Mandatum Life ja Trevian Rahastot AIFM yhteistyöhön

Report this content

Trevian Rahastot AIFM ja Mandatum Life ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Trevianin uusi erikoissijoitusrahasto tulee osaksi Mandatum Lifen sijoitussidonnaisia vakuutuksia ja myös yksityissijoittajien ulottuville.

Trevian Suomi Kiinteistöt I on kotimaisiin kiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto, jonka sijoituspolitiikkaan kuuluu sijoittaa erilaisiin hyvää kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistökohteisiin suomalaisissa kasvukeskuksissa.

Trevian Rahastoilla on käytettävissään Trevian Asset Management Oy:n hallinnointipalvelut, jotka kattavat Suomen kasvukeskukset.

”Tällä hetkellä helposti lähestyttävät kiinteistöt, kuten pääkaupunkiseudun asunnot tai pitkällä vuokrasopimuksella olevat toimistot, on hinnoiteltu varsin korkealle. Siksi hyvän riskituottosuhteen eteen tarvitsee tehdä enemmän työtä. Menemällä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle enemmän asiantuntemusta vaativiin kohteisiin on saavutettavissa varsin hyvä tuottotaso. Tässä markkinatilanteessa tämä rahasto onkin erityisen kiintoisa, koska kohteissa yhdistyy korkea ennustettava kassavirta sekä hajautunut vuokralaiskanta: tavoitteena on 8-10 % vuotuinen tuotto”, sanoo Mandatum Lifen Head of Alternatives, Jussi Tanninen.

Mandatum Life on tehnyt merkittäviä avauksia ruotsalaisten ja tanskalaisten institutionaalisten sijoittajien keskuudessa ja Trevian Suomi Kiinteistöt I:n uskotaan olevan kiinnostava hajautusmahdollisuus myös näiden Suomea vielä kuumempien kiinteistömarkkinoiden suurille asiakkaille.

”Se että rahasto voi hyödyntää Trevianin koko maan kattavia asset management -palveluja on keskeistä, koska tällaisen kiinteistösalkun hoitaminen edellyttää paikallista erikoisosaamista ja resursseja” korostaa Tanninen.

Trevian Asset Management on vuoden 2012 lopussa perustettu suomalainen toimitiloihin keskittyvä kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa palveluja niin kotimaisille kuin ulkomaisille institutionaalisille sijoittajille. Yhtiön toiminta on kasvanut nopeasti ja sen hallinnoimat kiinteistövarat ovat lähes miljardi euroa.

”Trevianilla on toimistot Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Mikkelissä ja Helsingissä. Hallinnoimme kohteemme paikallisesti, lähellä vuokralaisiamme ja muita yhteistyökumppaneitamme”, toteaa Reima Södervall, Trevianin toimitusjohtaja ja perustajaosakas.

”Yhteistyösopimus on ensimmäisen erikoissijoitusrahastomme kannalta erittäin tärkeä ja laajentaa sen jakelutietä merkittävästi niin yksityishenkilöiden kuin instituutioiden suuntaan”, painottaa Kari Kolu, Trevian Rahastot AIFM Oy:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas.

Trevian Suomi Kiinteistöt I on aloittanut toimintansa 2017 ja rahastoa hallinnoi Trevian Rahastot AIFM Oy.

 

Lisätietoja:

Mandatum Life
Head of Alternatives, Jussi Tanninen, p. 040 563 1937, jussi.tanninen@mandatumlife.fi, www.mandatumlife.fi
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä, p. 040 728 1548, niina.riihela@mandatumlife.fi, www.mandatumlife.fi

Trevian Rahastot AIFM Oy
Hallituksen puheenjohtaja Reima Södervall, p. 050 362 7400, reima.sodervall@trevian.fi, www.trevian.fi
Toimitusjohtaja Kari Kolu, p. 040 544 8008, kari.kolu@trevianrahastot.fi, www.trevianrahastot.fi

Tilaa

Pikafaktat

Trevian Rahastot AIFM ja Mandatum Life ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Trevianin uusi erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I tulee osaksi Mandatum Lifen sijoitussidonnaisia vakuutuksia ja myös yksityissijoittajien ulottuville.
Tweettaa

Lainaukset

Menemällä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle enemmän asiantuntemusta vaativiin kohteisiin on saavutettavissa varsin hyvä tuottotaso. Tässä markkinatilanteessa tämä rahasto onkin erityisen kiintoisa, koska kohteissa yhdistyy korkea ennustettava kassavirta sekä hajautunut vuokralaiskanta: tavoitteena on 8-10 % vuotuinen tuotto.
Jussi Tanninen, Head of Alternatives, Mandatum Life
Hallinnoimme kohteemme paikallisesti, lähellä vuokralaisiamme ja muita yhteistyökumppaneitamme
Reima Södervall, Toimitusjohtaja, Trevian Asset Management
Yhteistyösopimus on ensimmäisen erikoissijoitusrahastomme kannalta erittäin tärkeä ja laajentaa sen jakelutietä merkittävästi niin yksityishenkilöiden kuin instituutioiden suuntaan
Kari Kolu, Toimitusjohtaja, Trevian Rahastot AIFM