Trevian Suomi Kiinteistöt I - rahaston alkuvuoden 2018 kehitys ylitti odotukset

Report this content

Trevian Suomi Kiinteistöt I -erikoissijoitusrahaston alkuvuoden 2018 kehitys on ylittänyt rahastolle asetetut tavoitteet ja odotukset. Rahastoon tehtyjen sijoitusten myötä sen koko on noussut jo yli 100 milj. euron.

Trevian Suomi Kiinteistöt I on Trevian Rahastot AIFM Oy:n hallinnoima rahasto, joka on aloittanut toimintansa vuonna 2017. Erikoissijoitusrahaston sijoituspolitiikkaan kuuluu sijoittaa erilaisiin hyvää kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistökohteisiin suomalaisissa kasvukeskuksissa.

Tähän mennessä Trevian Suomi Kiinteistöt I -salkkuun on ostettu 13 kiinteistökohdetta, ja vuokralaisia rahastolla on n. 150. Salkku on tehokkaasti hajautettu sekä maantieteellisesti että toimialoittain: kiinteistöillä on vuokralaisia useilta toimialoilta, niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Kohteet ovat pääasiassa monivuokralaisliikekiinteistöjä, joiden hallinnointi on haastavampaa kuin yhden vuokralaisen kohteiden. Valittu strategia tarjoaa samalla rahastolle kuitenkin mahdollisuuden hyvään tuottoprosenttiin.

Trevian Rahastot AIFM Oy:n toimitusjohtajan Kari Kolun mukaan alkuvuoden annualisoitu nettotuotto kulujen jälkeen ylittää asetetun 8-10 %:n tuottotavoitteen. ”Valittu sijoitusstrategia edellyttää paikallisten markkinoiden tuntemusta sekä riittäviä resursseja kohteiden tehokkaaseen hankintaan ja hallinnointiin. Teemme tiivistä yhteistyötä vahvojen paikallisten toimijoiden kanssa, jonka myötä yhtiöllämme on käytössään kaikki tarvittavat resurssit kiinteistöjen hoitoon, ylläpitoon ja vuokraukseen. Paikallinen yhteistyö usealla paikkakunnalla ympäri Suomen on keskeisessä asemassa kohteiden hankinnassa ja kehittämisessä. Alkuperäinen ajatus hedelmällisestä paikallisyhteistyöstä on alkanut konkretisoitua jopa yli odotusten”, Kolu toteaa.

Myös Trevian Rahastot AIFM:n ja Mandatum Lifen sopima yhteistyö, jonka puitteissa Trevian Rahastojen uusi erikoissijoitusrahasto on tullut osaksi Mandatum Lifen sijoitussidonnaisia vakuutuksia, on vaikuttanut positiivisesti Trevian Suomi Kiinteistöt I -rahaston kehitykseen.

Trevian Suomi Kiinteistöt I tiedottaa syksyn mittaan lisää rahaston uusista hankinnoista.

 

Lisätietoja:

Kari Kolu, Toimitusjohtaja, puh 040 544 8008,
sähköposti: kari.kolu@trevianrahastot.fi

 

Trevian Rahastot AIFM on perustettu vuonna 2017 ja yhtiölle myönnettiin AIFM-direktiivin mukainen toimilupa 27.6.2017. Yhtiön taustalla on Suomen vahvin kiinteistösalkunhoito-osaaminen. Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on sen ensimmäinen rahasto, jonka strategiana on sijoittaa vahvan kassavirran ja kehityspotentiaalin tarjoaviin kohteisiin. www.trevianrahastot.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia