Lainaukset

Henkilöstömäärän huima kasvu on vaatinut toimitiloilta nopeaa joustomahdollisuutta. Isossa väkijoukossa ei tarvita kuitenkaan pelkästään työpisteitä, vaan on tärkeää ylläpitää yhteisöllisyyttä ja luoda paitsi rakentavan keskustelun myös viihtyvyyden ja hyvinvoinnin mahdollistava työympäristö.
Nina Nystén-Forth, HR Business Partner, Dispelix
Muutostöitä toteutettiin pala kerrallaan, ja myös ei-aktiivisina toimistoaikoina, mikä mahdollisti liiketoiminnan tavanomaisen jatkumisen. Kaikki mahdollinen otettiin huomioon. Aiemmin erillisten tilojen yhdistäminen onnistui erinomaisesti – kokonaisuus luotiin yhteisöllisyyttä edistäen. Etenkin keittiöiden yhdistäminen ja yhtenäisen oleskelutilan luominen on lisännyt niin naurua ja kanssakäymistä kuin hiljaisen tiedon vaihtoa työpaikalla.
Maria Oreshenkova, Office Manager, Dispelix
Hyvät kulkuyhteydet ovat Spektrin sijainnin ehdoton vahvuus: julkista liikennettä voi hyödyntää sujuvasti saapumissuunnasta riippumatta, mutta samalla riittäviin autopaikkoihin on myös mahdollisuus. Kaiken kaikkiaan yhteistyö Spektrin kanssa on sujunut positiivisesti, joustavasti ja vaivattomasti – Olemme pystyneet ottamaan lisää tilaa Spektristä käyttöömme aina sitä mukaa, kun yrityksemme henkilöluku on kasvanut ja tarve lisätilalle on syntynyt.
Heini Haartti-Mäkinen, Head of Marketing, Dispelix
Laadukas ravintola toimii kiinteistön sydämenä, luoden myönteisen kuvan koko rakennuksesta ja vaikuttaen suoraan vuokralaisten tyytyväisyyteen. Ravintola Bridge on hieno lisä kiinteistön ja kaupungin ravintolatarjontaan. Haluamme luoda Erottaja2:sta monipuolisen palvelukokonaisuuden.
Joni Rajaniemi, Asset Manager, Trevian Asset Management
Valmisteltava kaava mahdollistaisi perheasuntojen rakentamisen alueelle, jossa niitä muuten on niukasti. Hanke sopii erinomaisesti Helsingin kaupungin strategiaan. Kuntasäätiölle on luontevaa tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa.
Minna Karhunen, Toimitusjohtaja, Suomen kuntasäätiö
Kallion alueen täydentäminen perheasunnoilla on tarpeellinen lisä keskustan kehittämisessä. Trevian on ollut mukana kehittämässä useita vaativia kiinteistöhankkeita pääkaupunkiseudulla viimeisten vuosien aikana, mutta Kuntatalo on poikkeuksellisen mielenkiintoinen talo arvokkaassa miljöössä, ja sen säilyttäminen ja kehittäminen innostaa erityisesti.
Kim Särs, Liiketoimintajohtaja, Trevian Asset Management
Teslan uusi toimipiste Kallisenkaarteessa tuo Oulun seudulle lisää vihreää siirtymää tukevia mahdollisuuksia. Toivotamme Teslan lämpimästi tervetulleeksi uuteen pohjoiseen toimipisteeseensä.
Jussi Mattila, Asset Manager, Trevian Asset Management
Teslan saaminen vuokralaiseksi on mieluisa osa jatkumoa kohti kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisyyttä. Teslan kaltaisen toimijan läsnäolo kiinteistöissämme tukee vahvasti näitä tavoitteita. Kestävä kehitys on täysin integroitu niin Trevianin kuin Agoren yleiseen liiketoimintastrategiaan, jossa ESG-teemat ovat avainasemassa.
Anni Tenhunen, Portfolio Manager, Trevian Asset Management
Meille oli ensiarvoisen tärkeää löytää paitsi sijainniltaan ja pohjaratkaisultaan, mutta myös luonteeltaan meille sopivat tilat keskeiseltä paikalta Helsingin keskustasta. Olemme olleet tyytyväisiä Erottaja2:n tiloihin, jotka vastaavat tarpeitamme hyvin.
Alli Seppänen, Toimitusjohtaja, Intertrust Group
Toimitilatarpeemme kasvaessa Erottaja2 pystyi vastaamaan odotuksiimme hienoilla ja arvokkailla toimistotiloilla. Erityishuomiomme kiinnittyi loistavaan sijaintiin, tilojen tyylikkyyteen sekä ylimmän kerroksen saatavuuteen.
Laura Vartiainen, Sijoitusjohtaja, Takoa Invest Oy
Laajan yhteistyökumppani- ja työntekijäverkostomme ansiosta Berg & Ridge Group on nopeasti noussut yhdeksi nopeimmin kasvavista yrityksistä Euroopassa. Tähän asti olemme käyttäneet co-working tiloja toimintamme tukikohtana, mutta nyt on aika avata ovet omalle toimistolle Erottaja2:ssa.
Cecilia Forsström, Marketing Specialist, Berg & Ridge Group
Kohdetta on kehitetty aktiivisesti omistajan kanssa ympäristöystävällisyyttä vaalien. Nykyään ekologisten arvojen ja ympäristökysymysten tärkeys on entistä korostuneempi niin sijoittajien kuin itselleen toimitiloja etsivien yritysten päätöksenteossa, mikä on yhteiskunnallisesti positiivinen kehityssuunta.
Matti Niemi, Technical Manager, Trevian Asset Management
Korkeamman luokan ympäristösertifikaatti on osoitus onnistuneista toimenpiteistä energiatehokkuudessa ja ekologisesti kestävissä materiaalivalinnoissa. Erottaja2 on tyylikäs, upea ja historiallisesti arvokas rakennus, joka tarjoaa ekologisen työympäristön ja osoittaa, kuinka modernien teknisten ratkaisujen avulla myös historiallisten rakennusten ekotehokkuutta voidaan parantaa kiinteistön merkitystä kunnioittaen.
Elisa Loitto, Liiketoimintajohtaja, Trevian Asset Management
Kaavamuutoksen kautta olemme luoneet kiinteistölle merkittävää lisäarvoa. Yhteistyö Espoon kaupungin kanssa kaava-asian edistämiseksi on toteutunut positiivisesti.
Kim Särs, Liiketoimintajohtaja, Asuinkiinteistöt, Trevian Asset Management
Kehitysprojektimme tuottaa Tapiolan keskukseen yhteisöllisen, elävän ja eheän asuinpaikan, joka täydentää tämän Suomen tunnetuimman puutarhakaupungin arkkitehtuuria kansallismaisema huomioiden.
Kim Särs, Liiketoimintajohtaja, Asuinkiinteistöt, Trevian Asset Management
Olemme ylpeitä siitä, että pystyimme edistämään transaktion toteutumista. Jatkossa tavoitteenamme on kasvattaa portfoliota entisestään ja ostaa siihen lisää samankaltaisia kohteita.
Risto Vuorenrinne, Investment Director, Trevian Asset Management
Yleisen markkinatilanteen haasteiden keskellä tämä kauppa rakentaa uutta ja tärkeää kumppanuutta Partners Groupin kanssa, mikä vahvistaa asemaamme Suomen johtavana toimitilakiinteistöjen varainhoitajana.
Risto Vuorenrinne, Investment Director, Trevian Asset Management
Olemme aktiivisesti kohdentaneet sijoituksiamme logistiikka-alaan kaikkialla Euroopassa ja investoineet tarkkaan valikoituihin mahdollisuuksiin strategisissa kasvukohteissa. Työnteon, asumisen ja kuluttamisen tavat ovat yleisesti muuttumassa, ja kysyntä logistiikalle kasvaa jatkuvasti myös Suomen kaltaisessa logistiikkaan tukeutuvassa vientimarkkinassa.
Johan Johansson, Private Real Estate Europe, Partners Group
Iso Paja on meille vaikuttava kohde. Kiinteistö on sijainniltaan ja arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen, ja merkittävä osa tehtäväämme varainhoitajana on elävöittää sitä edelleen työn uudet haasteet huomioiden. ESG-työn jatkaminen ja prosessien selkeyttäminen ovat keskeisiä kehityskohteita. Ennen kaikkea tehtävämme on huolehtia kiinteistöstä niin täysipainoisesti, että omistajien omat resurssit vapautuvat kiinteistöhallinnoinnista heidän omiin ydintoimintoihinsa.
Elisa Loitto, Liiketoimintajohtaja, Trevian Asset Management
Iso Paja on tunnettu aktiivisen keskustelun paikkana myös toimistotilojen ulkopuolella. Haluammekin kehittää Isoa Pajaa paitsi työskentelytehokkuuden ja kiinteistöhallinnoinnin prosessien myös yhteisöllisyyden ja käyttäjäkokemuksen osalta. Tässä tehtävässä luotamme Trevianin asiantuntijuuteen ja laadukkaaseen työotteeseen, vastuullisuustavoitteita unohtamatta.
Antti Jäntti, Apteekkien Eläkekassa
Toimivat ratkaisut ja niistä saadut mitattavissa olevat energiansäästölliset ja taloudelliset hyödyt ovat osoitus siitä, että Spektrin kiinteistöjohtamisessa on tehty oikeita asioita. BREEAM-sertifiointi vahvistaa kehittämistoimien vastuullisuuden, ja jatkuva arviointi niiden standardinmukaisen jatkuvuuden. Asetamme Trevianilla kiinteistöjen vastuullisuussertifioinnin toimintamme standardiksi.
Vesa Klemettilä, Tekninen johtaja, Trevian Asset Management
Hankkeista ja tehdyistä toimenpiteistä on saatu jo konkreettisia tuloksia. Vaikutus hiilijalanjälkeen on jo ensimmäisten vuosien ajalta huomattava: vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin kokonaispäästöt ovat jopa 450 tonnia pienemmät verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon.
Kaisa Granholm, Asset Manager, Trevian Asset Management
Vastuullisuus on kasvavassa määrin tärkeä kriteeri asiakkaillemme toimistotilojen valinnassa. Hiilijalanjäljen läpinäkyvä seuranta toimitiloissa on yhä useammalle yritykselle olennainen tapa toteuttaa omaa ympäristöstrategiaansa. BREEAM-sertifioinnin myötä voimme entistä paremmin tukea asiakkaitamme vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa.
Kaisa Granholm, Asset Manager, Trevian Asset Management
Onnistuimme yhdessä Vaasan yliopiston kanssa löytämään sen osuudelle SYK:stä uuden pitkäjänteisen omistajan, ja samalla yliopistolle vapautui pääomaa uuteen kampushankkeeseen.
Risto Vuorenrinne, CIO, Trevian Asset Management
Trevian on jo aiemmin mm. Tampereen Hakametsän kehityshankkeen yhteydessä osoittanut vahvuutensa yhteiskuntakiinteistöjen omistajien neuvonantajana. Uskomme tämän sektorin voimakkaaseen kasvuun: Yhä useampi yhteiskunnallinen toimija haluaa keskittyä ydintehtäviinsä ja jättää kiinteistöjen omistamisen kiinteistöalan ammattilaisille.
Risto Vuorenrinne, CIO, Trevian Asset Management
Yrityksillä on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä merkittävä rooli. Me Bayerilla haluamme, että kasvumme on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävää, ja olemmekin vähentäneet hiilidioksidipäästöjämme kolmessa vuodessa peräti 89 prosenttia muun muassa siirtymällä Turun tuotantolaitoksellamme kokonaan uusiutuvaan energiaan. Espoon toimitilaratkaisu tukee osaltaan vastuullisuustavoitteemme toteutumista.
Kati Nyman, Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Bayer Nordic
Koko arvoketjun kattava hiilijalanjäljen seuraaminen on olennainen osa toimenpiteiden arviointia. Trevianin rooli on tukea Bayerin kaltaisia yhtiöitä ilmastotavoitteissaan toimitilaratkaisujen kautta. Taloudellinen kasvu ja kestävä kehitys tukevat toisiaan, siksi vastuullisuuden on oltava kaikkien toimialojen yhteinen pyrkimys ja näkyvä osa jokaisen yhtiön omaa liiketoiminnan strategiaa.
Kim Särs, CCO, Trevian Asset Management
Trevianin toimintatapa kiinteistön kokonaisvastuullisena kehittäjänä ja hallinnoijana on saanut suurta kiitosta sijoittajilta. Dueton kehitysprojekti ja sitä seurannut transaktio ylittivät kokonaisuutena kaikin puolin odotuksemme.
Risto Vuorenrinne, CIO, Trevian Asset Management
Tavoitteena Duetossa olivat vuokrausasteen parantaminen ja houkuttelevuuden lisääminen. Uudistukset toteutettiin laadukkaasti mutta kustannustehokkaasti, ja vihreitä arvoja kunnioittaen.
Outi Kymäläinen, Asset Manager, Trevian Asset Management
Uskomme edelleen toimistoihin, ja voittajina tulevat olemaan modernit, joustavat ja hyvällä sijainnilla olevat toimistot, jotka panostavat vastuullisuuteen. Duetto Park kuuluu ehdottomasti tähän kategoriaan.
Mattias Lindfors, Partner, Cobbleyard Real Estate
Co-workingistä on tullut tärkeä osa hybridimallista työskentelyä, jonka ennustetaan jäävän pysyväksi työnteon muodoksi. Moni isokin yritys rakentaa nykyään co-working-pisteistä hajautetun verkoston työntekijöiden tarpeisiin. Säterinportille Wonderland on toimiva alusta, jolle yhteisöllisyys on helppo rakentaa.
Antti Venermo, Trevian Asset Management
Haluamme pystyä aina vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja kysyntään. Uskon, että co-working työmuotona tulee kasvamaan entisestään. Alan toimijoita ennustetaan rantautuvan Suomeen lisääntyvissä määrin myös ulkomailta.
Kim Heiniö, Toimitusjohtaja, Soupster Family
Trevian haluaa olla mukana kehittämässä paikallista vetovoimaa. Paikalliskehitys on Trevianille tärkeää paitsi koko Suomen myös pääkaupunkiseudun kaupunginosien tasolla.
Maria Pukki, Asset Manager, Trevian Asset Management Oy
Helsingin keskustan kehitys sekä elinvoima ovat meille Trevianilla tärkeitä teemoja. Wuorion talo on kiehtova historiallinen talo, jolle on ollut inspiroivaa tuoda uusi elämä. Talo on täynnä suojeltuja yksityiskohtia menneiltä vuosisadoilta. Kohteen tarina on tehnyt siitä ainutlaatuisen kehitysprojektin
Maria Pukki, Asset Manager, Trevian Asset Management Oy
Trevianilla on erinomainen kiinteistöosaaminen, mikä teki yhtiöstä meille luonnollisen ostokohteen.
Lauri Vaittinen, toimitusjohtaja, Mandatum Asset Management
Vuosia jatkunut läheinen ja kasvava yhteistyömme Mandatumin kanssa johtaa nyt uuteen vaiheeseen, jossa Trevian Rahastot saa Mandatumista hyvän omistajan, mikä turvaa yhtiön kasvun jatkossakin. Trevianin kiinteistöosaaminen ja Mandatumin vahva asema pääomamarkkinoilla takaavat erinomaiset menestyksen eväät kiinteistösijoitusmarkkinoilla.
Reima Södervall, hallituksen puheenjohtaja, Trevian Rahastot AIFM
Liiketoiminnan siirtyminen Mandatum Asset Managementiin mahdollistaa kiinteistörahastoliiketoimintamme vahvan kasvun myös jatkossa, sekä tarjoaa tiimillemme näköalapaikan arvostetussa konsernissa.
Emilia Riikonen, toimitusjohtaja, Trevian Rahastot AIFM
Lappeenranta on yksi Suomen klassisimmista kesäkaupungeista. Satama on kaunis, mutta sen lisäksi kaupunkiin tulisi luoda vahva visio elävästä ydinkeskustasta, jota voidaan elävöittää paitsi palveluilla myös tapahtumilla. Keskustan toimijoiden tulisi yhdessä kaupungin kanssa rakentaa niin paikallisille kuin vierailijoille viihtyisiä kohtaamispaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa koko alueelle, jotta viime aikojen haasteista voidaan ponnistaa eteenpäin.
Sari Mustapää, kauppakeskuspäällikkö, Kauppakeskus Galleria Lappeenranta
Spektri on ollut merkittävä ja tärkeä hanke suoraan teknisen innovaation huipulta. Trevianin koordinoima pilottihanke on ollut omistajan näkökulmasta hyvä malli paikallisyhteistyön sekä energia- ja kustannustehokkuuden yhdistelmänä.
Victoria Yakubenko, Tristan Capital Partners
Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää niin ympäristön kuin kulujenkin näkökulmasta, mutta Trevianille ensisijaista on pitää samalla huolta siitä, että vuokralaisilla on tiloissamme hyvä olla. Energiahanke auttaa asiakkaitamme paitsi toteuttamaan omia ilmastotavoitteitaan myös parantaa kiinteistöjen olosuhteita.
Kaisa Granholm, Asset Manager, Trevian Asset Management Oy
Vaikka toimistotyö on ollut lähes koko Euroopan alueella poikkeustilassa, olemme turvallisuus huomioiden saaneet vietyä Duettoa eteenpäin jopa suunniteltua tuloksellisemmin. Dueton sijainnilla tärkeiden väylien varrella keskusta-alueen ulkopuolella on ollut tässä merkityksellinen rooli, se on ollut asiakkaidemme tärkeimpiä valintakriteereitä.
Outi Kymäläinen, Asset Manager, Trevian Asset Management Oy
Duetto on ollut Trevianille strateginen nappisuoritus, jota on tukenut molemminpuolinen luottamus omistajan kanssa. Trevianin strategian mukaisesti kiinteistöstä on otettu kokonaisvaltainen vastuu hajauttamatta sitä useammalle toimijalle.
Risto Vuorenrinne, Investment Director, Trevian Asset Management Oy
Luottamus hotellipalveluja kohtaan ei onneksi ole horjunut haastavista ajoista huolimatta. Koko kiinteistöala on sopeuttanut toimintaansa uusissa olosuhteissa ja pyrkinyt tukemaan yritysten kasvun ja kehityksen jatkumoa, Trevianin ja Omenahotellien yhteistyö on osoitus tästä.
Johannes Aho, Business Development Manager, Trevian Asset Management Oy
Haluamme vilpittömästi osoittaa kiitoksemme niin luoville ja innovatiivisille markkinoinnin yhteistyökumppaneillemme kuin ennakkoluulottomalle asiakkaallemme luottamuksesta kykyymme kehittää uudenlaisia konsepteja alan perinteisten kampanjoiden ulkopuolella. Erottaja2 on merkityksellinen menestystarina Trevianille.
Daniel Tuori, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Trevian Asset Management Oy
Minulle rakentaminen on yhteiskunnan kehittämistä ja sen tulee olla monimuotoista – esimerkiksi niin, että asuntojen yhteyteen suunnitellaan kauppa ja yhteiskunnallisia palveluja. Kohtaamispaikkojen kehittäminen etenkin nuorille on paitsi tärkeää, mutta tutkitusti myös luovuuden kehittymisen edellytys.
Kim Särs, Business Director, Trevian Asset Management Oy
Meitä kiinnostavat eniten rakennushankkeet, jotka hakevat rahoitusta tarjoavaa kumppania. Unelmamme ja tavoitteemme olisi toteuttaa hankkeita, joita voi kuvailla sanoilla ’city’ ja ’green’.
Kim Särs, Business Director, Trevian Asset Management Oy
Olemme iloisia voidessamme aloittaa yhteistyön uuden merkittävän kansainvälisen kumppanin kanssa. Tämä on yksi ensimmäisistä asset management -sopimuksistamme, jota ei ole liitetty transaktioon, mutta ei varmastikaan viimeinen.
Risto Vuorenrinne, CIO, Trevian Asset Management Oy
Uutena asset management -tehtävien hoitajana haluamme olla aktiivisesti mukana Dueton kaupallisessa kehittämisessä osana Käpylää, joka tunnetaan viehättävänä puutarha-kaupunginosana. Pasila-Käpylä on kasvava keskus, jonne on harvinaislaatuiset liikenneyhteydet kaikkialta Suomesta, mikä tekee siitä täysin uniikin
Risto Vuorenrinne, CIO, Trevian Asset Management Oy
Olemme iloisia, kun saimme kaupan vietyä päätökseen tänä poikkeusaikana. Uskoisin että tämä kauppa ja muut markkinasignaalit kertovat talouden aktivoitumisesta.
Reima Södervall, CEO, Trevian Asset Management Oy
Olemme todella iloisia Spektrin suomalaisten sijoittajien puolesta, että olemme löytäneet Spektrille hyvän ja vakaan ostajan, joka jatkaa tämän Suomen ensimmäisen business parkin kehittämistyötä pitkäjänteisesti. Omistusrakenteen ja hallinnoinnin tehostuminen realisoitui Spektri Kiinteistöjen sijoittajille myös reilusti kaksinumeroisena tuottona omalle pääomalle.
Reima Södervall, toimitusjohtaja, Trevian Asset Management Oy