, puuraaka-aineen tai sellun hintojen laskun vaikutus olisi vastakkainen.

Valuuttakurssien herkkyysanalyysi seuraaville 12 kuukaudelle: Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistuminen suhteessa euroon vaikuttaisi välittömästi vuotuiseen liiketulokseen positiivisesti noin 104 milj. euroa. Ruotsin kruunun vaikutus olisi 79 milj. euroa negatiivinen ja Englannin punnan 57 milj. euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen. Luvut ovat ennen suojausvaikutusta ja olettaen, että ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia.

Tapahtumia kolmannen vuosineljänneksen aikana
Stora Enso ilmoitti 30.9.2011, että Stora Enson ja Araucon yhteisyritys Montes del Platan sellutehdasprojekti etenee ja projektin ulkopuolinen rahoitus on saatu järjestettyä. Montes del Plata on allekirjoittanut lainasopimukset, ja osana rahoitusjärjestelyjä Stora Enso on sitoutunut takaamaan 50 prosenttia Montes del Platan nostamasta 1 354 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lainasta. Stora Enson 50 prosentin osuus kokonaistakauksesta on enimmillään 677 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (498 milj. euroa).

Veracel
Stora Enso ilmoitti 11.7.2008 liittovaltion tuomarin Brasiliassa antamasta päätöksestä, jonka mukaan Bahian osavaltion Stora Enson Veracel-yhteisyrityksen toiminnalle myöntämät luvat eivät olleet laillisia. Lisäksi tuomari määräsi Veracelin ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin, kuten luonnonmetsän istuttamiseen osaan Veracelin puuviljelmistä. Yhtiölle määrättiin myös mahdollinen 20 milj. Brasilian realin (9 milj. euron) sakko. Veracel kiistää päätöksen ja on tehnyt siitä valituksen. Veracel toimii täysin kaikkien Brasilian lakien mukaisesti ja on saanut toimivaltaisilta viranomaisilta kaikki tarvittavat ympäristö- ja liiketoimintaluvat teollisuustoiminnoille ja puuviljelmille. Marraskuussa 2008 tuomioistuin lykkäsi päätöksen täytäntöönpanoa. Veracel ei ole kirjannut varauksia uudelleenmetsittämisen tai mahdollisten sakkojen varalle.

Bahian osavaltion tuomari antoi 30.9.2009 väliaikaisen päätöksen, joka määrää Bahian hallintoa olemaan myöntämättä Veracelille uusia istutuslupia Eunápolisin kunnassa. Päätös on vastaus valtionsyyttäjän väitteille, joiden mukaan Veracelin istutukset ylittävät lainmukaiset rajat. Veracel torjuu väitteet. Osavaltion ympäristöviranomaisen laatima dokumentaatio tukee Veracelin asemaa.

Joukkokanteet Yhdysvalloissa
Yhdysvalloissa vuosina 2002 ja 2003 tapahtuneen aikakauslehtipaperimyynnin yhteydessä Stora Enso joutui useiden joukkokanteiden (ja muiden siviilikanteiden) kohteeksi Yhdysvalloissa. Niissä useat eri aikakauslehtipaperin ostajat vaativat vahingonkorvauksia väitetyistä kartellirikkomuksista. Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin antoi 14.12.2010 ns. summary judgement -päätöksen, jota Stora Enso oli vaatinut suorien ostajien joukkokanteiden hylkäämiseksi. Päätös, josta kantajat ovat valittaneet, merkitsee, että oikeus on tehnyt päätöksen Stora Enson eduksi ja katsonut suorien ostajien joukkokanteiden olevan vailla oikeudellista perustetta. Lisäksi suurin osa epäsuorien ostajien kanteista on hylätty ratkaisulla, joka kuitenkin voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn, jos kantajien valitus suorien ostajien tapauksessa menee läpi. Jos valitus ei mene läpi, päätös on myös vahva oikeusperuste kaikkien jäljellä olevien siviiliprosessien lopulliseksi hylkäämiseksi. Stora Enso ei ole tehnyt kyseisille kanteille kirjanpidollisia varauksia.

Oikeudenkäyntimenettely Suomessa
Markkinaoikeus määräsi 3.12.2009 Stora Ensolle seuraamusmaksun kilpailulain rikkomisesta Suomen raakapuumarkkinoilla 1997–2004. Stora Enso ei valittanut päätöksestä.

Metsähallitus käynnisti 31.3.2011 oikeudenkäyntimenettelyn Stora Ensoa, UPM:ää ja Metsäliittoa vastaan. Se vaatii yhteensä 283 miljoonan euron korvauksia vahingoista, joiden väitetään syntyneen kilpailulain rikkomisesta. Lisäksi jotkut Suomen kunnat ovat viime aikoina käynnistäneet vastaavia oikeudenkäyntimenettelyjä.

Stora Enso kiistää Metsähallituksen sekä muiden asianosaisten kärsineen minkäänlaisia vahinkoja ja puolustaa määrätietoisesti itseään. Stora Enso ei ole tehnyt kanteelle kirjanpidollisia varauksia.

Osakepääoma
Vuosineljänneksen aikana A-osakkeitta ei muunnettu R-osakkeiksi.

30.9.2011 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 149 022 kappaletta ja R-sarjan osakkeita 612 389 477 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa oli
918 512 R-sarjan osaketta, joiden nimellisarvo oli 1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 % yhtiön osakepääomasta ja 0,04 % äänimäärästä.


Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.

Helsingissä 21. lokakuuta 2011
Stora Enso Oyj
HallitusTilinpäätös

Yleistä
Seuraavassa kuvattua lukuun ottamatta tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu osavuosikatsauksia koskevan IAS 34 -standardin ja konsernin vuoden 2010 vuosikertomuksen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

 

Seuraavat standardien ja tulkintojen muutokset otettiin käyttöön 1.1.2011 lähtien, mutta niillä ei ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:
 

 • IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot – uudistettu lähipiirimääritelmä.
 • IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla vaatii, että yrityksen laskiessa liikkeelle oman pääoman ehtoisia instrumentteja rahoitusvelan kuolettamiseksi on kirjattava tulosvaikutteisesti voitto tai tappio, joka määritetään rahoitusvelan kirjanpitoarvon ja liikkeeseen laskettujen oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon erotuksena.
 • IFRS-muutokset  – Vuotuisten parannusprosessien aikana pienet ja kiireettömät muutokset kootaan yhteen ja otetaan käyttöön vuoden alussa. Lisäksi IASB on julkaissut muutamia muita pieniä muutoksia, jotka on myös otettu käyttöön vuoden alussa. Nämä 1.1.2011 lähtien voimassa olevat muutokset liittyvät yhdeksään standardiin ja tulkintaan. Niillä ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.


Inpacin hankinta
Stora Enso osti 51 % Inpac Internationalista 28.7.2011. Inpac on kiinalainen pakkausyhtiö, jolla on tuotantoa Kiinassa ja Intiassa sekä palvelutoimintoja Koreassa. Yhtiö on erikoistunut valmistamaan kuluttajapakkauksia erityisesti globaaleille matkapuhelinten ja muiden kuluttajatuotteiden valmistajille.

Alustava kauppahinta oli 42 milj. euroa. Kauppa on rahoitettu Stora Enson omista rahavaroista. Liiketoimintojen yhdistämistä koskevat luvut on määritelty alustavina vuoden 2011 kolmannen neljänneksen lopussa. Tarvittavia käyvän arvon muutoksia ja muita laskelmia ei ole saatettu loppuun, ja ne perustuvat johdon parhaaseen arvioon.


Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 7–9/10 1–9/11 1–9/10 2010 Muutos %
7–9/11–7–9/10
Muutos %
7–9/11–4–6/11
Muutos
%
1–9/11–
1–9/10
                   
Liikevaihto 2 739,3 2 817,1 2 623,6 8 283,3 7 611,7 10 296,9 4,4 -2,8 8,8
 Liiketoiminnan muut tuotot 41,7 57,1 38,6 155,8 104,8 159,1 8,0 -27,0 48,7
 Materiaalit ja palvelut -1 750,3 -1 757,2 -1 574,2 -5 175,7 -4 643,5 -6 391,4 -11,2 0,4 -11,5
 Toimituskulut ja komissiot -255,8 -262,5 -267,3 -775,4 -756,4 -1 010,1 4,3 2,6 -2,5
 Henkilöstökulut -352,3 -370,5 -309,7 -1 066,0 -1 000,5 -1 375,3 -13,8 4,9 -6,5
 Liiketoiminnan muut kulut -118,0 -165,6 -119,8 -426,9 -380,1 -482,2 1,5 28,7 -12,3
 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 9,9 6,4 24,4 36,3 58,4 112,5 -59,4 54,7 -37,8
 Poistot ja arvonalentumiset -138,4 -140,1 -138,7 -433,4 -378,5 -282,7 0,2 1,2 -14,5
Liiketulos 176,1 184,7 276,9 598,0 615,9 1 026,8 -36,4 -4,7 -2,9
 Nettorahoituserät -193,4 -34,6 -51,1 -279,2 -79,2 -100,9 -278,5 -459,0 -252,5
Tulos ennen veroja -17,3 150,1 225,8 318,8 536,7 925,9 -107,7 -111,5 -40,6
 Tuloverot -32,6 -14,1 -31,5 -76,8 -80,4 -156,6 -3,5 -131,2 4,5
Tilikauden tulos -49,9 136,0 194,3 242,0 456,3 769,3 -125,7 -136,7 -47,0
                   
                   
Jakaantuminen:                  
Emoyhtiön omistajille -50,3 135,7 193,2 241,0 453,8 766,0 -126,0 -137,1 -46,9
Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,3 1,1 1,0 2,5 3,3 -63,6 33,3 -60,0
  -49,9 136,0 194,3 242,0 456,3 769,3 -125,7 -136,7 -47,0
                   
Osakekohtainen tulos                  
Tulos/osake, EUR -0,06 0,17 0,25 0,31 0,58 0,97 -124,0 -135,3 -46,6
Tulos/osake (laimennettu), EUR -0,06 0,17 0,25 0,31 0,58 0,97 -124,0 -135,3 -46,6

Konsernin laaja tuloslaskelma

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 7–9/10 1–9/11 1–9/10 2010
             
Tilikauden tulos -49,9 136,0 194,3 242,0 456,3 769,3
             
Muut laajan tuloksen erät            
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattiset tappiot                 -                     -   -2,4                   -   -2,4 -32,5
Myytävissä olevat rahoitusvarat -92,4 29,5 46,2 -54,8 1,1 95,9
Valuutta- ja hyödykesuojaukset -55,8 -60,1 84,0 -119,0 103,1 107,7
Osakkuus- ja yhteisyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus -17,7                   -   1,8 -14,7 0,4 9,2
Oman pääoman nettoinvestointien valuuttamuunnon muutokset -99,4 -21,0 -22,9 -172,6 234,2 305,6
Määräysvallattomien omistajien osuuden valuuttamuunnon muutokset -0,7 0,3 -2,6 -2,3 3,5 5,1
Nettosijoituksen suojaukset 5,2 11,2 -6,6 19,9 -7,8 -9,8
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero 14,9 13,0 -19,8 28,2 -24,5 -13,4
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -245,9 -27,1 77,7 -315,3 307,6 467,8
             
Laaja tulos yhteensä -295,8 108,9 272,0 -73,3 763,9 1 237,1
             
Laajan tuloksen jakaantuminen:            
Emoyhtiön omistajille -295,5 108,3 273,6 -72,0 758,0 1 228,7
Määräysvallattomille omistajille -0,3 0,6 -1,6 -1,3 5,9 8,4
  -295,8 108,9 272,0 -73,3 763,9 1 237,1

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

Milj. EUR 1–9/11 1–9/10
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketulos 598,0 615,9
Suojaustulos laajasta tuloksesta -116,9 92,0
Ei-kassavaikutteisten erien oikaisut 432,8 302,7
Nettokäyttöpääoman muutos -293,3 -253,7
Liiketoiminnan rahavirrat 620,6 756,9
Maksetut nettorahoituserät -61,8 -114,2
Maksetut tuloverot -94,0 -35,4
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 464,8 607,3
     
Investointien rahavirta    
Konserniyritysten hankinta, vähennettynä hankituilla rahavaroilla -24,5 -5,9
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta -87,1 -13,8
Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä 18,9 24,1
Investoinnit -222,6 -261,6
Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos -3,4 41,1
Investointeihin käytetyt nettorahavarat -318,7 -216,1
     
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 50,0 599,2
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -64,0 -774,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos 149,5 184,7
Maksetut osingot ja pääoman palautukset -197,2 -157,7
Osinko määräysvallattomille omistajille -1,8 -1,2
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat -63,5 -149,5
     
Rahavarojen nettomuutos 82,6 241,7
Rahavarat myydyissä yrityksissä - -0,3
Muuntoerot -5,1 2,2
Nettorahavarat tilikauden alussa 1 103,1 877,0
Nettorahavarat tilikauden lopussa 1 180,6 1 120,6
     
Rahavarat tilikauden lopussa 1 183,3 1 121,2
Pankkitililuotot tilikauden lopussa -2,7 -0,6
Nettorahavarat tilikauden lopussa 1 180,6 1 120,6
     
Konserniyritysten hankinta    
Rahavarat ilman luottolimiittiä 14,7 -
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 49,6 -
Käyttöpääoma 12,6 -
Verovelat -4,4 -
Korolliset velat ja saamiset -5,1 -
Hankitun omaisuuden käypä arvo 67,4 -
Määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta (suhteellisena osuutena) -35,5 5,9
Alustava liikearvo 10,7 -
Yritysostot yhteensä 42,6 5,9
Vähennettynä hankittujen yritysten rahavaroilla -14,7 -
Nettokauppahinta 27,9 5,9
     
Kauppahinnan käteisosa, vähennettynä hankituilla rahavaroilla 24,5 5,9
Ehdollinen lisäkauppahinta 3,4 -
Nettokauppahinta 27,9 5,9
     
Konserniyritysten myynnit    
Rahat ja pankkisaamiset - 0,3
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet - 0,5
Käyttöpääoma - 6,2
Korolliset velat - -5,5
Verovelat - -0,7
Myytyjen yhtiöiden nettovarat - 0,8
Laajan tuloslaskelman myyntivoitot/tappiot -                             -
Yritysmyynnit yhteensä - 0,8Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo

Milj. EUR 1–9/11 2010 1–9/10
 Tilanne kauden alussa 5 565,8 5 157,7 5 157,7
 Konserniyritysten hankinta 60,3 7,8 -
 Investoinnit 210,5 377,0 247,3
 Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin 12,1 23,4 14,3
 Päästöoikeuksien muutos 15,7 15,7 25,4
 Vähennykset -12,5 -25,1 -23,2
 Konserniyritysten myynnit - -0,8 -0,5
 Poistot ja arvonalentumiset -433,4 -282,7 -378,5
 Muuntoero ja muut -96,2 292,8 240,7
Yhteensä 5 322,3 5 565,8 5 283,2Korolliset lainat

Milj. EUR 30.9.2011 31.12.2010 30.9.2010
Pitkäaikaiset lainat 3 328,7 3 259,2 3 123,9
Lyhytaikaiset lainat 1 016,8 752,0 933,8
  4 345,5 4 011,2 4 057,7
       
  1–9/11 2010 1–9/10
Tilanne kauden alussa 4 011,2 3 936,7 3 936,7
Uusien tytäryritysten velat 13,5 0,8  -
Myytyjen tytäryritysten velat  - -5,6 -7,5
Lainojen nostot/lyhennykset (netto) 357,6 -111,2 -23,8
Muuntoero ja muut -36,8 190,5 152,3
Yhteensä 4 345,5 4 011,2 4 057,7

Lyhennetty konsernin tase

Milj. EUR   30.9.2011 31.12.2010 30.9.2010
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat        
 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet O 5 066,4 5 334,3 5 055,9
 Biologiset hyödykkeet O 199,2 190,5 176,6
 Päästöoikeudet O 56,7 41,0 50,7
 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä O 1 726,8 1 744,0 1 656,7
  Myytävissä olevat julkisesti noteeratut osakkeet I 75,7 78,7 75,7
 Myytävissä olevat muut osakkeet O 832,8 879,4 782,5
 Pitkäaikaiset lainasaamiset I 130,6 126,5 126,9
 Laskennalliset verosaamiset T 107,9 111,0 170,1
 Muut pitkäaikaiset varat O 48,5 37,2 53,1
    8 244,6 8 542,6 8 148,2
         
Lyhytaikaiset varat        
 Vaihto-omaisuus O 1 571,5 1 474,6 1 422,3
 Verosaamiset T 7,3 1,7 6,8
 Korottomat saamiset O 1 633,2 1 621,8 1 638,2
 Korolliset saamiset I 308,4 285,1 289,1
 Rahavarat I 1 183,3 1 110,9 1 121,2
    4 703,7 4 494,1 4 477,6
         
Varat yhteensä   12 948,3 13 036,7 12 625,8
Oma pääoma ja velat        
         
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   5 934,5 6 202,9 5 731,4
 Määräysvallattomien omistajien osuus   83,4 51,8 50,2
Oma pääoma yhteensä   6 017,9 6 254,7 5 781,6
         
Pitkäaikaiset velat        
 Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät varaukset O 312,2 320,5 331,9
 Muut varaukset O 138,8 148,6 162,7
 Laskennalliset verovelat T 381,0 422,6 434,8
 Korollinen pitkäaikainen velka I 3 328,7 3 259,2 3 123,9
 Muut pitkäaikaiset velat O 33,1 62,0 32,8
    4 193,8 4 212,9 4 086,1
Lyhytaikaiset velat        
 Korollisten velkojen lyhennyserät I 217,9 303,5 603,9
 Korolliset velat I 798,9 448,5 329,9
 Lyhytaikaiset korottomat velat O 1 618,2 1 697,1 1 671,0
 Verovelat T 101,6 120,0 153,3
    2 736,6 2 569,1 2 758,1
         
Velat yhteensä   6 930,4 6 782,0 6 844,2
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   12 948,3 13 036,7 12 625,8

O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan. I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin. T-kirjaimella merkityt erät sisältyvät nettoverovelkaan.

 


 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Milj. EUR Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto ja vara-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osak-keet Vaiheittaisen hankinnan uudelleen-arvostuksen ylijäämä Myytä-vissä olevat rahoitus-varat Valuutta- ja hyödyke-suojaukset Valuutta- ja hyödyke-suojaukset osakkuus- ja yhteisyrityksissä Kertyneet muuntoerot ja netto-investointien suojaukset Kertyneet voitto-varat Jakaantu-minen emoyhtiön omistajille Määräys-vallat-tomien omistajien osuus Yhteen-sä
Oma pääoma 31.12.2009 1 342,2 76,6  2 042,1 -10,2 3,9 684,2 -0,8 -19,0 -194,6 1 199,9 5 124,3 58,2 5 182,5
Tilikauden voitto - - - - - - - - - 453,9 453,9 2,4 456,3
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - 1,1 103,1 0,4  226,4 -2,4 328,6 3,5 332,1
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - 0,3 -27,6 - 2,0  0,8 -24,5 - -24,5
Laaja tulos yhteensä - - - - - 1,4 75,5 0,4 228,4 452,3 758,0 5,9 763,9
Vuoteen 2009 liittyvät osingot - - - - - - - - - - - -1,2 -1,2
Yritysostot ja -myynnit - - - - - - - - - - - -5,9 -5,9
Määräysvallattomien omistajien osuuden osto - - - - - - - - - 6,8 6,8 -6,8 -
Pääomanpalautus - - -157,7 - - - - - - - -157,7 - -157,7
Siirto kertyneisiin voittovaroihin - - -1 251,3 - - - - - - 1 251,3 - - -
Oma pääoma 30.9.2010 1 342,2 76,6  633,1 -10,2 3,9 685,6 74,7 -18,6  33,8 2 910,3 5 731,4 50,2  5 781,6
Tilikauden voitto - - - - - - - - - 312,1 312,1 0,9 313,0
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - 94,8 4,6 8,8 69,4 -30,1 147,5 1,6 149,1
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - -0,4 -1,4 - 0,5 12,4   11,1 - 11,1
Laaja tulos yhteensä - - - - - 94,4 3,2 8,8 69,9 294,4 470,7 2,5 473,2
Yritysostot ja -myynnit - - - - - - - - - - - -0,1 -0,1
Määräysvallattomien omistajien osuuden osto - - - - - - - - - 0,8 0,8 -0,8 -
Oma pääoma 31.12.2010 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 780,0 77,9 -9,8 103,7 3 205,5 6 202,9 51,8 6 254,7
Tilikauden voitto - - - - - - - - - 241,0 241,0 1,0  242,0
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - -54,8  -119,0  -14,7  -152,7 - -341,2  -2,3 -343,5
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - 2,1  31,3  - -5,2 - 28,2  -  28,2
Laaja tulos yhteensä - - - - - -52,7  -87,7  -14,7  -157,9   241,0 -72,0 -1,3  -73,3
Maksetut osingot - - - - - -  - - - -197,2 -197,2 -1,8 -199,0
Yritysostot - - - - - - - - - - -  35,5  35,5
Määräysvallattomien omistajien osuuden osto - - - - - - - - -  0,8 0,8 -0,8  -
Oma pääoma 30.9.2011 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 727,3 -9,8 -24,5 -54,2  3 250,1  5 934,5  83,4 6 017,9

Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat

Milj. EUR 30.9.2011 31.12.2010 30.9.2010
Omasta puolesta annetut vakuudet      
 Kiinnitykset 16,1 5,2 11,2
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut vakuudet      
  Takaukset 298,1 154,6 160,0
Muiden puolesta annetut vakuudet      
 Takaukset 7,3 108,3 109,1
Muut omat vastuut      
  Leasing-vastuut seuraavien 12 kk:n aikana 43,1 32,3 27,1
  Leasing-vastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen 123,3 88,3 79,7
 Eläkevastuut 0,4 0,4 0,1
 Muut vastuut 9,4 94,8 49,0
Yhteensä 497,7  483,9  436,2
       
 Kiinnitykset 16,1  5,2  11,2
 Takaukset 305,4  262,9  269,1
 Leasing-vastuut 166,4  120,6  106,8
 Eläkevastuut 0,4  0,4  0,1
 Muut vastuut 9,4  94,8  49,0
Yhteensä 497,7  483,9  436,2Sitovat ostosopimukset

Milj. EUR  Suunnitellut sopimusmaksut
Toimitustyyppi  Sopimuksia yhteensä  10–12/2011  2012–2013  2014–2015  2016+
  Kuitu 1 484,7 70,6 477,5 437,0 499,6
  Energia 1 894,1 108,4 545,7 398,5 841,5
  Kuljetus 351,5 14,6 91,7 73,1 172,1
  Muut tuotantokustannukset 709,2 31,0 105,1 44,3 528,8
             
             
Investoinnit 238,4 63,3 171,3 3,8 0,0
Sitoumukset yhteensä 30.9.2011 4 677,9 287,9 1 391,3 956,7 2 042,0

Johdannaisten käyvät arvot

Milj. EUR   30.9.2011     31.12.2010 30.9.2010
  Käyvän
arvon
ylittävät
Käyvän
arvon
alittavat
Käyvät arvot, netto   Käyvät
arvot,
netto
Käyvät
arvot,
netto
Koronvaihtosopimukset 133,1 -32,4 100,7   135,4 160,4
Korko-optiot - -54,7 -54,7   -35,3 -47,4
Termiinisopimukset 48,2 -13,5 34,7   47,6 3,4
Valuuttaoptiot 27,7 -44,2 -16,5   22,1 28,9
Hyödykesopimukset 15,7 -10,0 5,7   11,6 -6,6
Synteettiset osakevaihtosopimukset (TRS) - -27,1 -27,1   13,8 18,4
Yhteensä 224,7 -181,9 42,8   195,2 157,1Johdannaisten nimellisarvot

Milj. EUR 30.9.2011 31.12.2010 30.9.2010
Korkojohdannaiset      
Koronvaihtosopimukset      
 Erääntyy alle 1 vuodessa  26,8  827,5  831,5
 Erääntyy 2–5 vuodessa 1 888,6 2 569,8 1 710,4
 Erääntyy 6–10 vuodessa  300,0  804,7  913,5
  2 215,4 4 202,0 3 455,4
Korko-optiot  908,3  601,0  504,7
Yhteensä 3 123,7 4 803,0 3 960,1
       
Valuuttajohdannaiset      
 Termiinisopimukset 2 027,6 2 333,1 1 395,0
 Valuuttaoptiot 2 895,9 2 683,4 2 344,4
Yhteensä 4 923,5 5 016,5 3 739,4
       
Hyödykejohdannaiset      
 Hyödykesopimukset  195,2  297,6  256,4
Yhteensä  195,2  297,6  256,4
       
Optio-ohjelmiin liittyvät suojausinstrumentit      
 Synteettiset osakevaihtosopimukset (TRS)  75,6  83,1  112,7
Yhteensä  75,6  83,1  112,7Liikevaihto segmenteittäin

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki 626,2 662,2 647,0 2 314,7 611,5 593,8 586,3 523,1
Teollisuuspakkaukset 253,8 240,0 243,4 949,5 241,7 225,4 259,2 223,2
Sanomalehti- ja kirjapaperi 330,7 334,6 314,5 1 261,6 326,2 322,9 325,1 287,4
Aikakauslehtipaperi 562,0 517,2 482,0 2 054,2 547,5 541,0 530,2 435,5
Hienopaperi 529,6 532,2 563,3 2 125,7 533,5 563,3 554,4 474,5
Puutuotteet 414,0 465,4 409,7 1 588,7 410,3 424,1 422,7 331,6
Muut 642,1 703,6 723,3 2 524,6 627,3 623,4 648,6 625,3
Segmenttien välinen liikevaihto -619,1 -638,1 -656,3 -2 522,1 -612,8 -670,3 -634,3 -604,7
Yhteensä 2 739,3 2 817,1 2 726,9 10 296,9 2 685,2 2 623,6 2 692,2 2 295,9

Liiketulos segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki 64,4 84,5 95,8 277,1 52,1 77,6 76,9 70,5
Teollisuuspakkaukset 20,1 19,5 19,4 65,5 22,0 18,7 17,1 7,7
Sanomalehti- ja kirjapaperi 33,6 27,5 26,0 -10,8 -2,7 0,1 -6,6 -1,6
Aikakauslehtipaperi 48,3 33,9 28,2 90,9 19,5 45,5 22,0 3,9
Hienopaperi 37,8 48,7 79,9 259,4 67,6 70,9 79,4 41,5
Puutuotteet 9,8 35,2 11,8 70,9 10,2 25,2 30,1 5,4
Muut -13,2 -31,8 -28,2 -65,9 -22,3 -4,9 -16,5 -22,2
Liiketulos segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 200,8 217,5 232,9 687,1 146,4 233,1 202,4 105,2
 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta ilman käyvän arvon muutoksia 3,4 10,8 15,1 67,0 20,4               21,9 10,5                14,2
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia* 204,2 228,3 248,0 754,1 166,8 255,0 212,9 119,4
 Käyvän arvon muutokset* -28,1 -11,9 16,4 92,5 41,9               16,5 11,2                22,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia 
eriä
176,1 216,4 264,4 846,6 208,7 271,5 224,1 142,3
Liiketuloksen kertaluonteiset erät - -31,7 -27,2 180,2 202,2                 5,4 -8,5 -18,9
Liiketulos (IFRS) 176,1 184,7 237,2 1 026,8 410,9 276,9 215,6 123,4
Nettorahoituserät -193,4 -34,6 -51,2 -100,9 -21,7 -51,1 -22,6 -5,5
Tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta -17,3 150,1 186,0 925,9 389,2 225,8 193,0 117,9
Tuloverot -32,6 -14,1 -30,1 -156,6 -76,2 -31,5 -33,1 -15,8
Tilikauden tulos -49,9 136,0 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1

* Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.

Kertaluonteiset erät segmenteittäin

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki - -2,2 - 217,4 167,6 49,8 - -
Teollisuuspakkaukset - -0,1 - -21,5 -5,0 - -3,3 -13,2
Sanomalehti- ja kirjapaperi - -6,2 -1,7 -58,5 -1,1 -44,4 -13,0 -
Aikakauslehtipaperi - -2,8 3,4 2,4 -1,1 - 9,2 -5,7
Hienopaperi - -20,4 - 68,9 60,4 - 8,5 -
Puutuotteet - - -28,9 4,0 1,9 - 0,5 1,6
Muut - - - -17,2 -5,2 - -10,4 -1,6
Osakkuus- ja yhteisyritykset - - - -15,3 -15,3 - - -
Liiketuloksen kertaluonteiset erät - -31,7 -27,2 180,2 202,2 5,4 -8,5 -18,9
Rahoituserien kertaluonteiset erät -128,2 - - - - - - -
Verojen kertaluonteiset erät - 3,6 7,8 -37,9 -37,9 - - -
Nettovoiton kertaluonteiset erät -128,2 -28,1 -19,4 142,3 164,3 5,4 -8,5 -18,9

Käyvän arvon muutokset* segmenteittäin

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki - -4,6 - - - - - -
Teollisuuspakkaukset - -2,0 - - - - - -
Sanomalehti- ja kirjapaperi - -2,9 - - - - - -
Aikakauslehtipaperi - -3,5 - - - - - -
Hienopaperi - -2,9 - - - - - -
Puutuotteet - -1,8 - - - - - -
Muut -34,6 10,2 11,5 31,7 -7,1 14,0 6,8 18,0
Osakkuus- ja yhteisyritykset 6,5 -4,4 4,9 60,8 49,0 2,5 4,4 4,9
Liiketuloksen käyvän arvon muutokset -28,1 -11,9 16,4 92,5 41,9 16,5 11,2 22,9

* Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.

Liiketulos segmenteittäin

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki 64,4 77,7 95,8 494,5 219,7 127,4 76,9 70,5
Teollisuuspakkaukset 20,1 17,4 19,4 44,0 17,0 18,7 13,8 -5,5
Sanomalehti- ja kirjapaperi 33,6 18,4 24,3 -69,3 -3,8 -44,3 -19,6 -1,6
Aikakauslehtipaperi 48,3 27,6 31,6 93,3 18,4 45,5 31,2 -1,8
Hienopaperi 37,8 25,4 79,9 328,3 128,0 70,9 87,9 41,5
Puutuotteet 9,8 33,4 -17,1 74,9 12,1 25,2 30,6 7,0
Muut -47,8 -21,6 -16,7 -51,4 -34,6 9,1 -20,1 -5,8
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 9,9 6,4 20,0 112,5 54,1               24,4 14,9 19,1
Liiketulos (IFRS) 176,1 184,7 237,2 1 026,8 410,9 276,9 215,6 123,4
Nettorahoituserät -193,4 -34,6 -51,2 -100,9 -21,7 -51,1 -22,6 -5,5
Tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta -17,3 150,1 186,0 925,9 389,2 225,8 193,0 117,9
Tuloverot -32,6 -14,1 -30,1 -156,6 -76,2 -31,5 -33,1 -15,8
Tilikauden tulos -49,9 136,0 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1


 


Osakkuus- ja yhteisyritykset tuloslaskelmassa

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
                 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia                3,4            10,8  15,1               67,0               20,4                21,9                10,5 14,2
Käyvän arvon muutokset osakkuus- ja yhteisyrityksissä                6,5 -4,4  4,9               60,8               49,0                  2,5                  4,4 4,9
Osakkuus- ja yhteisyrityksiin liittyvät kertaluonteiset erät                    -                  -  - -15,3  -15,3                      -                      - -
Osakkuus- ja yhteisyritykset liikevoitossa                9,9              6,4  20,0            112,5              54,1               24,4               14,9 19,1
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus veroista                2,5 -4,2 -6,5 -40,6 -25,1 -5,6                 -5,7 -4,2
Osakkuus- ja yhteisyritykset nettotuloksessa  12,4              2,2  13,5              71,9              29,0               18,8                 9,2 14,9


Euron vaihtokurssit

1 euro on Päätöskurssi Keskikurssi
  30.9.2011 31.12.2010 30.9.2011 31.12.2010
SEK 9,2580 8,9655 9,0112 9,5464
USD 1,3503 1,3362 1,4071 1,3272
GBP 0,8667 0,8608 0,8714 0,8583Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 30.9.2011

Milj. EUR USD GBP SEK
Arvioitu vuosittainen liiketoiminnan nettorahavirta 1 040 570 -790
Transaktioriskin suojaukset 30.9.2011 -560 -250 470
Suojausprosentti 30.9.2011 seuraaville 12 kuukaudelle 54 % 44 % 59 %

Yhdysvaltain dollarin, Ison-Britannian punnan ja Ruotsin kruunun lisäsuojaukset 13–16 kuukaudelle kasvattavat suojausprosenttia dollarin osalta 8 %, punnan osalta 4 % ja kruunun osalta 7 %.


Valuuttakurssimuutosten vaikutus liiketulokseen

Liiketulos: valuuttakurssivaikutus 10 % vahvistuminen Milj. EUR
   
USD 104
SEK -79
GBP 57

Herkkyys perustuu liiketoiminnan nettorahavirtaan seuraavien 12 kuukauden aikana. Laskelmassa ei ole huomioitu valuuttasuojauksia ja siinä oletetaan, että ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen.

 

Stora Enson osakkeet

Vaihtomäärä Helsinki Tukholma
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Heinäkuu 113 479 102 551 172 121 789 14 909 132
Elokuu 183 514 133 662 422 184 427 33 382 428
Syyskuu 49 135 106 281 676 57 353 21 324 023
Yhteensä 346 128 342 495 270 363 569 69 615 583

Päätöskurssi
Helsinki, EUR Tukholma, SEK
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Heinäkuu 6,60 6,01 60,10 54,40
Elokuu 6,50 5,09 61,75 46,32
Syyskuu 6,60 4,42 55,00 40,80


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sijoitetun pääoman tuotto,                                       

ROCE (%)                                                                100  x         Liiketulos

                                                                                                     Sijoitettu pääoma 1) 2)

 

Sidotun pääoman tuotto,                                      100  x         Liiketulos  

ROOC (%)                                                                                  Sidottu pääoma 1) 2)

 

                                                                                          

Oman pääoman tuotto,                                    100  x        Tulos ennen veroja ja
ROE (%)                                                                           määräysvallattomien omistajien osuutta – verot

                                                                                                     Oma pääoma yhteensä 2)

                                                                                                                   

 

Omavaraisuusaste (%)                                          100  x         Oma pääoma yhteensä

                                                                                                     Taseen loppusumma

                                                                                                                   

 

                                                                                                                   

Korolliset nettovelat                                                                Korolliset velat – korolliset saamiset

 

Velkaantumisaste                                                                      Korolliset nettovelat

                                                                                                     Oma pääoma
 

                                                                                                                           Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden

Kassatulos/osake                                                                     Tilikauden tulos 3) – poistot ja arvonalentumiset

                                                                                                     Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

 

Tulos/osake                                                                               Tilikauden tulos 3)

                                                                                                     Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

                                                                                                    

 

1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma – nettoverovelka
2) Tilikauden keskiarvo
3) Jakaantuminen emoyhtiön omistajille

 


 

Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410
Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Lauri Peltola, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, p. 02046 21380

Stora Enson koko vuoden 2011 tulos julkistetaan 8.2.2012.

PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE

Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä talousjohtaja Markus Rauramo isännöivät tänään klo 14.30 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös verkkolähetyksenä (webcast).

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin:

Keski-Eurooppa ja Iso-Britannia +44 (0)20 3364 5381
Suomi +358 (0)9 2310 1620
Ruotsi +46 (0)8 5593 6764
USA +1 646 254 3361
Koodi 5348972#


Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investorsStora Enso on pakkaus-, paperi- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli 10,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.


Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, “olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset
tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.www.storaenso.com

www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJ

Tilaa

Liitteet & linkit