Lainaukset

Iso Paja on meille vaikuttava kohde. Kiinteistö on sijainniltaan ja arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen, ja merkittävä osa tehtäväämme varainhoitajana on elävöittää sitä edelleen työn uudet haasteet huomioiden. ESG-työn jatkaminen ja prosessien selkeyttäminen ovat keskeisiä kehityskohteita. Ennen kaikkea tehtävämme on huolehtia kiinteistöstä niin täysipainoisesti, että omistajien omat resurssit vapautuvat kiinteistöhallinnoinnista heidän omiin ydintoimintoihinsa.
Elisa Loitto, Liiketoimintajohtaja, Trevian Asset Management
Iso Paja on tunnettu aktiivisen keskustelun paikkana myös toimistotilojen ulkopuolella. Haluammekin kehittää Isoa Pajaa paitsi työskentelytehokkuuden ja kiinteistöhallinnoinnin prosessien myös yhteisöllisyyden ja käyttäjäkokemuksen osalta. Tässä tehtävässä luotamme Trevianin asiantuntijuuteen ja laadukkaaseen työotteeseen, vastuullisuustavoitteita unohtamatta.
Antti Jäntti, Apteekkien Eläkekassa
Toimivat ratkaisut ja niistä saadut mitattavissa olevat energiansäästölliset ja taloudelliset hyödyt ovat osoitus siitä, että Spektrin kiinteistöjohtamisessa on tehty oikeita asioita. BREEAM-sertifiointi vahvistaa kehittämistoimien vastuullisuuden, ja jatkuva arviointi niiden standardinmukaisen jatkuvuuden. Asetamme Trevianilla kiinteistöjen vastuullisuussertifioinnin toimintamme standardiksi.
Vesa Klemettilä, Tekninen johtaja, Trevian Asset Management
Hankkeista ja tehdyistä toimenpiteistä on saatu jo konkreettisia tuloksia. Vaikutus hiilijalanjälkeen on jo ensimmäisten vuosien ajalta huomattava: vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin kokonaispäästöt ovat jopa 450 tonnia pienemmät verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon.
Kaisa Granholm, Asset Manager, Trevian Asset Management
Vastuullisuus on kasvavassa määrin tärkeä kriteeri asiakkaillemme toimistotilojen valinnassa. Hiilijalanjäljen läpinäkyvä seuranta toimitiloissa on yhä useammalle yritykselle olennainen tapa toteuttaa omaa ympäristöstrategiaansa. BREEAM-sertifioinnin myötä voimme entistä paremmin tukea asiakkaitamme vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa.
Kaisa Granholm, Asset Manager, Trevian Asset Management
Onnistuimme yhdessä Vaasan yliopiston kanssa löytämään sen osuudelle SYK:stä uuden pitkäjänteisen omistajan, ja samalla yliopistolle vapautui pääomaa uuteen kampushankkeeseen.
Risto Vuorenrinne, CIO, Trevian Asset Management
Trevian on jo aiemmin mm. Tampereen Hakametsän kehityshankkeen yhteydessä osoittanut vahvuutensa yhteiskuntakiinteistöjen omistajien neuvonantajana. Uskomme tämän sektorin voimakkaaseen kasvuun: Yhä useampi yhteiskunnallinen toimija haluaa keskittyä ydintehtäviinsä ja jättää kiinteistöjen omistamisen kiinteistöalan ammattilaisille.
Risto Vuorenrinne, CIO, Trevian Asset Management
Yrityksillä on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä merkittävä rooli. Me Bayerilla haluamme, että kasvumme on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävää, ja olemmekin vähentäneet hiilidioksidipäästöjämme kolmessa vuodessa peräti 89 prosenttia muun muassa siirtymällä Turun tuotantolaitoksellamme kokonaan uusiutuvaan energiaan. Espoon toimitilaratkaisu tukee osaltaan vastuullisuustavoitteemme toteutumista.
Kati Nyman, Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Bayer Nordic
Koko arvoketjun kattava hiilijalanjäljen seuraaminen on olennainen osa toimenpiteiden arviointia. Trevianin rooli on tukea Bayerin kaltaisia yhtiöitä ilmastotavoitteissaan toimitilaratkaisujen kautta. Taloudellinen kasvu ja kestävä kehitys tukevat toisiaan, siksi vastuullisuuden on oltava kaikkien toimialojen yhteinen pyrkimys ja näkyvä osa jokaisen yhtiön omaa liiketoiminnan strategiaa.
Kim Särs, CCO, Trevian Asset Management
Trevianin toimintatapa kiinteistön kokonaisvastuullisena kehittäjänä ja hallinnoijana on saanut suurta kiitosta sijoittajilta. Dueton kehitysprojekti ja sitä seurannut transaktio ylittivät kokonaisuutena kaikin puolin odotuksemme.
Risto Vuorenrinne, CIO, Trevian Asset Management
Tavoitteena Duetossa olivat vuokrausasteen parantaminen ja houkuttelevuuden lisääminen. Uudistukset toteutettiin laadukkaasti mutta kustannustehokkaasti, ja vihreitä arvoja kunnioittaen.
Outi Kymäläinen, Asset Manager, Trevian Asset Management
Uskomme edelleen toimistoihin, ja voittajina tulevat olemaan modernit, joustavat ja hyvällä sijainnilla olevat toimistot, jotka panostavat vastuullisuuteen. Duetto Park kuuluu ehdottomasti tähän kategoriaan.
Mattias Lindfors, Partner, Cobbleyard Real Estate
Co-workingistä on tullut tärkeä osa hybridimallista työskentelyä, jonka ennustetaan jäävän pysyväksi työnteon muodoksi. Moni isokin yritys rakentaa nykyään co-working-pisteistä hajautetun verkoston työntekijöiden tarpeisiin. Säterinportille Wonderland on toimiva alusta, jolle yhteisöllisyys on helppo rakentaa.
Antti Venermo, Trevian Asset Management
Haluamme pystyä aina vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja kysyntään. Uskon, että co-working työmuotona tulee kasvamaan entisestään. Alan toimijoita ennustetaan rantautuvan Suomeen lisääntyvissä määrin myös ulkomailta.
Kim Heiniö, Toimitusjohtaja, Soupster Family
Trevian haluaa olla mukana kehittämässä paikallista vetovoimaa. Paikalliskehitys on Trevianille tärkeää paitsi koko Suomen myös pääkaupunkiseudun kaupunginosien tasolla.
Maria Pukki, Asset Manager, Trevian Asset Management Oy
Helsingin keskustan kehitys sekä elinvoima ovat meille Trevianilla tärkeitä teemoja. Wuorion talo on kiehtova historiallinen talo, jolle on ollut inspiroivaa tuoda uusi elämä. Talo on täynnä suojeltuja yksityiskohtia menneiltä vuosisadoilta. Kohteen tarina on tehnyt siitä ainutlaatuisen kehitysprojektin
Maria Pukki, Asset Manager, Trevian Asset Management Oy
Trevianilla on erinomainen kiinteistöosaaminen, mikä teki yhtiöstä meille luonnollisen ostokohteen.
Lauri Vaittinen, toimitusjohtaja, Mandatum Asset Management
Vuosia jatkunut läheinen ja kasvava yhteistyömme Mandatumin kanssa johtaa nyt uuteen vaiheeseen, jossa Trevian Rahastot saa Mandatumista hyvän omistajan, mikä turvaa yhtiön kasvun jatkossakin. Trevianin kiinteistöosaaminen ja Mandatumin vahva asema pääomamarkkinoilla takaavat erinomaiset menestyksen eväät kiinteistösijoitusmarkkinoilla.
Reima Södervall, hallituksen puheenjohtaja, Trevian Rahastot AIFM
Liiketoiminnan siirtyminen Mandatum Asset Managementiin mahdollistaa kiinteistörahastoliiketoimintamme vahvan kasvun myös jatkossa, sekä tarjoaa tiimillemme näköalapaikan arvostetussa konsernissa.
Emilia Riikonen, toimitusjohtaja, Trevian Rahastot AIFM
Lappeenranta on yksi Suomen klassisimmista kesäkaupungeista. Satama on kaunis, mutta sen lisäksi kaupunkiin tulisi luoda vahva visio elävästä ydinkeskustasta, jota voidaan elävöittää paitsi palveluilla myös tapahtumilla. Keskustan toimijoiden tulisi yhdessä kaupungin kanssa rakentaa niin paikallisille kuin vierailijoille viihtyisiä kohtaamispaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa koko alueelle, jotta viime aikojen haasteista voidaan ponnistaa eteenpäin.
Sari Mustapää, kauppakeskuspäällikkö, Kauppakeskus Galleria Lappeenranta
Spektri on ollut merkittävä ja tärkeä hanke suoraan teknisen innovaation huipulta. Trevianin koordinoima pilottihanke on ollut omistajan näkökulmasta hyvä malli paikallisyhteistyön sekä energia- ja kustannustehokkuuden yhdistelmänä.
Victoria Yakubenko, Tristan Capital Partners
Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää niin ympäristön kuin kulujenkin näkökulmasta, mutta Trevianille ensisijaista on pitää samalla huolta siitä, että vuokralaisilla on tiloissamme hyvä olla. Energiahanke auttaa asiakkaitamme paitsi toteuttamaan omia ilmastotavoitteitaan myös parantaa kiinteistöjen olosuhteita.
Kaisa Granholm, Asset Manager, Trevian Asset Management Oy
Vaikka toimistotyö on ollut lähes koko Euroopan alueella poikkeustilassa, olemme turvallisuus huomioiden saaneet vietyä Duettoa eteenpäin jopa suunniteltua tuloksellisemmin. Dueton sijainnilla tärkeiden väylien varrella keskusta-alueen ulkopuolella on ollut tässä merkityksellinen rooli, se on ollut asiakkaidemme tärkeimpiä valintakriteereitä.
Outi Kymäläinen, Asset Manager, Trevian Asset Management Oy
Duetto on ollut Trevianille strateginen nappisuoritus, jota on tukenut molemminpuolinen luottamus omistajan kanssa. Trevianin strategian mukaisesti kiinteistöstä on otettu kokonaisvaltainen vastuu hajauttamatta sitä useammalle toimijalle.
Risto Vuorenrinne, Investment Director, Trevian Asset Management Oy
Luottamus hotellipalveluja kohtaan ei onneksi ole horjunut haastavista ajoista huolimatta. Koko kiinteistöala on sopeuttanut toimintaansa uusissa olosuhteissa ja pyrkinyt tukemaan yritysten kasvun ja kehityksen jatkumoa, Trevianin ja Omenahotellien yhteistyö on osoitus tästä.
Johannes Aho, Business Development Manager, Trevian Asset Management Oy
Haluamme vilpittömästi osoittaa kiitoksemme niin luoville ja innovatiivisille markkinoinnin yhteistyökumppaneillemme kuin ennakkoluulottomalle asiakkaallemme luottamuksesta kykyymme kehittää uudenlaisia konsepteja alan perinteisten kampanjoiden ulkopuolella. Erottaja2 on merkityksellinen menestystarina Trevianille.
Daniel Tuori, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Trevian Asset Management Oy
Minulle rakentaminen on yhteiskunnan kehittämistä ja sen tulee olla monimuotoista – esimerkiksi niin, että asuntojen yhteyteen suunnitellaan kauppa ja yhteiskunnallisia palveluja. Kohtaamispaikkojen kehittäminen etenkin nuorille on paitsi tärkeää, mutta tutkitusti myös luovuuden kehittymisen edellytys.
Kim Särs, Business Director, Trevian Asset Management Oy
Meitä kiinnostavat eniten rakennushankkeet, jotka hakevat rahoitusta tarjoavaa kumppania. Unelmamme ja tavoitteemme olisi toteuttaa hankkeita, joita voi kuvailla sanoilla ’city’ ja ’green’.
Kim Särs, Business Director, Trevian Asset Management Oy
Olemme iloisia voidessamme aloittaa yhteistyön uuden merkittävän kansainvälisen kumppanin kanssa. Tämä on yksi ensimmäisistä asset management -sopimuksistamme, jota ei ole liitetty transaktioon, mutta ei varmastikaan viimeinen.
Risto Vuorenrinne, CIO, Trevian Asset Management Oy
Uutena asset management -tehtävien hoitajana haluamme olla aktiivisesti mukana Dueton kaupallisessa kehittämisessä osana Käpylää, joka tunnetaan viehättävänä puutarha-kaupunginosana. Pasila-Käpylä on kasvava keskus, jonne on harvinaislaatuiset liikenneyhteydet kaikkialta Suomesta, mikä tekee siitä täysin uniikin
Risto Vuorenrinne, CIO, Trevian Asset Management Oy
Olemme iloisia, kun saimme kaupan vietyä päätökseen tänä poikkeusaikana. Uskoisin että tämä kauppa ja muut markkinasignaalit kertovat talouden aktivoitumisesta.
Reima Södervall, CEO, Trevian Asset Management Oy
Olemme todella iloisia Spektrin suomalaisten sijoittajien puolesta, että olemme löytäneet Spektrille hyvän ja vakaan ostajan, joka jatkaa tämän Suomen ensimmäisen business parkin kehittämistyötä pitkäjänteisesti. Omistusrakenteen ja hallinnoinnin tehostuminen realisoitui Spektri Kiinteistöjen sijoittajille myös reilusti kaksinumeroisena tuottona omalle pääomalle.
Reima Södervall, toimitusjohtaja, Trevian Asset Management Oy
Oulun keskustassa on pulaa hyväkuntoisesta ja modernista toimistotilasta. Pekurin tilat ovat olleet huomattavalla vajaakäytöllä Stockmannin lähdettyä Oulusta vuonna 2017, mutta kiinteistön sijainti on paras mahdollinen. Uskomme, että oikeilla investoinneilla sekä aktiivisella ja paikallisella kiinteistövarainhoito-osaamisella saamme kohteeseen erittäin toimivan kokonaisuuden toimisto- ja liiketilaa sekä mm. ravintoloita ja kahviloita.
Amalia Pöyry, osakas, salkunhoitaja, Trevian Rahastot AIFM Oy
Pitkäaikaisena kotimaisena omistajana haluammekin antaa oman panoksemme Oulun ydinkeskustan kehittämiseen ja elävöittämiseen. Tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä keskeisten sidosryhmien, kuten Oulun kaupungin, BusinessOulun ja Oulun Liikekeskus ry:n kanssa kehittäessämme kaupunkielämää.
Amalia Pöyry, osakas, salkunhoitaja, Trevian Rahastot AIFM Oy
Yhteistyö Trevianin kanssa kiinteistön markkinoimiseksi sujui erinomaisesti. Piristeel Oy on hieno lisäys kauhavalaiseen metalliteollisuuden tarjontaan. Odotamme innolla tulevaa yhteistyötä yrityksen kanssa.
Juha-Martti Kuoppala, kehitysjohtaja, Kauhavan kaupunki
Uskomme, että tämän toimitila-asian ratkeaminen tulee vauhdittamaan myös muiden investointien käynnistymistä alueella.
Markku Lumio, kaupunginjohtaja, Kauhavan kaupunki
Kaupankäynti sujui odotetussa aikataulussa, ja pääsemme nyt suunnittelemaan eurooppalaisessakin mittakaavassa merkittävää sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden tehdasta.
Petteri Nieminen, toimitusjohtaja, Piristeel Oy
Olemme Trevianin puolesta erittäin tyytyväisiä myös siihen, että lopputuloksena paikallinen elinkeinoelämä saa kovasti kaipaamansa piristysruiskeen, ja kiinteistön uusi omistaja pääsee toteuttamaan liiketoimintansa kehittämistä myönteisessä toimintaympäristössä. Trevian haluaa kiittää Kauhavan kaupunkia erittäin hyvin sujuneesta yhteistyöstä ratkaisun löytämisessä ja toivottaa Piristeel Oy:lle menestystä tulevassa liiketoiminnassaan.
Jussi Raitaniemi, Business Director, Trevian Asset Management Oy
Place to Sleep -konsepti on erittäin toimiva ja tehokas, sillä se perustuu vahvasti digitalisoituun käyttöympäristöön. Siksi se sopii myös pienempiin kaupunkeihin, joissa iso osa asiakkaista ei ole liikematkustajia.
Jussi Raitaniemi, Business Director, Trevian Asset Management Oy
Olemme kehittäneet mallin, jolla kapasiteetti ja kiinteät kustannukset voidaan suhteuttaa pienempäänkin kysyntään niin, että voimme kuitenkin operoida hotelleja kannattavasti myös pienemmillä paikkakunnilla.
Jan-Henrik Holmlund, toimitusjohtaja, Orya Invest Oy
Saamme uuden käytävän avulla kehitettyä tilojamme niin, että ne sopivat paremmin paitsi kansainvälisille, kiinnostaville brändeille, myös kasvuvaiheessa oleville paikallisille toimijoille. Haluamme monipuolistaa tarjontaamme esimerkiksi ravintoloilla, lappilaisella tai suomalaisella designilla, kauppakeskukseen sopivilla palvelukonsepteilla ja muilla herkuilla.
Hanne Martimo, Kauppakeskuspäällikkö, Trevian Asset Management Oy / Kauppakeskus Revontuli
Agoren tavoite on tehdä kauppakeskuksista kaupunkiensa viihtyisiä olohuoneita ja kasvattaa jälleen kaupunkikeskustojen merkitystä.
Maria Söderman, Business Director, Trevian Asset Management Oy
Agoren tarkoituksena on tarjota parhaita keskustasijainteja ja tavoitteenamme on luoda omistamistamme kiinteistöistä keskustojen viihtyisiä olohuoneita ja tapaamispaikkoja, joissa on mielenkiintoisia liikkeitä, ravintoloita ja muita aktiviteetteja.
Maria Söderman, Business Director, Trevian Asset Management Oy
Kaupan myötä Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky on täyteen investoitu.
Jaakko Ristola, johtaja, kiinteistövarainhoito, Elite Varainhoito Oyj
Myynti on hyvä esimerkki aktiivisesta varainhoidosta, johon kuuluu kohteiden ostaminen, niiden kehittäminen, salkun optimointi ja myyminen yhdessä sijoittajien kanssa sovitun strategian mukaisesti.
Jussi Raitaniemi, Business Director, Trevian Asset Management Oy
Suomen kiinteistösijoitusmarkkinan kiinnostavuudesta kertoo se, että monen vuoden tauon jälkeen useita yhdysvaltalaisia investoreja on palannut Suomeen suorilla sijoituksilla. Uskon, että tulemme näkemään edelleen vuonna 2018 merkittäviä sijoituksia ulkomailta Suomeen.
Risto Vuorenrinne, sijoitusjohtaja, Trevian Asset Management Oy
Trevian on toteuttanut vahvaa kasvustrategiaa kotimaassa. Yhtiön seuraavana tavoitteena on vahvistaa kansainvälistymisstrategiaansa ohjaamalla suomalaisille kiinteistösijoitusmarkkinoille uusia pääomia.
Reima Södervall, toimitusjohtaja, Trevian Asset Management Oy
Menemällä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle enemmän asiantuntemusta vaativiin kohteisiin on saavutettavissa varsin hyvä tuottotaso. Tässä markkinatilanteessa tämä rahasto onkin erityisen kiintoisa, koska kohteissa yhdistyy korkea ennustettava kassavirta sekä hajautunut vuokralaiskanta: tavoitteena on 8-10 % vuotuinen tuotto.
Jussi Tanninen, Head of Alternatives, Mandatum Life
Hallinnoimme kohteemme paikallisesti, lähellä vuokralaisiamme ja muita yhteistyökumppaneitamme
Reima Södervall, Toimitusjohtaja, Trevian Asset Management
Yhteistyösopimus on ensimmäisen erikoissijoitusrahastomme kannalta erittäin tärkeä ja laajentaa sen jakelutietä merkittävästi niin yksityishenkilöiden kuin instituutioiden suuntaan
Kari Kolu, Toimitusjohtaja, Trevian Rahastot AIFM